Test 8 - Agilné Metodiky

20 Questions | Total Attempts: 458

SettingsSettingsSettings
Test 8 - Agilné Metodiky - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Na ktorom(ých) princípe(och) sú založené agilné metodiky ?
  • A. 

   Stále spojenie so zákazníkom

  • B. 

   Osobná komunikácia v tíme

  • C. 

   Presne definovaný vývojový proces

  • D. 

   Presná dokumentácia všetkých výstupov a ich pravidelná kontrola

 • 2. 
  Ktoré premenné vývoja v XP definuje zákazník ?
  • A. 

   Ani jednu

  • B. 

   Všetky naraz: kvalita, náklady, šírka zadania, čas

  • C. 

   Ľubovolné tri z: kvalita, náklady, šírka zadania, čas

  • D. 

   Ľubovolné dve z: kvalita, náklady, šírka zadania, čas

 • 3. 
  Ktoré z nasledujúcich tvrdení o metodike SCRUM sú pravdivé?
  • A. 

   Tím je tvorený 10 - 15 členmi

  • B. 

   Podobne ako pri XP musí byť zástupca zákazníka členom vývojového tímu priamo na pracovisku

  • C. 

   Kladie dôraz na analýzu rizík

  • D. 

   Čas dodania výsledného softvéru sa nemusí zhodovať s pôvodným plánom

 • 4. 
  Na akých hodnotách je založené XP ?
  • A. 

   Komunikácia, jednoduchosť, spätná väzba, odvaha

  • B. 

   Komunikácia, jednoduchosť, odvaha, čas

  • C. 

   Jednoduchosť, spätná väzba, odvaha, čas

  • D. 

   Komunikácia, spätná väzba, odvaha, čas

 • 5. 
  Párové programovanie v XP znamená :
  • A. 

   Na jednom PC pracujú súčasne dvaja vývojári

  • B. 

   Na jednom PC sa striedajú dvaja vývojári

  • C. 

   Každý kód je zdieľaný vždy dvomi programátormi

  • D. 

   Každej funkcionalite je priradený kód čo ju implementuje a kód čo ju testuje

 • 6. 
  Extrémne programovanie od vývojárov vyžaduje:
  • A. 

   Zakazuje pracovať dlhšie ako 8hod za deň.

  • B. 

   Nijak neobmedzuje čas.

  • C. 

   8 hodinový pracovný čas, ale príležitostne jeho prekročenie

  • D. 

   Nepretržitú prácu na projekte bez ohľadu na odpracovaný čas

 • 7. 
  Ako sa mení úloha zákazníka pri vývoji softvéru v XP programovaní na rozdiel od klasických metód ?
  • A. 

   Je súčasťou tímu priamo na pracovisku

  • B. 

   Píše testy funkcionality systému

  • C. 

   úloha zákazníka sa nemení

  • D. 

   špecifikuje požiadavky na systém

 • 8. 
  Čo je to SCRUM meeting :
  • A. 

   Každodenné stretnutie tímu na 30-60 min

  • B. 

   Každodenné stretnutie tímu na 15-30 min

  • C. 

   Týždenné stretnutie tímu na 30-60 min

  • D. 

   Týždenné stretnutie tímu na 15-30 min

 • 9. 
  Agilné metodiky majú zvyčajne fixné:
  • A. 

   Čas

  • B. 

   Procesy

  • C. 

   Funkcionalita

  • D. 

   Zdroje

 • 10. 
  Aplikačný kód v XP je :
  • A. 

   Výhradne vlastnený autorom

  • B. 

   Vlastnený autorom a firmou platiacou vývoj

  • C. 

   Plne zdieľaný všetkými členmi tímu, majú plné právo na jeho zmenu

  • D. 

   Plne zdieľaný všetkými členmi tímu na čítanie, práve jeden aj na zmenu

 • 11. 
  Metodika SCRUM využíva Backlog na :
  • A. 

   Základný nosič informácií o reakciách zákazníkov na používaný systém

  • B. 

   Základný nosič informácií o funkciách, ktoré je potrebné realizovať

  • C. 

   Základný nosič informácií o chybách nájdených v sys´tme

  • D. 

   Základný nosič informácií výstupných logov zo systému

 • 12. 
  Aké sú silné stránky XP ?
  • A. 

   Vhodná metodika pre každého

  • B. 

   Ľahké zavedenie metodiky

  • C. 

   Bez zbytočných formalít

  • D. 

   Iteratívna a inkrementálna metodika

 • 13. 
  Čo je to SCRAMS v SI ?
  • A. 

   Agilná metodika

  • B. 

   Klasická metodika

  • C. 

   špeciálna metodika, ale nepatri ani medzi agilné ani klasické

  • D. 

   Nie je to žiadna metodika

 • 14. 
  XP tvrdí : Jediným exaktným, jednoznačným, zmerateľným, overiteľným a nezpochybniteľným zdrojom informácií je zdrojový kód. Je to pravda ?
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 15. 
  Čo NEpatrí medzi základné postupy XP ?
  • A. 

   Párové programovanie

  • B. 

   Backlog

  • C. 

   Plánovacia hra

  • D. 

   Test driven development

 • 16. 
  Aké sú výhody XP ?
  • A. 

   Bez formalít

  • B. 

   Práca v súlade s inštinktmi

  • C. 

   Jednoduché zavedenie metodiky

  • D. 

   Inkrementálny a iteratívny vývoj

 • 17. 
  Aké sú slabé stránky XP ?
  • A. 

   Nie je to iteratívna a inrementačná metodika

  • B. 

   Veľa zbytočných formalít

  • C. 

   Nie ej vhodná pre každého

  • D. 

   Ťažké zavedenie metodiky

 • 18. 
  Čo nepatrí medzi základné tézy agilných metodík :
  • A. 

   Vzájomná komunikácia je lepšia ako komunikácia prostredníctvom rôznych dokumentov

  • B. 

   Párové programovanie

  • C. 

   Udržateľný vývoj

  • D. 

   Krátke iterácie

 • 19. 
  Čo najlepšie charakterizuje agilné metodiky ?
  • A. 

   Implementujeme pre dnešok, navrhujeme pre zajtrajšok.

  • B. 

   Navrhujeme pre zajtrajšok, implementujeme pre zajtrajšok.

  • C. 

   Implementujeme a navrhujeme zajtrajšok.

  • D. 

   Implementujeme pre dnešok, navrhujeme pre implementáciu.

 • 20. 
  Čo uprednostňujú agilné metodiky oproti tradičným ?
  • A. 

   Procesy a nástroje

  • B. 

   Striktné plnenie plánu

  • C. 

   Individuality a komunikácia

  • D. 

   Reakcia na zmenu

Back to Top Back to top