Bình Ngô đại Cáo

7 Questions | Total Attempts: 301

SettingsSettingsSettings
Bình Ngô đại Cáo - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hoàn cảnh sáng tác của Bình Ngô đại cáo là:
  • A. 

   Năm 1428, sau chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

  • B. 

   Năm 1427, sau chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

  • C. 

   Năm 1428, khi Lê Lợi lên ngôi vua

  • D. 

   Năm 1427, sau chiến thắng trận Chi Lăng - Xương Giang

 • 2. 
  Trong bài Bình Ngô đại cáo, “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi là gì?
  • A. 

   Mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người trên cơ sở tình thương và đạo lí.

  • B. 

   Tiêu trừ tham tàn bạo ngược, bảo đảm cuộc sống yên ổn cho dân.

  • C. 

   Tiêu trừ bọn cướp nước, bán nước, mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

  • D. 

   Là tình yêu thương nhân dân như con

 • 3. 
  Khí thế của quân ta càng mạnh, tướng giặc nào đã “nghe hơi mà mất vía”?
  • A. 

   Lí An, Phương Chính.

  • B. 

   Vương Thông, Mã Anh.

  • C. 

   Trần Trí, Sơn Thọ.

  • D. 

   Mộc Thạnh, Liễu Thăng.

 • 4. 
  Trận đánh nào mà quân giặc thất bại “máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm”?
  • A. 

   Tốt Động.

  • B. 

   Ninh Kiều.

  • C. 

   Trà Lân.

  • D. 

   Bồ Đằng.

 • 5. 
  Câu văn nào mang ý nghĩa khái quát nhất về tội ác trời không dung đất không tha của quân Minh?
  • A. 

   Bại nhân nghĩa nát cả đất trời – Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.

  • B. 

   Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ - Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.

  • C. 

   Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn – Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

  • D. 

   Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội – Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rữa sạch mùi.

 • 6. 
  Mục đích sáng tác Đại cáo bình Ngô là:
  • A. 

   Ca ngợi Lê Lợi, chủ soái của khởi nghĩa Lam Sơn.

  • B. 

   Tố cáo tội ác của quân xâm lược

  • C. 

   Tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến chống quân Minh

  • D. 

   Biểu dương sức mạnh, công trạng của nghĩa quân Lam Sơn

 • 7. 
  “Thông qua các tác phẩm văn học chúng ta có thể học được lịch sử dân tộc”. Bạn nghĩ như thế nào về quan điểm này?
  • A. 

   Đồng ý

  • B. 

   Không đồng ý

Back to Top Back to top