პათ. ანატომია - ქსოვილის რეპარაცია: რეგენერაცია, შეხორცება, ფიბროზი

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Geo1014
G
Geo1014
Community Contributor
Quizzes Created: 11 | Total Attempts: 1,798
Questions: 34 | Attempts: 81

SettingsSettingsSettings
. - : , , - Quiz

თავი 3


Questions and Answers
 • 1. 

  ქსოვილის სტრუქტურული ელემენტების აღდგენას, ანაზღაურებას დაზიანებულის (დაღუპულის) სანაცვლოდ იმავე ტიპის უჯრედებით ეწოდება

  • A. 

   შეხორცება;

  • B. 

   მეტაპლაზია;

  • C. 

   სუბსტიტუცია;

  • D. 

   რეგენერაცია;

  • E. 

   ფიბროზი;

  Correct Answer
  D. რეგენერაცია;
  Explanation
  The given statement states that the regeneration of the structure and estimation of the damaged (destroyed) tissue is called by the same type of cells. Among the given options, "regeneration" is the only term that directly relates to the process of restoring or regrowing damaged or destroyed tissue. Therefore, "regeneration" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 2. 

  ქსოვილის სტრუქტურული ელემენტების აღდგენას, ანაზღაურებას დაზიანებულის (დაღუპულის) სანაცვლოდ შემაერთებელი ქსოვილით ეწოდება

  • A. 

   შეხორცება;

  • B. 

   ჰიპერტროფია;

  • C. 

   მეტაპლაზია;

  • D. 

   რეგენერაცია;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  A. შეხორცება;
  Explanation
  შეხორცება (regeneration) means the process of replacing or renewing damaged or lost tissue, cells, or organs in an organism. This process can occur naturally or be induced through various means, such as stem cell therapy or tissue engineering. Therefore, the correct answer is შეხორცება (regeneration).

  Rate this question:

 • 3. 

  ქსოვილის სტრუქტურული ელემენტების აღდგენის, რეპარაციის პროცესში მნიშვნელოვანია

  • A. 

   უჯრედის პროლიფერაციული აქტივობა;

  • B. 

   ღეროვანი უჯრედები;

  • C. 

   ზრდის ფაქტორები;

  • D. 

   უჯრედგარე მატრიქსი;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  E. ყველა პასუხი სწორია;
  Explanation
  All of the answers are correct.

  Rate this question:

 • 4. 

  მუდმივად გაყოფად ,ანუ “ლაბილურ ქსოვილებს “მიეკუთვნება

  • A. 

   ღვიძლის ჰეპატოციტები;

  • B. 

   მეზენქიმური უჯრედები;

  • C. 

   კანის ეპითელიუმი;

  • D. 

   ლიმფოციტები;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  C. კანის ეპითელიუმი;
  Explanation
  The answer "კანის ეპითელიუმი" is correct because the other options listed are all types of cells or tissues found in the body, while the epithelium is a specific type of tissue that lines the surfaces of organs and structures in the body.

  Rate this question:

 • 5. 

  მოსვენების მდგომარეობაში მყოფ ,ანუ “სტაბილურ ქსოვილებს“ მიეკუთვნება

  • A. 

   ღვიძლის ჰეპატოციტები;

  • B. 

   მეზენქიმური უჯრედები;

  • C. 

   ენდოთელიოციტები;

  • D. 

   ლიმფოციტები;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  E. ყველა პასუხი სწორია;
  Explanation
  All the answers are correct.

  Rate this question:

 • 6. 

  არაგაყოფად ,ანუ “პერმანენტულ ქსოვილებს” მიეკუთვნება

  • A. 

   მეზენქიმური უჯრედები;

  • B. 

   ღვიძლის ჰეპატოციტები;

  • C. 

   ენდოთელიოციტები;

  • D. 

   კარდიომიოციტები;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  D. კარდიომიოციტები;
  Explanation
  The correct answer is "კარდიომიოციტები" which means "cardiomyocytes" in English. The other options mentioned in the question are various types of cells such as mesenchymal cells, hepatocytes, and endothelial cells. The statement "ყველა პასუხი სწორია" means "all answers are correct" which indicates that the correct answer is indeed "cardiomyocytes".

  Rate this question:

 • 7. 

  ზრდასრულთა ღეროვანი უჯრედების ‘’ნიშას ‘’ წარმოადგენს

  • A. 

   კუჭის ჯირკვლების ყელი;

  • B. 

   ნაწლავის კრიპტების ფუძე;

  • C. 

   თმის ფოლიკულები;

  • D. 

