Cloud Ispit

42 Questions | Attempts: 2174
Share

SettingsSettingsSettings
Cloud Ispit - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji od sldecih iskaza je tacan?
  • A. 

   Hes je jednosmerna funkcija

  • B. 

   Neke aplikacije umesto hesiranja koriste MAC za omogucavanje neporicanja podataka

  • C. 

   Primenom hes algoritma za odredjeni skup ulaznih podataka dobija se n-torka uredjenih skupova kodiranih podataka

  • D. 

   Neke aplikacije umesto hesiranja koriste RSA za proveru integriteta podataka

 • 2. 
  Koji od sledecih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   DSA je brzi od RSA u sifrovanju, a sporiji od RSA u desifrovanju podataka

  • B. 

   3DES algoritam koristi tri kljuca, gde se prvi kljuc koristi za sifrovanje bloka podataka, drugi kljuc se koristi za desifrovanje bloka podataka, i treci se koristi ponovo za sifrovanje

  • C. 

   AES (Advanced Encryption Standard) je asimetricni blokovski sifarski algoritam koji podrzava tri duzine kljuca, i to od 128, 192 i 256 bita

  • D. 

   Algoritam RSA i njegovi derivati nasli su siroku primenu u PKI servisima

  • E. 

   RC4 koristi zajednicki kljuc

 • 3. 
  Koji od sledecih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   Plan kontinuiteta poslovanja (eng. business continuity plan) se definise kao kreiranje plana koji prepoznaje postojanje samostalnih rizika i pretnji koje mogu da imaju los uticaj na poslovanje kompanije

  • B. 

   Prvi korak u implementiranju sistema za oporavak od katastrofe je evaluacija samostalnih rizika

  • C. 

   Jedan od kljucnih aspekata plana kontinuiteta poslovanja je definisanje odgovornih tehnickih osoba za uspostavljanje niskih vrednosti RTO i RPO indikatora

  • D. 

   Nakon uspostavljanja sistema za oporavak od katastrofe, potrebno je testirati dizajn i efektivnost implementiranog resenja

  • E. 

   Kontinuiet poslovanja je sposobnost organizacije da isporucuju svoje proizvode i usluge klijentima u slucaju relativno niskih vrednosti RPO i RTO indikatora

  • F. 

   Kontinuiet poslovanja je sposobnost organizacije da nastavi sa svojim poslovnim operacijama i da isporucuje proizvode i usluge svojim klijentima nakon dogadjaja koji remeti normalno izvrsavanje poslovnih operacija

 • 4. 
  Koriscenjem kog klaud modela se azurirani podaci u realnom vremenu cuvaju na specijalnoj lokaciji koja je namenjena za ove potrebe, uz niske vrednosti RPO i RTO indikatora.
  • A. 

   BCaaS

  • B. 

   CaaS

  • C. 

   DRaaS

  • D. 

   DRRaaS

  • E. 

   DaaS

  • F. 

   DRAaaS

 • 5. 
  Sta su od navedenog ciljevi racunarske sigurnosti (glavni i dodatni):
  • A. 

   Fleksibilnost

  • B. 

   Samostalnost

  • C. 

   Bezbednost

  • D. 

   Redudantnost

  • E. 

   Integritet

  • F. 

   Agilnost

  • G. 

   Dostupnost

  • H. 

   Javnost

 • 6. 
  Koji od navedenih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   SSL i TLS se najcesce implementiraju u formi FTPS protkola

  • B. 

   U SSL/TLS sesiji svaki paket se potpisuje HMAC kodom

  • C. 

   SSL i TLS se izvrsavaju iznad TCP protkola

  • D. 

   SSL i TLS se najcesce implementiraju u formi SFTP protokola

  • E. 

   SSL i TLS obezbedjuju enkriptovanu sesiju izmedju klijenta i servera

 • 7. 
  Koji od sledecih iskaza NISU tacni (oznacite 3 odgovora): ???(nadjeno 4 netacna)
  • A. 

