Pagtukoy Sa Pamagat Ng Talata

5 Questions | Total Attempts: 373

SettingsSettingsSettings
Pagtukoy Sa Pamagat Ng Talata - Quiz

Pagtukoy sa Pamagat ng Talata


Questions and Answers
 • 1. 
   Ano ang pinakaangkop na pamagat ng talatang ito?            Sabik na sabik si Julia na pumasok sa  paaralan ngayong araw na ito. Kagabi pa lamang  ay inihanda na niya ang kanyang uniporme.  Naka-ayos na rin ang kanyang bag at baunan.  Pagtunog ng kanyang relo, mabilis na bumangon si Julia upang maligo na. Dali-dali siyang nagbihis  at pumunta sa silid-kainan. "Julia, mukhang handa ka na para sa unang araw ng pasukan," ang bati  ng kanyang nanay. "Opo! Sabik na po akong pumasok!" ang sagot ng bata.
  • A. 

   Ang Unang Araw ng Pasukan

  • B. 

   Ang Paaralan ni Julia

  • C. 

   Handa ng Pumasok si Julia sa Paaralan

 • 2. 
            Ano ang maaaring maging pamagat ng talata?           Ang pating ay isang uri ng karniborong isda.  Sa kasalukuyan, mayroong mahigit na limandaang   uri ng pating. Karamihan ng uri ng pating ay  nananatili sa tubig-dagat ngunit may iilang   nabubuhay sa tubig tabang. Ang pinakamaliit na  pating ay may habang anim na pulgada.   Ang pinakamahaba naman ay ang butanding.  Ito ay umaabot sa haba na labindalawang metro.
  • A. 

   Ang Pating

  • B. 

   Ang Nakakatakot na Isda

  • C. 

   Ang Iba't Ibang Uri ng Pating

 • 3. 
        Ano ang pamagat ng talatang ito?        Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang kamay na tulad ng binurdahan at nililok. Tunay na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba’t ibang larangan.
  • A. 

   Ang mga Talento ng Pilipino

  • B. 

   Ang Pagiging Malikhain ng mga Pilipino

  • C. 

   Ang Magagandang Produkto ng mga Pinoy

 • 4. 
         Ano ang pamagat ng talatang ito?        Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino ay ang kapistahan. Ang bawat lugar sa ating bansa ay may kapistahang ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa kanilang patron. Isa pang kilalang tradisyon natin ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao para sa isang gawain. May mga kababayan pa rin tayong sumusunod sa ganitong tradisyon lalo na sa mga lalawigan.
  • A. 

   Ang Bayanihan

  • B. 

   Ang Kapistahan ng mga Pilipino

  • C. 

   Ang Tradisyon ng mga Pilipino

 • 5. 
        Ano ang pamagat ng talatang ito?       Isa sa mga katangiang maipagmamalaki nating mga Pilipino ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga panauhin. Kapag ang isang pamilya ay may inaasahang panauhin, bawat isa ay abala sa paghahanda. Sila’y naglilinis at nag-aayos ng kabahayan. Nagluluto ang pamilya ng masarap na pagkain at naghahanda ng maraming prutas at inumin. Pinagkakaabalahan din nila kung ano ang maipauuwing pasalubong ng  panauhin.
  • A. 

   Ang Pagiging Magiliw sa Panauhin

  • B. 

   Ang mga Panauhing Darating

  • C. 

   Ang Pagpapadala ng mga Pasalubong

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.