   თვალის რქოვანას და სკლერის საზღვარი;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  E. ყველა პასუხი სწორია;
  Explanation
  The correct answer implies that all the options mentioned in the question are correct. It suggests that the growth rings of trees represent the age of the tree, the layers of ice in glaciers represent the years, the layers of sediment represent the passage of time, the movement of the sun and moon represent the day and night, and the rings of a tree trunk represent its age. Therefore, all the answers are correct.

  Rate this question:

 • 8. 

  ეპიდერმული ზრდის ფაქტორი (EGF) წარმოიქმნება

  • A. 

   ფიბრობლასტების, ენდოთელიოციტების, ღვიძლის არაპარენქიმული უჯრედების მიერ;

  • B. 

   სეკრეტებში (ოფლი,შარდი დასხვ.), ჭრილობის დროს კი კერატინოციტების, მაკროფაგების მიერ;

  • C. 

   გააქტივებული თრომბოციტების, მაკროფაგების, ენდოთელიოციტების, გლუვკუნთოვანი და სიმსივნური უჯრედების მიერ;

  • D. 

   თრომბოციტების, ენდოთელიოციტების, მაკროფაგების, ლიმფოციტების მიერ;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია

  Correct Answer
  B. სეკრეტებში (ოფლი,შარდი დასხვ.), ჭრილობის დროს კი კერატინოციტების, მაკროფაგების მიერ;
  Explanation
  EGF (epidermal growth factor) is produced by fibroblasts, endothelial cells, nonparenchymal cells of the liver, and certain bone cells. It is also produced by keratinocytes and macrophages during wound healing. EGF is released by activated platelets, macrophages, endothelial cells, glucocorticoids, and certain connective tissue cells. Therefore, the given answer correctly states that EGF is produced by keratinocytes and macrophages during wound healing.

  Rate this question:

 • 9. 

  ჰეპატოციტების ზრდის ფაქტორი (HGF) წარმოიქმნება

  • A. 

   ფიბრობლასტების, ენდოთელიოციტების, ღვიძლის არაპარენქიმული უჯრედების მიერ;

  • B. 

   სეკრეტებში (ოფლი,შარდი დასხვ.), ჭრილობის დროს კი კერატინოციტების, მაკროფაგების მიერ;

  • C. 

   გააქტივებული თრომბოციტების, მაკროფაგების, ენდოთელიოციტების, გლუვკუნთოვანი და სიმსივნური უჯრედების მიერ;

  • D. 

   თრომბოციტების, ენდოთელიოციტების, მაკროფაგების, ლიმფოციტების მიერ;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  A. ფიბრობლასტების, ენდოთელიოციტების, ღვიძლის არაპარენქიმული უჯრედების მიერ;
  Explanation
  The correct answer is that HGF is produced by fibroblasts, endothelial cells, non-parenchymal cells of the liver, secretory cells (such as hepatocytes and cholangiocytes), keratinocytes, macrophages, activated thrombocytes, macrophages, endothelial cells, glucocorticoid and mineralocorticoid receptors, and cytoplasmic crystals. This means that HGF is produced by various cell types and has multiple functions in the body.

  Rate this question:

 • 10. 

  თრომბოციტებში წარმოებული ზრდის ფაქტორი (PDGF) წარმოიქმნება

  • A. 

   ფიბრობლასტების, ენდოთელიოციტების, ღვიძლის არაპარენქიმული უჯრედების მიერ;

  • B. 

   გააქტივებული თრომბოციტების, მაკროფაგების, ენდოთელიოციტების, გლუვკუნთოვანი და სიმსივნური უჯრედების მიერ;

  • C. 

   სეკრეტებში (ოფლი,შარდი დასხვ.), ჭრილობის დროს კი კერატინოციტების, მაკროფაგების მიერ;

  • D. 

   თრომბოციტების, ენდოთელიოციტების, მაკროფაგების, ლიმფოციტების მიერ;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  B. გააქტივებული თრომბოციტების, მაკროფაგების, ენდოთელიოციტების, გლუვკუნთოვანი და სიმსივნური უჯრედების მიერ;
  Explanation
  PDGF (platelet-derived growth factor) is produced by fibroblasts, endothelial cells, non-parenchymal cells of the liver, and activated thrombocytes. It is also produced by keratinocytes and macrophages during wound healing. Therefore, the correct answer is that PDGF is produced by activated thrombocytes, macrophages, endothelial cells, and glucocorticoid and simian viral-transformed cells.

  Rate this question:

 • 11. 

  ფიბრობლასტური ზრდის ფაქტორი (FGF) წარმოიქმნება

  • A. 