   Sistemi za utvrdjivanje identiteta koriste federacije kako bi omogucili pristup za vise organizacija koje koriste iste podatke za identifikaciju

  • B. 

   Federacije se koriste na klaudu u onim slucajevima kada vise korporativnih i/ili individualnih klijenata pristupaju razlicitim klaud resursima

  • C. 

   Pomocu SSO sistema vrsi se centralizacija autentifikacije na vise razlicitih sistema

  • D. 

   SSO se koristi samo za proces autentifikacije

  • E. 

   SSO se koristi za potrebe vise organizacija

  • F. 

   Pristup baziran na federaciji se ne koristi za interakcije na relaciji masina masina, vec samo za interakcije na nivou aplikacija korisnik i aplikacija aplikacija

  • G. 

   Servisi direktorijuma koji koriste LDAP su jedan od dobro poznatih primera koriscenja federacije

 • 8. 
  Koji od navedenih iskaza o infrastrukturnim klaud servisima su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   DHCP v6 klijent koristi UDP port 546

  • B. 

   Uredjaji za balansiranje opterecenja mogu takodje i da vrse upgrade i update svakog Web servera u grupi

  • C. 

   Vecina firewall uredjaja mogu da funkcionisu i kao proxy serveri

  • D. 

   Sistemi za upravljanje sertifikatima automatski rotiraju kljuceve, azuriraju servere i sisteme za balansiranje opterecenja i obezbedjuju pouzdano skladistenje privatnih kljuceva

  • E. 

   Servisi za autentifikaciju pomocu vise faktora sigurnosti implementiraju se uglavnom na nivou klaud aplikacija, retko na nivou servera

  • F. 

   Uredjaji za balansiranje opterecenja imaju ulogu i kontrolisanja potrosnje klaud resursa

 • 9. 
  Mehanizam za otpornost na greske se najcesce koristi:
  • A. 

   Da bi se eliminisao SPOF

  • B. 

   Da bi se povecao RTO

  • C. 

   Da bi se eliminisao FP

  • D. 

   Da bi se uspostavio RP

  • E. 

   Da bi se eliminisao jittering

  • F. 

   Da bi se uspostavio LB

 • 10. 
  Akronim koji se koristi za kontrolu pristupa baziranoj na ulogama je:
  • A. 

   SRAC

  • B. 

   RBAC

  • C. 

   RRAC

  • D. 

   BRAC

  • E. 

   GBAC

 • 11. 
  Koji od sledecih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora): ???
  • A. 

   Kontrola pristupa se ostvaruje primenom autentifikacije, autorizacije i identifikacije

  • B. 

   Od navedenih, samo je jedan iskaz tacan

  • C. 

   Cilj poverljivosti odnosi se na sprecavanje neautentifikovanog otkrivanja podataka

  • D. 

   Steganografija se najcesce koristi za ostvarivanje cilja integriteta racunarske sigurnosti

  • E. 

   Kada korisnik preko Interneta salje PII, cilj poverljivosti je prioritet

 • 12. 
  ESP obezbedjuje usluge (oznaciti 3 tacna odgovora):
  • A. 

   Identitet podataka

  • B. 

   Dostupnost podataka

  • C. 

   Poverljivost podataka

  • D. 

   Enkripciju podataka

  • E. 

   Neporicanje podataka

  • F. 

   Autentifikaciju podataka

 • 13. 
  Koji od sledecih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   Metrika RTO je u slucaju mlakog sajta znatno niza od modela hladnog sajta, ali je zato visa nego sto je to slucaj sa modelom vruceg sajta

  • B. 

   U modelu hladnog sajta RPO metrika je najvazniji indikator koji treba ukljuciti u plan kontinuiteta poslovanja 

  • C. 

   U modelu hladnog sajta postoji backup sajt, ali on nije funkcionalan

  • D. 

   Model vruceg sajta koristi tri ili vise redudantna klaud racunarska centra, koji se u realnom vremenu sinhronizuju jedan sa drugim

  • E. 

