Pagpili Ng Kasalungat Na Salita

10 Questions | Total Attempts: 1169

SettingsSettingsSettings
Pagpili Ng Kasalungat Na Salita - Quiz

Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat Dalawa sa tatlong salita sa bawat bilang ay magkasingkahulugan. Piliin ang salitang kasalungat ng dalawang salita.


Questions and Answers
 • 1. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Maliit

  • B. 

   Malaki 

  • C. 

   Munti

 • 2. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Mali

  • B. 

   Tama

  • C. 

   Wasto

 • 3. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Sobra

  • B. 

   Labis

  • C. 

   Kulang

 • 4. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Masaya

  • B. 

   Maligaya

  • C. 

   Malungkot

 • 5. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Bukod-tangi

  • B. 

   Ordinaryo

  • C. 

   Karaniwan

 • 6. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Malamig 

  • B. 

   Maginaw

  • C. 

   Mainit

 • 7. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Matalas

  • B. 

   Matalim

  • C. 

   Mapurol

 • 8. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Maralita

  • B. 

   Mayaman

  • C. 

   Mahirap

 • 9. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Mapagbigay

  • B. 

   Maramot

  • C. 

   Sakim

 • 10. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Mabagal

  • B. 

   Makupad

  • C. 

   Mabilis

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.