Kuiz Reka Bentuk Grafik Digital Tingkatan 4

12 Questions | Total Attempts: 137

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Reka Bentuk Grafik Digital Tingkatan 4

Kuiz ini adalah untuk menggalakkan pelajar-pelajar membaca modul dan mengulangkaji topik-topik yang telah di pelajari bagi mengisi masa cuti sekolah.


Questions and Answers
 • 1. 
  Warna ialah tindak balas [Blank] ke atas sesuatu permukaan. Sesuatu objek boleh dikenal pasti melalui [Blank] dan serapan [Blank] yang terdapat pada permukaannya.
 • 2. 
  Warna harmoni hampir [Blank]. Warna harmoni warna [Blank]. Kesan penggunaan warna harmoni ialah '[Blank]' mata memandang.
 • 3. 
  Type question here. Example: Practice makes you [Blank]
 • 4. 
  Warna Kontra merupakan [Blank] warna yang kedudukannya [Blank] dalam roda warna. Biasa digunakan untuk menimbulkan kesan [Blank].
 • 5. 
  Warna sejuk ialah warna yang tergolong di dalam warna yang mempunyai [Blank] yang rendah. Warna sejuk adalah seperti biru, hijau dan ungu. Ianya melambangkan [Blank], nyaman, [Blank] dan stabil.
 • 6. 
  Warna panas adalah warna yang tergolong dalam kumpulan warna yang mempunyai [Blank] yang tinggi seperti merah, kuning dan [Blank]. Warna panas melambangkan [Blank], dinamik dan [Blank] yang aktif.
 • 7. 
  Skema warna adalah [Blank] dua atau lebih warna yang berlainan pada sebuah [Blank] rekaan. Menghasilkan kesan [Blank] apabila sesuatu warna yang berlainan dicampur dengan warna yang lainnya.
 • 8. 
  Skema warna monokromatik dihasilkan dengan menggunakan satu warna yang sama dalam beberapa [Blank], seri warna atau [Blank]. Skema warna [Blank] akan memberikan kombinasi warna yang berlainan.
 • 9. 
  Skema warna penggenap menggunakan warna yang saling [Blank]. Ini kerana mata manusia memiliki kecenderungan untuk tertarik pada sesuatu yang [Blank].
 • 10. 
  Skema warna analog menggunakan satu warna yang [Blank] dengan dua atau lebih [Blank] yang ada disebelahnya. Contohnya adalah skema warna analog panas menggunakan warna [Blank], jingga, dan [Blank] atau skema warna analog sejuk menggunakan warna biru, [Blank], dan hijau.
 • 11. 
  Skema warna triadic yang [Blank] 3 warna rona yang sama jarak di dalam roda warna. Contoh skema warna triadic adalah [Blank] dari warna merah, kuning dan biru yang merupakan warna [Blank] dan memiliki jarak yang sama dalam roda warna. Kombinasi dari tiga warna tersebut akan menimbulkan kesan yang sangat [Blank].
 • 12. 
  Skema warna [Blank] merupakan dua pasangan warna yang saling [Blank]. Jika ada sebuah [Blank] panjang yang digambarkan di atas roda warna, maka dua pasangan warna tersebut saling [Blank].
Back to Top Back to top