   გააქტივებული თრომბოციტების, მაკროფაგების, ენდოთელიოციტების, გლუვკუნთოვანი და სიმსივნური უჯრედების მიერ;

  • B. 

   ფიბრობლასტების, ენდოთელიოციტების, ღვიძლის არაპარენქიმული უჯრედების მიერ;

  • C. 

   სეკრეტებში (ოფლი,შარდი დასხვ.), ჭრილობის დროს კი კერატინოციტების, მაკროფაგების მიერ;

  • D. 

   მრავალი უჯრედის მიერ;

  • E. 

   თრომბოციტების, ენდოთელიოციტების, მაკროფაგების, ლიმფოციტების მიერ;

  Correct Answer
  D. მრავალი უჯრედის მიერ;
  Explanation
  FGF წარმოიქმნება მრავალი უჯრედის მიერ. ეს ნიშნავს, რომ FGF-ის მუხრუჭი ფუნქციაც მისი უჯრედების განვითარების პროცესით დაკავშირებულია. ამის შემდეგ, FGF იქცევა როგორც გამოიყენება უჯრედების განვითარების პროცესის დაწყებისას, ასევე მათი კვნესტიური მექანიზმის განვითარებისას.

  Rate this question:

 • 12. 

  ტრანსფორმაციული ზრდის ფაქტორი (TGF-B) წარმოიქმნება

  • A. 

   გააქტივებული თრომბოციტების, მაკროფაგების, ენდოთელიოციტების, გლუვკუნთოვანი და სიმსივნური უჯრედების მიერ;

  • B. 

   ფიბრობლასტების, ენდოთელიოციტების, ღვიძლის არაპარენქიმული უჯრედების მიერ;

  • C. 

   სეკრეტებში (ოფლი,შარდი დასხვ.), ჭრილობის დროს კი კერატინოციტების, მაკროფაგების მიერ;

  • D. 

   თრომბოციტების, ენდოთელიოციტების, მაკროფაგების, ლიმფოციტების მიერ;

  • E. 

   მრავალი უჯრედის მიერ;

  Correct Answer
  D. თრომბოციტების, ენდოთელიოციტების, მაკროფაგების, ლიმფოციტების მიერ;
  Explanation
  TGF-B is produced by activated platelets, macrophages, endothelial cells, fibroblasts, and non-parenchymal cells of the liver. It is also produced by keratinocytes and macrophages during wound healing, and by thrombocytes, endothelial cells, macrophages, and lymphocytes. Therefore, the correct answer is that TGF-B is produced by thrombocytes, endothelial cells, macrophages, and lymphocytes.

  Rate this question:

 • 13. 

  უჯრედგარე მატრიქსის შემადგენლობაში მყოფი მაკრომოლეკულებია

  • A. 

   ადჰეზიური გლიკოპროტეინები;

  • B. 

   პროტეოგლიკანები და ჰიალურონის მჟავა;

  • C. 

   სტრუქტურული ცილა კოლაგენი;

  • D. 

   სტრუქტურული ცილა ელასტინი;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  E. ყველა პასუხი სწორია;
  Explanation
  All the options listed in the question are components of the extracellular matrix. Adhesion glycoproteins, proteoglycans, collagen, and elastin are all important structural components of the extracellular matrix. Therefore, the correct answer is that all the answers are correct.

  Rate this question:

 • 14. 

  რომელი ქსოვილების სტრუქტურულ კომპონენტს წარმოადგენს I ტიპის კოლაგენი

  • A. 

   ხრტილი, თვალის მინისებური სხეული;

  • B. 

   მყესები, იოგები, ძვლები, დენტინი;

  • C. 

   კანი, კუნთები, სისხლმილები;

  • D. 

   ნაყოფის ქსოვილები, პლაცენტა;

  • E. 

   ყველა ბაზალურ მემბრანაში;

  Correct Answer
  B. მყესები, იოგები, ძვლები, დენტინი;
  Explanation
  I type collagen is found in bones, joints, teeth, and dentin.

  Rate this question:

 • 15. 

  რომელი ქსოვილების სტრუქტურულ კომპონენტს წარმოადგენს II ტიპის კოლაგენი

  • A. 

   მყესები, იოგები, ძვლები, დენტინი;

  • B. 

   ხრტილი, თვალის მინისებური სხეული;

  • C. 

   კანი, კუნთები, სისხლმილები;

  • D. 

   ნაყოფის ქსოვილები, პლაცენტა;

  • E. 

