Bse 2a Midterm Exam Set A

25 Questions | Attempts: 156

SettingsSettingsSettings
Bse 2a Midterm Exam Set A - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Piliin kung Pangunahing Batis o kung Sekondaryang Batis ang mga sumusunod na halimbawa. Pahayagan
  • A. 

   Pangunahing Batis

  • B. 

   Sekondaryang Batis

 • 2. 
  Likhang sining
  • A. 

   Pangunahing Batis

  • B. 

   Sekondaryang Batis

 • 3. 
  Pelikula
  • A. 

   Pangunahing Batis

  • B. 

   Sekondaryang Batis

 • 4. 
  “Bakit ka kumakayod?” Developing a Filipino Needs Theory of Motivation
  • A. 

   Pangunahing Batis

  • B. 

   Sekondaryang Batis

 • 5. 
  Ang Lirisistang Tagalog
  • A. 

   Pangunahing Batis

  • B. 

   Sekondaryang Batis

 • 6. 
  C. Lagyan ng tsek kung ang mga sumusunod na pahayag ay kabilang sa gawing pangkomunikasyong TSISMISAN.
  • A. 

   Pinag-uusapan ang isang tao kapag wala.

  • B. 

   Tinutulungan tayong matutuhan ang mga mahahalagang impormasyon nang hindi na kailangang makipag-usap sa bawat miyembro ng grupo.

  • C. 

   Hinuhusgahan ang katauhan, kamalian at kasalanan ng isang tao

  • D. 

   Gumagamit na rin ng social media na siyang nagdudulot ng malawakang pagkalat ng mga pekeng balita.

  • E. 

   Parte na rin ito ng dynamikong interaksyon ng mga Pilipino.

 • 7. 
  D. Tukuyin at isulat sa patlang ang tamang sagot.   Ito ang impormasyong nagmumula mismo sa taong may karanasan o saksi ng Isang pangyayari.
 • 8. 
  Gawing pangkomunikasyon na tumutukoy sa pagpapangkat-pangkat upang mabigyang linaw ang isang usapin o isyu.
 • 9. 
  Isang malaking pagtitipon ng mga mamamayan sa kanilang mga bahay.
 • 10. 
  Isang malaking pagtitipon na maaaaring maglahad ng suliranin at magtalakay ng Paksa at may layang magtanong ang mga tagapakinig
 • 11. 
  Ito ay pagpupulong ng mga naninirahan sa isang bayan upang pag-usapan ang Mga suliranin, hakbang, at ang mga inaasahang pagbabago.
 • 12. 
  Paggalaw ng iba’t ibang bahagi ng kilos ng katawan na nagpapahiwatig ng Mensahe.
 • 13. 
  Komunikasyong di-berbal na gamit lamang ang iba’t ibang pandama upang maghatid ng mensahe.
 • 14. 
  Ito ay likas at ordinaryong wika na naiiba sa anyo at gamit sa lohika at iba pang uri ng pilosopiya.
 • 15. 
  Isang anyo ng pag-uulat sa maikling pamamaraan upang mapagsama-sama at Mapag-isa ang mga impormasyon at datos tungo sa isang malinaw na kabuuan.
 • 16. 
  Isa itong pagpapaikli ng mga pangunahing punto.
 • 17. 
  E. Sagutin ng OO o HINDI kung ang mga sumusunod na pahayag ay nabibilang sa korapsyon. Nagkakaroon ng korapsyon dahil sa pansariling interes at pangangailangang pinansyal.
  • A. 

   OO

  • B. 

   HINDI

 • 18. 
  Minsan kung sino pa ang mataas na opisyal sa gobyerno sila pa ang gumagawa nito.
  • A. 

   OO

  • B. 

   HINDI

 • 19. 
  Ang korapsyon ay nakaugat sa tao.
  • A. 

   OO

  • B. 

   HINDI

 • 20. 
  Nasa Sistema na ng pamamahala ang korapsyon.
  • A. 

   OO

  • B. 

   HINDI

 • 21. 
  May kapangyarihan ang mga politikong takutin ang magsusuplong sa kanila.
  • A. 

   OO

  • B. 

   HINDI

 • 22. 
  F. PAG-IISA-ISA   Mga Gawing Pangkomunikasyon ng mga Pilipino [Blank] [Blank] [Blank] [Blank]
 • 23. 
  Mga Uri ng Komunikasyong di-berbal [Blank] [Blank] [Blank] [Blank] [Blank]
 • 24. 
  Paraan ng Pagpoproseso ng Impormasyon [Blank] [Blank] [Blank] [Blank]
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.