   Prema modelu mlakog sajta, backup sajt je online, ali su resursi koji trose mnogo elektricine energije i zahtevaju sofisticirane sisteme hladjenja offline

 • 14. 
  Dva akronima na engleskom jeziku na koja se cesto nailazi kada se govori o oporavku od katastrofe su:
  • A. 

   Naveden je samo jedan od dva akronima

  • B. 

   RMO

  • C. 

   RPG

  • D. 

   RTG

  • E. 

   RSO

  • F. 

   RTO

  • G. 

   RPO

  • H. 

   RGO

  • I. 

   RNO

 • 15. 
  Koji od sledecih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   Autentifikacija je proces odredjivanja identiteta korisnika

  • B. 

   Kolacici ne smeju da se koriste za Web pristup radi identifikacije i autentifikacije korisnika koji se povezuju na klaud preko Web interfejsa

  • C. 

   Autentifikacija se u vecini slucajeva izvodi procesom logovanja na sistem

  • D. 

   Serveri, bilo da su u pitanju fizicki, ili virtuelni serveri, i aplikacije koje se hostuju na serverima ne mogu da se autentifikuje jedni drugima

  • E. 

   Autorizacija je sigurnosni mehanizam koji odredjuje nivo pristupa i privilegije nad klaud racunarskim resursima u okviru DMZ-a

 • 16. 
  Koji od sledecih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   Glavna razlika izmedju dva osnovna rezima rada IPSec-a odnosi se na mesto izvrsavanja IPSec funkcija

  • B. 

   Samo jedan od navedenih iskaza je tacan

  • C. 

   Dva glavna rezima rada IPSec-a su transportni i prevozni rezim

  • D. 

   U transportnom rezimu rada, IPSec funkcije izvrsavaju firewall uredjaji ili mrezni prolazi

  • E. 

   IP Security (IPSec) je radni okvi, ili arhitektura koja koristi razlicite protokole u cilju obezbedjivanja integriteta, privatnosti i autentifikacije podataka na TCP/IP mrezi

 • 17. 
  Koji od sledecih iskaza NISU tacni (oznaciti 2 odgovora): ?
  • A. 

   Federacije se koriste na klaudu u onim slucajevima kada vise korporativnih i/ili individualnih klijenata pristupaju razlicitim klaud resursima

  • B. 

   Servisi direktorijuma koji koriste LDAP su jedan od dobro poznatih primera koriscenja federacije

  • C. 

   Pomocu SSO sistema vrsi se centralizacija autentifikacije na vise razlicitih sistema

  • D. 

   Federacije i SSO sistemi su sinonimi

  • E. 

   Sistemi za utvrdjivanje identiteta koriste federacije kako bi omogucili pristup za vise organizacija koje koriste iste podatke za identifikaciju

  • F. 

   Federacije i SSO sistemi nisu sinonimi

 • 18. 
  U literaturi se ponekad umesto termina slojevita sigurnost upotrebljava i termin:
  • A. 

   Nista od navedenog

  • B. 

   Multi-factor defense

  • C. 

   Defense in depth

  • D. 

   Multi-form security

  • E. 

   Multi-security

  • F. 

   Defense in layers

 • 19. 
  Koji od sledecih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   Kreiranjem odraza sajta kreiraju se skoro identicne kopije podataka i aplikacija glavnog sajta koje se nalaze na udaljenom sajtu koji "ceka" u stanju pripravnosti

  • B. 

   Model vruceg sajta koristi dva redudantna klaud racunska centra, koji se u realnom vremenu sinhronizuju jedan sa drugim

  • C. 

   Metrika RPO je u slucaju mlakog sajta znatno niza od modela hladnog sajta, ali je zato visa nego sto je to slucaj sa modelom vruceg sajta

  • D. 

   Prema modelu mlakog sajta, backup sajt je offline, osim u slucaju kada se na njemu cuva kriticno skladiste podataka, kao sto je baza podataka

  • E. 