   ყველა ბაზალურ მემბრანაში;

  Correct Answer
  B. ხრტილი, თვალის მინისებური სხეული;
  Explanation
  The answer is "ხრტილი, თვალის მინისებური სხეული" because collagen type II is mainly found in cartilage, the vitreous humor of the eye, and the nucleus pulposus of intervertebral discs. It is not found in bones, dentin, blood vessels, placenta, or any other basal membrane. Therefore, the correct answer is the only option that represents a structural component where collagen type II is present.

  Rate this question:

 • 16. 

  რომელი ქსოვილების სტრუქტურულ კომპონენტს წარმოადგენს III ტიპის კოლაგენი

  • A. 

   მყესები, იოგები, ძვლები, დენტინი;

  • B. 

   ხრტილი, თვალის მინისებური სხეული;

  • C. 

   კანი, კუნთები, სისხლმილები;

  • D. 

   ნაყოფის ქსოვილები, პლაცენტა;

  • E. 

   ყველა ბაზალურ მემბრანაში;

  Correct Answer
  C. კანი, კუნთები, სისხლმილები;
  Explanation
  The correct answer is "კანი, კუნთები, სისხლმილები" which translates to "skin, hair, blood vessels" in English. These components are all made up of type III collagen, which is a fibrous protein that provides structural support and elasticity to various tissues in the body. Type III collagen is particularly abundant in the skin, hair, and blood vessels, making it an essential component for their structure and function.

  Rate this question:

 • 17. 

  რომელი ქსოვილების სტრუქტურულ კომპონენტს წარმოადგენს IV ტიპის კოლაგენი

  • A. 

   მყესები, იოგები, ძვლები, დენტინი;

  • B. 

   ხრტილი, თვალის მინისებური სხეული;

  • C. 

   კანი, კუნთები, სისხლმილები;

  • D. 

   ნაყოფის ქსოვილები, პლაცენტა;

  • E. 

   ყველა ბაზალურ მემბრანაში;

  Correct Answer
  E. ყველა ბაზალურ მემბრანაში;
  Explanation
  Collagen is a structural component of various tissues in the body, including the skin, bones, tendons, and blood vessels. It is the most abundant protein in the basal membrane, which is a thin layer that separates the epithelial and connective tissues. Therefore, collagen can be found in all basal membranes throughout the body.

  Rate this question:

 • 18. 

  რომელი ქსოვილების სტრუქტურულ კომპონენტს წარმოადგენს V ტიპის კოლაგენი

  • A. 

   მყესები, იოგები, ძვლები, დენტინი;

  • B. 

   ხრტილი, თვალის მინისებური სხეული;

  • C. 

   კანი, კუნთები, სისხლმილები;

  • D. 

   ნაყოფის ქსოვილები, პლაცენტა;

  • E. 

   ყველა ბაზალურ მემბრანაში;

  Correct Answer
  D. ნაყოფის ქსოვილები, პლაცენტა;
  Explanation
  The answer is "ნაყოფის ქსოვილები, პლაცენტა" because these components are all composed of type V collagen.

  Rate this question:

 • 19. 

  უჯრედგარე მატრიქსის ადჰეზიურ გლიკოპროტეინებს მიეკუთვნება

  • A. 

   სელექტინები;

  • B. 

   იმუნოგლობულინის მსგავსი ადჰეზიური რეცეპტორები;

  • C. 

   ინტეგრინები;

  • D. 

   მუცინის მსგავსი გლიკოპროტეინები;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია;

  Correct Answer
  E. ყველა პასუხი სწორია;
  Explanation
  All of the answers provided are correct.

  Rate this question:

 • 20. 

  მორეგენერაციე ღვიძლის ჰეპატოციტების აუტოკრინული სტიმულაცია ხდება

  • A. 

   TGF-a-ით;

  • B. 

   ინტეგრინებით;

  • C. 

   PDGF-ით;

  • D. 

   მუცინის მსგავსი გლიკოპროტეინებით;

  • E. 

   არაპარენქიმული უჯრედების ზრდის ფაქტორებით და ციტოკინებით

  Correct Answer
  A. TGF-a-ით;
  Explanation
  The correct answer is TGF-a-ით. This is because TGF-a (Transforming Growth Factor alpha) is a type of cytokine that can stimulate the proliferation of hepatocytes, which are liver cells. Cytokines are signaling molecules that can regulate various cellular processes, including cell growth and differentiation. Therefore, the autocrine stimulation of hepatocytes can occur through the action of TGF-a, promoting their own proliferation.

  Rate this question:

 • 21. 

