Kuiz Tajwid

7 Questions | Total Attempts: 2199

SettingsSettingsSettings
Kuiz Tajwid - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Apakah definisi tajwid dari segi istilah?
  • A. 

   A) Ilmu atau pengetahuan yang dipelajarai untuk memberi hak bagi setiap huruf Al-Quran sama ada makhraj, sifat dan hukum-hukum yang lain.

  • B. 

   B) Memperelok, mencantikkan sesuatu atau mendatangkan sesuatu dengan baik.

  • C. 

   C) Tidak memberikan hak bagi setiap huruf dari sudut makhraj huruf.

 • 2. 
  2. Apakah kadar panjang bacaan untuk mad asli?
  • A. 

   A) Lima harakat

  • B. 

   B) Empat harakat

  • C. 

   C) Dua harakat

  • D. 

   D) Enam harakat

 • 3. 
  Mad yang dibaca lebih dari dua harakat disebabkan bertemu dengan huruf hamzah atau sukun merujuk kepada
  • A. 

   A) Mad far’ie

  • B. 

   B) Mad asli

 • 4. 
  HURUF MAD BERTEMU DENGAN SUKUN ASLI DALAM SATU HURUF TANPA IDGHAM. Pernyataan di atas merujuk kepada hukum mad ___________  
  • A. 

   A) Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf

  • B. 

   B) Mad lazim kalimi Mutsaqqal

  • C. 

   C) Mad Lazim Harfi Mukhaffaf

  • D. 

   D) Mad Lazim Harfi Mutsaqqal

 • 5. 
  Bagaimana keadaan mulut semasa membaca hukum idgham mislain?
  • A. 

   A) Bacaan dirapatkan bibir dan dengung

  • B. 

   B) Bacaan dengan tanpa dengung

  • C. 

   C) Bacaan terang dan tanpa dengung

  • D. 

   D) Bacaan tanpa syaddah dan dengan dengung pada huruf pertama

 • 6. 
  Apakah hukum apabila ‘mim mati’ bertemu dengan huruf ‘ba’?
  • A. 

   A) Ikhfak hakiki

  • B. 

   B) Izhar syafawi

  • C. 

   C) Ikhfak syafawi

 • 7. 
  Mad silah towilah dibaca dengan kadar panjang bacaan _______ harkat.     
  • A. 

   A) 4 atau 5

  • B. 

   B) 2 hingga 4

  • C. 

   C) 4 sahaja

Back to Top Back to top