Kuiz Pendidikan Islam Tingkatan 1

20 Questions | Total Attempts: 837

SettingsSettingsSettings
Kuiz Pendidikan Islam Tingkatan 1 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  1. __________________ tidak ada sebarang syak padanya.
  • A. 

   A. Dalil aqli

  • B. 

   B. Hadith

  • C. 

   C. As sunnah

  • D. 

   D. Al Qur'an 

 • 2. 
  2.  Kitab al-Quran datang daripada _________________
  • A. 

   A. Allah

  • B. 

   B. Rasul

  • C. 

   C. Sahabat Nabi

  • D. 

   D. Malaikat

 • 3. 
  3.  Hukum membaca al-Quran dengan bertajwid adalah ______________ kepada setiap umat Islam.
  • A. 

   A. Sunat

  • B. 

   B. Makruh

  • C. 

   C. Harus

  • D. 

   D. Wajib

 • 4. 
  4.  Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk ____________________
  • A. 

   A. membaca dengan berlagu

  • B. 

   B. membetulkan bacaan al-Quran

  • C. 

   C. membaca dengan laju dan cepat

  • D. 

   D.membaca dengan perlahan-lahan

 • 5. 
  5.  Apakah maksud ar-Rahman?
  • A. 

   A. Yang Maha Pemurah

  • B. 

   B. Yang Maha Penyayang

  • C. 

   C. Yang Maha Adil

  • D. 

   D. Yang Maha Bijaksana

 • 6. 
  6. Apakah hukum beriman kepada hari akhirat?
  • A. 

   A. Sunat

  • B. 

   B. Wajib

  • C. 

   C. Harus

  • D. 

   D. Haram

 • 7. 
  7.Berapakah sumber hukum dalam Islam?
  • A. 

   A. Satu

  • B. 

   B. Dua

  • C. 

   C. Tiga

  • D. 

   D. Empat

 • 8. 
  8.Berikut merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam kecuali
  • A. 

   A. Al Qur'an

  • B. 

   B. Hadith

  • C. 

   C. Ijtimak

  • D. 

   D. Akhbar

 • 9. 
  9. Agama Islam sesuai dengan naluri _____________ beragama manusia.
  • A. 

   A. Insaniah

  • B. 

   B. Normal

  • C. 

   C. Fitrah

  • D. 

   D. Manusia

 • 10. 
  10.Fitrah kejadian manusia mengakui _____________ beragama.
  • A. 

   A. Kemahuan

  • B. 

   B. Keinginan

  • C. 

   C. Keperluan

  • D. 

   D. Kesanggupan

 • 11. 
  11.Ibadat merupakan pengabdian diri hamba secara ______________kepada penciptaNya.
  • A. 

   A. Berkala

  • B. 

   B. Berterusan

  • C. 

   C. Bila perlu

  • D. 

   D. Yakin

 • 12. 
  12.Ibadat dari segi bahasa bermaksud tunduk dan ______________kepada Allah SWT.
  • A. 

   A. Patuh

  • B. 

   B. Dalaman

  • C. 

   C. Hati

  • D. 

   D. Akal

 • 13. 
  13.Contoh ibadat khusus ialah _____________
  • A. 

   A. Makan

  • B. 

   B. Minum

  • C. 

   C. Solat

  • D. 

   D. Berniaga

 • 14. 
  14.Nama penuh Nabi SAW ialah Muhammad bin Abdullah bin _______
  • A. 

   A. Abu Talib

  • B. 

   B. Abdul Mutalib

  • C. 

   C.Hashim

  • D. 

   D. Ahmad

 • 15. 
  15.Perkataan akhlak berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan
  • A. 

   A. Sifat

  • B. 

   B. Perangai

  • C. 

   C. Tabiat

  • D. 

   D. Tingkahlaku

 • 16. 
  17. Al-Quran tidak ada sebarang syak padanya.
  • A. 

   Betul 

  • B. 

   Salah

 • 17. 
  18.Orang yang bertakwa harus beriman kepada perkara khurafat.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 18. 
  19.Agama yang bersumberkan wahyu Allah SWT iaitu daripada al-Quran dan hadis.(Rabbaniah/Waqi'yyah)
 • 19. 
  20.Agama yang realistik dan sesuai diamalkan di semua tempat dan di sepanjang zaman.[Syuluyyah/Waqii'yyah)
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.