Kuiz Matematik Sekolah Rendah Darjah Tiga (Unit 2 Tambah)

10 Questions | Total Attempts: 640

SettingsSettingsSettings
Kuiz Matematik Sekolah Rendah Darjah Tiga (Unit 2 Tambah) - Quiz

Matematik sangat menyeronokkan! Mari kita sama-sama belajar matematik!


Questions and Answers
 • 1. 
  Dalam suatu karnival  di bandar terdapat  seramai 2235 orang pengunjung.Tiba-tiba datang lagi 5 orang pengunjung.Jadi,apakah jumlah bilangan pengunjung dalam karnival tersebut.  
  • A. 

   A) 2236

  • B. 

   B) 2240

  • C. 

   C) 2229

  • D. 

   D) 2284

 • 2. 
  Soalan di bawah merupakan penambahan tiga nombor. 6829 + 102 + 41 = ?
  • A. 

   A) 6962

  • B. 

   B) 6960

  • C. 

   C) 6972

  • D. 

   D) 6970

 • 3. 
  Berdasarkan pilihan di bawah , penambahan manakah yang boleh memperolehi nombor 8623?
  • A. 

   A) 6010 + 2613

  • B. 

   B) 6010 + 2603

  • C. 

   C) 5139 + 3484

  • D. 

   D) 5319 + 3484

 • 4. 
  Adakah 2951 + 4659 = 7600
  • A. 

   A) Betul

  • B. 

   B) Salah

 • 5. 
  Kirakan 5439 + 974 
 • 6. 
  4082 + 76 = ?
  • A. 

   A) 4185

  • B. 

   B) 4581

  • C. 

   C) 4158

  • D. 

   D) 4815

 • 7. 
  Pilih tiga nombor yang jumlahnya ialah 600.
  • A. 

   A) 345

  • B. 

   B) 27

  • C. 

   C) 228

  • D. 

   D) 200

 • 8. 
  Tambahkan 5132 , 24 dan 313.
  • A. 

   A) 5946

  • B. 

   B) 5469

  • C. 

   C) 5496

  • D. 

   D) 5649

 • 9. 
  Dalam gambar rajah,terdapat 7 buah epal yang telah campur dengan epal merah dan epal hijau.Sekiranya anda menambah 2 buah epal merah lagi,apakah jumlah bilangan epal yang dimiliki?