Kuiz Pengajian Malaysia (Dasar-dasar Luar Negara)

10 Questions | Attempts: 341
Share

SettingsSettingsSettings
Kuiz Pengajian Malaysia (Dasar-dasar Luar Negara) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pilih jawapan yang tepat berkenaan matlamat penubuhan ASEAN
  • A. 

   Untuk menjadi kuasa veto

  • B. 

   Membentuk kesatuan negara baru

  • C. 

   Menjadikan rantau yang bebas dari persaingan kuasa besar

  • D. 

   Membentuk kesatuan negara bagi menjadi kuasa negara besar

 • 2. 
  Penubuhan ASEAN telah dicadangkan oleh?
  • A. 

   Tunku Abdul Rahman

  • B. 

   Sir Alex Ferguson

  • C. 

   Sir William Jack

  • D. 

   Sir Maxwell

 • 3. 
  Berikut merupakan negara yang menganggotai ASEAN, Kecuali?
  • A. 

   Singapura

  • B. 

   Papua New Genea

  • C. 

   Malaysia

  • D. 

   Filipina

 • 4. 
  OIC adalah singkatan bagi?
  • A. 

   Organisation Islamic Congress

  • B. 

   Organisation Islamic conference

  • C. 

   Organisation of Islamic Cooperation

  • D. 

   Organisation Induction conference

 • 5. 
  Matlamat utama penubuhan OIC ialah,
  • A. 

   Mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam

  • B. 

   Mewujudkan satu negara baru

  • C. 

   Membentuk kuasa veto

  • D. 

   Bagi membendung permasalahan berkaitan masalah keluarga

 • 6. 
  KOMANWEL merupakan?
  • A. 

   Negara yang pernah dijajah oleh Perancis

  • B. 

   Negara yang pernah dijajah oleh Jepun

  • C. 

   Negara yang pernah dijajah oleh United Nation

  • D. 

   Negara yang pernah dijajah oleh British

 • 7. 
  Matlamat penubuhan KOMANWEL ialah
  • A. 

   Bagi membentuk semangat kesukanan

  • B. 

   Mewujudkan persahabatan, perpaduan 

  • C. 

   Membentuk negara yang baru

  • D. 

   Membentuk perikatan bagi menguasai ekonomi

 • 8. 
  PBB atau UNO adalah singkatan bagi?
  • A. 

   United Never Open

  • B. 

   United Nation Open

  • C. 

   United Nation Organisation

  • D. 

   United Never On

 • 9. 
  Matlamat penubuhan PBB ialah?
  • A. 

   Mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman

  • B. 

   Mewujudkan negara yang mempunyai semangat kesukanan

  • C. 

   Bagi membentuk negara baru

  • D. 

   Mewujudkan jurang ekonomi antara satu sam lain

 • 10. 
  NAM adalah singkatan bagi?
  • A. 

   Normal alignt movement

  • B. 

   Non-Aligned Movement

  • C. 

   Non Assosiation movement

  • D. 

   Normal assosiation movement

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.