Kuiz : Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

7 Questions | Total Attempts: 611

SettingsSettingsSettings
Kuiz : Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Mazhab Ahli Sunnah Waljamaah muncul kerana
  • A. 

   Perpecahan di kalangan masyarakat

  • B. 

   Tercetus fitnah dalam masyarakat

  • C. 

   Penentangan terhadap sahabat-sahabat Rasullulah s.a.w

  • D. 

   Berleluasa amalan bidaah dalam masyarakat Islam

 • 2. 
  WhY di bawah ialah
  • A. 

   Pelaku dosa besar dianggap kafir

  • B. 

   Beriktikad bahawa alam bersifat qadim

  • C. 

   Pelaku dosa besar dianggap mukmin yang fasik

  • D. 

   Mencela dan mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka

 • 3. 
  Pilih jawapan yang tepat mengenai prinsip Ahli Sunnah Waljamaah
  • A. 

   Mengharuskan perkahwinan mut’ah

  • B. 

   Berpegang teguh dengan hadis dhaif

  • C. 

   Berpegang dengan prinsip salafussoleh

  • D. 

   Menghukum walaupun tiada bukti yang sahih

 • 4. 
  Siapakah di antara berikut yang mempelopori golongan Ahli Sunnah Waljamaah?
  • A. 

   Imam Abu Hassan al-Basri

  • B. 

   Imam Abu Hassan al-Azhari

  • C. 

   Imam Abu Hassan al-Ash’ari

  • D. 

   Imam Abu Hassan al-Maturidi

 • 5. 
  Para ulamak solihin yang hidup sebelum kurun ke 3 Hijrah dinamakan
  1. al-Salafussoleh
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Sumber pegangan akidah Ahli Sunnah Waljamaah ialah ______________ dan  sunnah.
Back to Top Back to top