Тест 1 з історії

27 Questions | Attempts: 1002
Share

SettingsSettingsSettings
 1  - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Якою цифрою на картосхемі позначено назву стоянки, де було знайдено неадертальське поховання?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  Якою цифрою позначена на картосхемі територія розселення середньостогівської археологічної культури?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  Вкажіть, у якому столітті сармати витіснили скіфів у Крим та за Дунай?
  • A. 

   ІІІ ст. до н.е.

  • B. 

   ІІІ ст. н.е.

  • C. 

   І ст. до н.е.

  • D. 

   V ст. н.е.

 • 4. 
  Оберіть варіант, у якому представлено правильну послідовність кочових племен, які сусідили з давніми слов*янами?
  • A. 

   авари-гуни-сармати

  • B. 

   сармати-скіфи-авари

  • C. 

   скіфи-сармати-гуни

  • D. 

   гуни-сармати-авари

 • 5. 
  Якою цифрою позначена на картосхемі стоянка доби раннього палеоліту?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 6. 
  У який період стародавньої історії України було створене це зображення?
  • A. 

   палеоліт

  • B. 

   мезоліт

  • C. 

   неоліт

  • D. 

   ранній залізний вік

 • 7. 
  Якою цифрою на картосхемі позначена столиця Боспорського царства?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 8. 
  Територію якої держави позначено на картосхемі штрихуванням?
  • A. 

   Аварського каганату

  • B. 

   Сарматії

  • C. 

   Боспорського царства

  • D. 

   Великої Скіфії

 • 9. 
  Коли і яка подія відбулася, що позначена на картосхемі зеленими стрілками?
  • A. 

   Велике переселення народів, 4-6 ст. 

  • B. 

   вторгнення гунів наприкінці 4 ст.

  • C. 

   Велике розселення слов*ян, 5-7 ст.

  • D. 

   аварська навала у 6 ст.

 • 10. 
  До якого періоду стародавньої історії України належить зображена нижче пам*ятка?
  • A. 

   неоліту

  • B. 

   раннього палеоліту

  • C. 

   пізнього палеоліту

  • D. 

   мезоліту

 • 11. 
  Позначте народ, чиє поселення зображене на малюнку?
  • A. 

   буго-дністровської археологічної культури

  • B. 

   скіфів

  • C. 

   трипільців

  • D. 

   слов*ян 

 • 12. 
  Якою цифрою на картосхемі позначена держава, з якою пов*язують  цю пам*ятку?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 13. 
  Вкажіть, як називали греко-римські автори давні слов*янські племена?
  • A. 

   анти

  • B. 

   будини

  • C. 

   склавини

  • D. 

   венеди

 • 14. 
  Вкажіть східнослов*янські племена, які є предками сучасних українців? (3 відповіді)
  • A. 

   кривичі

  • B. 

   деревляни

  • C. 

   дреговичі

  • D. 

   хорвати

  • E. 

   полочани

  • F. 

   уличі

 • 15. 
  Вкажіть ознаки трипільської цивілізації (3 відповіді)
  • A. 

   будування великих поселень - протоміст

  • B. 

   винайдення заліза

  • C. 

   перехід до орного землеробства

  • D. 

   перехід до кочового скотарства

  • E. 

   наявність релігійного культу богині-матері

  • F. 

   поклоніння богу вогню - Сварогу

 • 16. 
  Вкажіть ознаки, притаманні скіфському суспільству (3 відповіді). 
  • A. 

   ведення осілого способу життя

  • B. 

   поклоніння верховному божеству - Зевсу

  • C. 

   звіриний стиль у мистецтві

  • D. 

   використання короткого меча - акінака

  • E. 

   домінування матріархату

  • F. 

   ведення кочового способу життя

 • 17. 
  Вкажіть грецькі міста-держави Північного Причорномор*я, що знаходилися на території сучасної України (3 відповіді).
  • A. 

   Ольвія

  • B. 

   Мілет

  • C. 

   Сінопа

  • D. 

   Херсонес

  • E. 

   Пантікапей

  • F. 

   Сіракузи

 • 18. 
  Оберіть характерні ознаки господарювання давніх слов*ян.
  • A. 

   високий рівень розвитку ковальства

  • B. 

   створення складних іригаційних систем

  • C. 

   розвиток товарного виноробства

  • D. 

   ведення підсічного землеробства

  • E. 

   розвиток ткацького ремесла

  • F. 

   кочове скотарство

 • 19. 
  Вкажіть хронологічну тривалість Великого розселення слов*ян.
  • A. 

   VІ-V ст. до н.е.

  • B. 

   IV-VІ ст. н.е.

  • C. 

   V-VII ст. н.е.

  • D. 

   IV-V ст. н.е.

 • 20. 
  Вкажіть назву племінного союзу, на території якого виникла Давня Русь.
  • A. 

   деревляни

  • B. 

   полочани

  • C. 

   поляни

  • D. 

   волиняни

 • 21. 
  • Визначте спосіб утвердження династії Рюриковичів у Києві.
  • A. 

   династійний переворот

  • B. 

   завоювання

  • C. 

   таємна змова з язичницькою верхівкою

  • D. 

   запрошення киянами

 • 22. 
  Вкажіть, що позначено на картосхемі суцільною жирною лінією?
  • A. 

   залозний торгівельний шлях

  • B. 

   шлях збору полюддя князем Ігорем

  • C. 

   військово-торгівельний шлях "із варяг у греки"

  • D. 

   шлях місії ченця Адальберта до Києва

 • 23. 
  На картосхемі стрілками позначено напрямки походів
  • A. 

   князів Аскольда та Олега

  • B. 

   князів Олега та Ігоря

  • C. 

   княгині Ольги та князя Святослава

  • D. 

   князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого

 • 24. 
  За поданою нижче картосхемою можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність таких князів
  • A. 

   правління Ігоря та Святослава

  • B. 

   правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого

  • C. 

   правління братів Ярославичів

  • D. 

   правління Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича

 • 25. 
  Оберіть слова, що стосуються забудови давньоруських міст (3 відповіді)
  • A. 

   погост

  • B. 

   дитинець

  • C. 

   двір

  • D. 

   поділ

  • E. 

   посад

  • F. 

   село

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.