Latihan Soal Btq Pas Ganjil Kelas 10

40 Questions | Total Attempts: 1285

SettingsSettingsSettings
Latihan Soal Btq Pas Ganjil Kelas 10 - Quiz

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat!


Questions and Answers
 • 1. 
  Lamanya dengung ….
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 2. 
  (مِنْ شَرِّ (نْ ـــــ ش Hukum bacaan ....
  • A. 

   Ikhfa'

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Idhar Halqy

 • 3. 
  Berikut adalah huruf Idhar Halqy ….
  • A. 

   ء، هـ، ح، خ، ع، غ

  • B. 

   م، ن، و، ي

  • C. 

   ب

  • D. 

   ل، ر

  • E. 

   ت، ث، ج، د، ذ

 • 4. 
  Berikut adalah huruf Iqlab ….
  • A. 

   ب

  • B. 

   م، ن، و، ي

  • C. 

   ء، هـ، ح، خ، ع، غ

  • D. 

   ل، ر

  • E. 

   ت، ث، ج، د، ذ

 • 5. 
  (غَاسِقٍ إِذَا (ــٍـ ـــــ ء Hukum bacaan ....
  • A. 

   Idhar Halqy

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Ikhfa’

 • 6. 
  (يَكُنْ لَّهٗ (نْ ـــــ ل Hukum bacaan ....
  • A. 

   Idgom bi la Gunnah

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idhar Halqy

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Ikhfa’

 • 7. 
  Berikut adalah huruf Idgom bi la Gunnah….
  • A. 

   ل، ر

  • B. 

   م، ن، و، ي

  • C. 

   ب

  • D. 

   ء، هـ، ح، خ، ع، غ

  • E. 

   ت، ث، ج، د، ذ

 • 8. 
  (لَهَبٍ وَّ تَبَّ (ــٍـ ـــ و , hukum bacaan ....
  • A. 

   Idgom bi Gunnah

  • B. 

   Idgom bi la Gunnah

  • C. 

   Idhar Halqy

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Ikhfa’

 • 9. 
  Meleburkan nun sukun/tanwin ke huruf sesudahnya, ditasydid, dan dibaca dengung adalah cara membaca ….
  • A. 

   Idgom bi Gunnah

  • B. 

   Idgom bi la Gunnah

  • C. 

   Idhar Halqy

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Ikhfa’

 • 10. 
  Membaca nun sukun/tanwin dengan jelas adalah cara membaca ….
  • A. 

   Idhar Halqy

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Ikhfa’

 • 11. 
  Mengganti nun sukun/tanwin dengan mim sukun dan dengung adalah cara membaca ….
  • A. 

   Iqlab

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Idhar Halqy

  • E. 

   Ikhfa’

 • 12. 
  (لَيُنْۢبَذَنَّ (نْ ـــــ ب, hukum bacaan ....
  • A. 

   Iqlab

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Idhar Halqy

  • E. 

   Ikhfa’

 • 13. 
  (الدُّنْيَا (نْ ــ ي, hukum bacaan ....
  • A. 

   Iḍhar Muthlaq

  • B. 

   Iḍhar Syafawy

  • C. 

   Idhar Halqy

  • D. 

   Idhar

  • E. 

   Idgom

 • 14. 
  Dalam kasus nun sukun bertemu و /ي  dalam satu kata, maka disebut bacaan ....
  • A. 

   Iḍhar Muthlaq

  • B. 

   Iḍhar Syafawy

  • C. 

   Idhar Halqy

  • D. 

   Idhar

  • E. 

   Idgom

 • 15. 
  Dalam membaca Ikhfa’ tidak semua bunyi nun sukun atau tanwin itu berbunyi “NG”. Adapun yang berbunyi “NG” itu jika bertemu dengan ....
  • A. 

   ك، ق

  • B. 

   ج، د

  • C. 

   ط، ظ

  • D. 

   س، ش

  • E. 

   ص، ض

 • 16. 
  (نَارًا ذَاتَ (ـًـ ــ ذ, hukum bacaan ....
  • A. 

   Ikhfa'

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Idhar Halqy

 • 17. 
  (عَنْهُ (نْ ــ هـ, hukum bacaan ....
  • A. 

   Idhar Halqy

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Ikhfa'

 • 18. 
  (فَمَنْ يَّعْمَلْ (نْ ــ ي, hukum bacaan ....
  • A. 

   Idgom bi Gunnah

  • B. 

   Idgom bi la Gunnah

  • C. 

   Idhar Halqy

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Ikhfa'

 • 19. 
  (هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (ـٍـ ــ ل, hukum bacaan ....
  • A. 

   Idgom bi la Gunnah

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idhar Halqy

  • D. 

   Iqlab

  • E. 

   Ikhfa'

 • 20. 
  (حِلٌّۢ بِهٰذَا (ـٌـ ــ ب, hukum bacaan ....
  • A. 

   Iqlab

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Idhar Halqy

  • E. 

   Ikhfa'

 • 21. 
  (اِنَّ (نّ, hukum bacaan ....
  • A. 

   Gunnah Musyaddadah

  • B. 

   Idgom bi Gunnah

  • C. 

   Idgom bi la Gunnah

  • D. 

   Idgom Mutamatsilain

  • E. 

   Idgom Mimy

 • 22. 
  Nun atau mim tasydid cara membacanya dengan ….
  • A. 

   Dengung

  • B. 

   Dipantulkan

  • C. 

   Ditahan

  • D. 

   Jelas

  • E. 

   Dileburkan

 • 23. 
  Di bawah ini termasuk bacaan Gunnah Musyaddadah ….
  • A. 

   ثُمَّ

  • B. 

   الْحَمْدُ

  • C. 

   بِسْمِ

  • D. 

   رَأَيْتُ

  • E. 

   أَنَاْ

 • 24. 
  Mim sukun bertemu dengan selain ba’ dan mim disebut ….
  • A. 

   Idhar Syafawy

  • B. 

   Idgom Mistly

  • C. 

   Ikhfa' Syafawy

  • D. 

   Idhar Halqy

  • E. 

   Idgom Mutajanisain

 • 25. 
  Mim sukun bertemu dengan mim disebut ….
  • A. 

   Idgom Mistly

  • B. 

   Idhar Syafawy

  • C. 

   Ikhfa' Syafawy

  • D. 

   Idhar Halqy

  • E. 

   Idgom Mutajanisain

Back to Top Back to top