   U modelu hladnog sajta RPO metrika je najzvazniji indikator koji treba ukljuciti u plan kontinuiteta poslovanja

 • 20. 
  Koji od sledecih iskaza NIJE tacan:
  • A. 

   Plan kontinuiteta poslovanja (eng. business continuity plan) odnosi se na proces kojim se kompanija priprema za otkaz, ili gubitak racunarskih resursa i sastoji se od definisanja niza koraka koe je potrebno preduzeti, kako bi se kompanija vratila u operativno stanje u slucaju katastrofe

  • B. 

   Kontinuiet poslovanja je sposobnost organizacije da nastavi sa svojim poslovnim operacijama i da isporucuje proizvode i usluge svojim klijentima nakon dogadjaja koji remeti normalno izvrsavanje poslovnih operacija

  • C. 

   Plan kontinuiteta poslovanja (eng. business continuity plan) se definise kao kreiranje plana koji prepoznaje postojanje inherentnih rizika i pretnji koje mogu da imaju los uticaj na poslovanje kompanije

  • D. 

   Prvi korak u implementiranju sistema za oporavak od katastrofe je evaluacija potreba

  • E. 

   Jedan od glavnih mehanizama za obezbedjivanje kontinuiteta poslovanja kompanija koje svoje poslovanje baziraju na klaudu jeste implementiranje sistema za monitoring aplikacija, servisa i korisnika

 • 21. 
  U DHCPv6 implementaciji koriste se sledeci portovi (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   Klijent koristi UDP port 547

  • B. 

   Klijent koristi UDP port 546

  • C. 

   Klijent koristi UDP port 67

  • D. 

   Server korisri TCP port 546

  • E. 

   Klijent koristi TCP port 67

  • F. 

   Server korisri UDP port 547

  • G. 

   Server korisri UDP port 546

  • H. 

   Klijent koristi TCP port 547

  • I. 

   Klijent koristi TCP port 546

 • 22. 
  Koji od lsedecih iskaza je tacan:
  • A. 

   RPO je indikator koji odredjuje kolicinu podataka koja moze biti izgubljena u slucaju katastrofe

  • B. 

   U procesu planiranja kontinuiteta poslovanja, RPO igra kljucnu ulogu u azuriranju arhitekture klaud racunarstva

  • C. 

   Cilj tacke oporavka je status sistema na koje se sistem vraca nakon izvrsavanja procesa oporavka sistema

  • D. 

   U procesu planiranja kontinuiteta poslovanja, RPO igra kljucnu ulogu u analizi arhitekture klaud racunarstva

 • 23. 
  U savremenoj literaturi navode se dve osnovne vrste sifarskih metoda:
  • A. 

   Stream cipher

  • B. 

   Steam cipher

  • C. 

   Block cipher

  • D. 

   Swarm cipher

  • E. 

   Chain cipher

  • F. 

   Byte cipher

 • 24. 
  Koji od sledecih iskaza su tacni (oznaciti 2 odgovora):
  • A. 

   RTO se odnosi na vreme koje je potrebno da se implementiraju ispocetka kljucni klaud servisi

  • B. 

   U procesu planiranja kontinuiteta poslovanja, RPO igra kljucnu ulogu u dizajnu arhitekture klaud racunarstva

  • C. 

   Cilj vremena oporavka je maksimalni vremenski interval tokom kojeg sistem moze da bude offline u slucaju da se dogodi katastrofa

  • D. 

   RTO se odnosi na vreme koje je potrebno administratorima klaud resursa da uspostave RPO klaud resursa

  • E. 

   Prilikom planiranja kontinuiteta poslovanja, vreme zaustavljanja sistema ima eksponencijalni uticaj na profit kompanije

 • 25. 
  Sta od navedenog NISU osnovne PKI komponenete (oznaciti 3 odgovora):
  • A. 

   Softver

  • B. 

   Repozitorijum PII

  • C. 

   PA

  • D. 

   RA

  • E. 

   RS

  • F. 

   Skladiste sertifikata

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.