Pagtukoy Sa Uri Ng Pang-abay Sa Mga Salitang Nakasalungguhit

10 Questions | Total Attempts: 909

SettingsSettingsSettings
Pagtukoy Sa Uri Ng Pang-abay Sa Mga Salitang Nakasalungguhit - Quiz

Tukuyin ang uri ng pang-abay na ginamit sa bawat pangungusap


Questions and Answers
 • 1. 
  Tuwing alas singko ng umaga gumigising si Aling Dina.
  • A. 

   Pang-abay na pamanahon

  • B. 

   Pang-abay na panlunan

  • C. 

   Pang-abay na pamaraan

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panang-ayon

 • 2. 
  Nakita ko siyang bumili ng sabong panlaba sa tindahan.
  • A. 

   Pang-abay na pamanahon

  • B. 

   Pang-abay na panlunan

  • C. 

   Pang-abay na pamaraan

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panang-ayon

 • 3. 
  Matiyagang pinapaputi niya ang mga uniporme ng kanyang mga anak.
  • A. 

   Pang-abay na panlunan

  • B. 

   Pang-abay na pamanahon

  • C. 

   Pang-abay na pamaraan

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panangg-ayon

 • 4. 
  Si Ate Lorna ay naghahanda ng almusal sa kusina.
  • A. 

   Pang-abay na pamanahon

  • B. 

   Pang-abay na panlunan

  • C. 

   Pang-abay na pamaraan

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panang-ayon

 • 5. 
  Masarap magluto ng tapsilog si Ate Lorna.
  • A. 

   Pang-abay na panlunan

  • B. 

   Pang-abay na pamanahon

  • C. 

   Pang-abay na pamaraan

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panag-ayon

 • 6. 
  Tumungo sa hapag-kainan ang buong mag-anak.
  • A. 

   Pang-abay na pamanahon

  • B. 

   Pang-abay na panlunan

  • C. 

   Pang-abay na pamaraan

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panang-ayon

 • 7. 
  Darating na mayamaya ang mga bata mula sa paaralan.
  • A. 

   Pang-abay na panlunan

  • B. 

   Pang-abay na pamanahon

  • C. 

   Pang-abay na pamaraan

  • D. 

   Pang-abay na panang-ayon

  • E. 

   Pang-abay na pananggi

 • 8. 
  Naglakad nang matulin ang magkapatid.
  • A. 

   Pang-abay na pamanahon

  • B. 

   Pang-abay na pamaraan

  • C. 

   Pang-abay na panlunan

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panang-ayon

 • 9. 
  Dali-daling tumakbo si Alicia sa kanyang inay.
  • A. 

   Pang-abay na panlunan

  • B. 

   Pang-abay na pamaraan

  • C. 

   Pang-abay na pamanahon

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panang-ayon

 • 10. 
  Tunay na mabababait ang mga mag-aaral na tumulong sa amin.
  • A. 

   Pang-abay na panlunan

  • B. 

   Pang-abay na pamanahon

  • C. 

   Pang-abay na pamaraan

  • D. 

   Pang-abay na pananggi

  • E. 

   Pang-abay na panang-ayon

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.