Pagpili Ng Kasalungat Na Salita

10 Questions | Total Attempts: 979

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pagpili Ng Kasalungat Na Salita

Mga Salitang Magkasingkahulugan at Magkasalungat Dalawa sa tatlong salita sa bawat bilang ay magkasingkahulugan. Piliin ang salitang kasalungat ng dalawang salita.


Questions and Answers
 • 1. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Maliit

  • B. 

   Malaki 

  • C. 

   Munti

 • 2. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Mali

  • B. 

   Tama

  • C. 

   Wasto

 • 3. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Sobra

  • B. 

   Labis

  • C. 

   Kulang

 • 4. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Masaya

  • B. 

   Maligaya

  • C. 

   Malungkot

 • 5. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Bukod-tangi

  • B. 

   Ordinaryo

  • C. 

   Karaniwan

 • 6. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Malamig 

  • B. 

   Maginaw

  • C. 

   Mainit

 • 7. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Matalas

  • B. 

   Matalim

  • C. 

   Mapurol

 • 8. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Maralita

  • B. 

   Mayaman

  • C. 

   Mahirap

 • 9. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Mapagbigay

  • B. 

   Maramot

  • C. 

   Sakim

 • 10. 
  Alin ang hindi dapat mapasama sa pangkat?
  • A. 

   Mabagal

  • B. 

   Makupad

  • C. 

   Mabilis

Back to Top Back to top