Pagsusulit Sa Kontemporaryong Isyu

15 Questions | Total Attempts: 340

SettingsSettingsSettings
Pagsusulit Sa Kontemporaryong Isyu - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang PAG-ASA ang ahensiya ng pamahalaan na siyang nagbibigay ng ulat sa kalagayan ng panahon. Ano ang ibig sabihin ng PAG-ASA?
 • 2. 
  Maraming paraan upang masukat ang takbo at bilis ng pang-ibabaw na hangin (surface wind speed).
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 3. 
  Ito ay may mekanismong nagbibilang ng bawat pag-ikot ng hangin
  • A. 

   Barometer

  • B. 

   Wind vane

  • C. 

   Rain gauge

  • D. 

   Anemometer

 • 4. 
  Kung may bagyo, ano ang pinakamaasahang mapagkukunan ng impormasyon ng mga tao?
  • A. 

   Sinehan

  • B. 

   Radyo

  • C. 

   Tsismis ng kapitbahay

  • D. 

   Dyaryo

 • 5. 
  Alin sa mga sumusunod ang mga impormasyon ukol sa Babala ng Bagyo Bilang 2 (Storm Signal Number 2)? (MAYROONG APAT NA TAMANG SAGOT SA KATANUNGANG ITO!)
  • A. 

   Sa bilang na ito, pinapatibay na ang pagkakatali sa mga magagaang materyales ng bahay katulad ng bubong.

  • B. 

   Dapat ng lisanin ng mga mamamayan ang mga lugar na mababa at malapit na sa dagat.

  • C. 

   Ang mga kalakalan ay nagpapatuloy katulad ng ordinaryong araw.

  • D. 

   Maaring ipatigil ang klase sa mababa at mataas na paaralan.

  • E. 

   May dulot na malawakan at grabeng pinsala.

  • F. 

   Nababali pa lamang ang mga sanga ng puno.

  • G. 

   May lakas na 61 kph hanggang 100 kph ang hanging mararamdaman sa mga lugar na apektado.

 • 6. 
  Karapatan ng isang mamamayang Pilipino na gumamit at magbenta ng mga iligal na droga ayon sa kanyang kagustuhan.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 7. 
  Alin sa mga sumusunod ang mga rason kung bakit napipilitang magtrabaho ang mga menor de edad at hindi nakakapag-aral sa mga paaralan? (MAYROONG TATLONG SAGOT SA TANONG NA ITO.)
  • A. 

   Parehong walang permanenteng trabaho ang mga magulang para matustusan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya.

  • B. 

   Gusto lang ng estudyante dahil tinatamad itong mag-aral.

  • C. 

   Ayaw papasukin ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil mas kinakailangan na manatili sa bahay o magtrabaho ang mga anak.

  • D. 

   May pantustos sa libangan (computer games) ang mga estudyante kaya nagtatrabaho ito.

  • E. 

   Mayaman ang mga magulang ngunit gustong ipamukha sa mga anak ang pait ng buhay kapag walang perang pantustos sa mga pangangailangan at luho nila.

  • F. 

   May sakit ang mga magulang at hindi na kayang magtrabaho.

 • 8. 
  Ilan ang edad na kuwalipikado para bumoto sa mga halalan sa Pilipinas?
 • 9. 
  Karapatan ng isang Pilipino ang pumili ng kanyang relihiyon.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 10. 
  Ang pagpapalakas ng piso ay isang paraan upang:
  • A. 

   Mapabuti ang ekonomiya

  • B. 

   Lumaki ang pagkakautang ng bansa

  • C. 

   Magtayo ng negosyo

 • 11. 
  Ano ang ibig sabihin ng akronim na NGO?
 • 12. 
  Sino ang Tsinong lider na nagtatag ng nasyonalistang pamahalaan sa Taiwan?
  • A. 

   Chiang Kai-shek

  • B. 

   Dien Bien Phu

  • C. 

   Mao Tse Tung

  • D. 

   Pol Pot

 • 13. 
  Ang globalisasyon ay bumubuo ng pantay na pang-ekonomiyang seguridad sa buong daigdig.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 14. 
  Ito ay naglalayong magtatag ng isang Asia-Pacific free trade na lugar sa tulong ng mga industriyalisadong bansa sa rehiyon hanggang sa taong 2010 at ang mga umuunlad namang mga bansa hanggang sa taong 2020.
  • A. 

   GATT

  • B. 

   NATO

  • C. 

   ASEAN

  • D. 

   APEC

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.