Test 3. - ŠpecifikáCIA Požiadaviek

20 Questions | Total Attempts: 546

SettingsSettingsSettings
Test 3. - ŠpecifikáCIA Požiadaviek - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Do ktorých skupín by ste zaradili nasledujúcu požiadavku: Systém bude komunikovať po Slovensky a Anglicky.
  • A. 

   Programátorské

  • B. 

   Mimofunkčné

  • C. 

   Doménové

  • D. 

   Funkčné

 • 2. 
  Vyberte typ požiadaviek od najvšeobecnejších po najdetailnejšie :
  • A. 

   Systémové, Používateľské, Biznis

  • B. 

   Biznis, Používateľské, Systémové

  • C. 

   Používateľské, Biznis, Systémové

  • D. 

   Systémové, Biznis, Používateľské

 • 3. 
  Do akých skupín sa delia požiadavky podľa úrovne popisu ?
  • A. 

   Funkčné, mimofunkčné

  • B. 

   Užívateľské, systémové

  • C. 

   Doménové, systémové

  • D. 

   Užívateľské, doménové

 • 4. 
  Cieľom špecifikácie požiadaviek je určiť :
  • A. 

   Platformu, na ktorej bude systém prevádzkovaný

  • B. 

   Terminológiu na komunikáciu vývojárov s klientom

  • C. 

   V akom vývojovom prostredí sa bude system vytvárať

  • D. 

   Čo má softvérový systém robiť

 • 5. 
  Aké sú nevýhody použitia prirodzeného jazyka pri špecifikácii požiadaviek ?
  • A. 

   Zrozumiteľnosť zákazníkovi

  • B. 

   Automatizácia procesov

  • C. 

   Zložité koncepcie ( algoritmy ) sú ťažko opísateľné

  • D. 

   Jednoduchosť

 • 6. 
  Ktoré požiadavky hlavne odpovedajú na otázku : Prečo potrebujem nový systém ?
  • A. 

   Doménové požiadavka

  • B. 

   Používateľské požiadavky

  • C. 

   Systémové požiadavky

  • D. 

   Biznis požiadavky

 • 7. 
  Pri špecifikácii požiadaviek používame terminológiu klienta. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 8. 
  Krotý typ požiadaviek je často pre vývoj softvéru kritický ?
  • A. 

   Programátorské

  • B. 

   Funkčné

  • C. 

   Doménové

  • D. 

   Mimofunkčné

 • 9. 
  Prečo by mali požiadavky obmedzovať implementáciu ?
  • A. 

   Aby mali vývojári čo najmenej roboty

  • B. 

   Aby bol systém čo najjednoduchší

  • C. 

   Aby bolo jasné vývojárom ako aj zákazníkovi čo ešte patrí a čo nie do systému

  • D. 

   Aby nedochádzalo ku konfliktom pri odovzdávaní riešenia

 • 10. 
  Systémové požiadavky je možné špecifikovať :
  • A. 

   Diagramami UML

  • B. 

   Dotazníkmi

  • C. 

   Prirodzeným jazykom

  • D. 

   Pseudokódom

 • 11. 
  Čomu by sme sa mali vyhýbať pri špecifikácií požiadaviek prirodzeným jazykom ?
  • A. 

   Dlhým súvetiam s vedľajšou vetou

  • B. 

   Synonymám

  • C. 

   Jednoznačným termínom

  • D. 

   Vyjadrenie niekoľkých požiadaviek jednou požidavkou

 • 12. 
  Vyberte najvhodnejšie. Použité zdroje na porozumenie aplikačnej domény zahŕňajú :
  • A. 

   Reporty, formuláre, precedúry

  • B. 

   Všetky možné zdroje

  • C. 

   Existujúce systémy

  • D. 

   Firemné pravidlá

 • 13. 
  Cieľom špecifikácie je určiť, ako má navrhovaný systém pracovať . Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 14. 
  Aká je najčastejšia forma špecifikácie požiadaviek ?
  • A. 

   Prirodzený jazyk

  • B. 

   Diagramy UML

  • C. 

   Prípady použitia

  • D. 

   Špecifikácie rozhraní

 • 15. 
  Vyberte dôležité vlastnosti výslednej špecifikácie požiadaviek :
  • A. 

   Mal by byť jednoducho štruktúrovaný

  • B. 

   Popisuje externé správanie sa systému

  • C. 

   Zachytáva len časť životného cyklu systému

  • D. 

   Obmedzuje implementáciu

 • 16. 
  Aké sú výhody špecifikácie požiadaviek prirodzeným jazykom ?
  • A. 

   Jednoznačnosť popisu

  • B. 

   Veľká flexibilita

  • C. 

   Zrozumiteľnosť

  • D. 

   Jednoduchosť tvorby

 • 17. 
  Aký je problém s nasledujúcou požiadavkou : Ak je riadiaci systém lietadla nespoľahlivý, je nepoužiteľný.
  • A. 

   Je príliš všeobecná, nedá sa vyhodnotiť

  • B. 

   Nie je napísaná v doménovom jazyku

  • C. 

   Je konfliktná

  • D. 

   Nie je jasný aktor

 • 18. 
  Aká je výhoda formulárov pri špecifikácií požiadaviek ?
  • A. 

   Obmedzuje nejednoznačnosť - musím zadať všetky položky

  • B. 

   Môžem použiť grafické prostredie

  • C. 

   Rýchlejšia špecifikácia

  • D. 

   Rovnaká štruktúra požiadaviek - jednoduchšia údržba

 • 19. 
  Do akých úrovní sa rozdeľujú požiadavky na systém podľa ich úrovne popisu ?
  • A. 

   Doménové

  • B. 

   Systémové

  • C. 

   Používateľské

  • D. 

   Biznis

 • 20. 
  Ktorá forma špecifikácie požiadaviek je najpresnejšia ( najviac detailná ) ?
  • A. 

   Formuláre

  • B. 

   Prípady použitia

  • C. 

   Pseudokódy

  • D. 

   Špecifikácia rozhraní

Back to Top Back to top