  მორეგენერაციე ღვიძლის ჰეპატოციტების პარაკრინული სტიმულაცია ხდება

  • A. 

   TGF-a-ით;

  • B. 

   სელექტინებით;

  • C. 

   PDGF-ით;

  • D. 

   ინტეგრინებით;

  • E. 

   არაპარენქიმული უჯრედების ზრდის ფაქტორებით და ციტოკინებით

  Correct Answer
  E. არაპარენქიმული უჯრედების ზრდის ფაქტორებით და ციტოკინებით
  Explanation
  The correct answer is that the paracrine stimulation of hepatocytes occurs through factors that promote the growth of non-parenchymal cells and cytokines. This suggests that the stimulation is not mediated by TGF-a, selectins, PDGF, or integrins. Instead, it is mediated by factors and cytokines that promote the growth of non-parenchymal cells and the proliferation of hepatocytes.

  Rate this question:

 • 22. 

  რას წარმოადგენს ჭრილობის შეხორცება

  • A. 

   კომპლექსურ რეაქციას პათოგენური აგენტის მიმართ,რომელიც მოიცავს სისხლმილოვან რეაქციას,სითხის და ლეიკოციტების დაგროვებას;

  • B. 

   ფიბროპროლიფერაციულ რეაქციას, რომელიც მოიცავს ახალი სისხლმილების და გრანულაციური ქსოვილის განვითარებას;

  • C. 

   სწრაფ სტერეოტიპულ რეაქციას პათოგენის მიმართ,დაზიანების უბანში პლაზმის ცილებისა და მედიატორების სწრაფი გადათავსებით;

  • D. 

   ფიბროპროლიფერაციულ რეაქციას, რომელიც მოიცავს ნეოანგიოგენეზს, გრანულაციური ქსოვილის განვითარებას,ნაწიბურის წარმოქმნას და სიმტკიცის აღდგენას;

  • E. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

  Correct Answer
  D. ფიბროპროლიფერაციულ რეაქციას, რომელიც მოიცავს ნეოანგიოგენეზს, გრანულაციური ქსოვილის განვითარებას,ნაწიბურის წარმოქმნას და სიმტკიცის აღდგენას;
  Explanation
  The correct answer is "ფიბროპროლიფერაციულ რეაქციას, რომელიც მოიცავს ნეოანგიოგენეზს, გრანულაციური ქსოვილის განვითარებას,ნაწიბურის წარმოქმნას და სიმტკიცის აღდგენას". This option refers to fibroproliferative reaction, which involves the production of new blood vessels, formation of granulation tissue, deposition of collagen, and restoration of integrity. It is a key process in wound healing and tissue repair.

  Rate this question:

 • 23. 

  რომელი პროცესი წარმოადგენს კანის ჭრილობის შეხორცების ფაზას?

  • A. 

   ადრეული ანთება;

  • B. 

   გვიანი ანთება;

  • C. 

   გრანულაციური ქსოვილის წარმოქმნა და რეეპითელიზაცია;

  • D. 

   ჭრილობის შეკუმშვა,უჯრედგარე მატრიქსის წარმოქმნა,რემოდელირება;

  • E. 

   ყველა პასუხი სწორია

  Correct Answer
  E. ყველა პასუხი სწორია
 • 24. 

  რომელი პროცესი ვითარდება კანის ჭრილობის პირველადი დაჭიმვით შეხორცების დროს მაშინვე ?

  • A. 

   ზედაპირის დეჰიდრატაცია და ფუფხის წარმოქმნა;

  • B. 

   ჭრილობის კიდეებისკენ ნეიტროფილების გადაადგილება;

  • C. 

   ნეიტროფილები იცვლება მაკროფაგებით,წარმოიქმნება გრანულაციური ქსოვილი, ეპიდერმისის შრე სქელდება;

  • D. 

   ჭრილობა ივსება გრანულაციური ქსოვილით,ნეოვასკულარიზაცია მაქსიმალურია,იწყება ჭრილობის კიდეების დახურვა;

  • E. 

   აღინიშნება შემაერთებელქსოვილოვანი ნაწიბური,რომელიც ინტაქტური ეპიდერმისითაა დაფარული

  Correct Answer
  A. ზედაპირის დეჰიდრატაცია და ფუფხის წარმოქმნა;
  Explanation
  During the initial phase of wound healing, the process of dehydration of the wound and formation of scab takes place. This involves the removal of excess moisture from the wound and the formation of a protective layer or scab over the wound. This helps to prevent infection and provides a barrier for the underlying tissue to heal.

  Rate this question:

 • 25. 

  რომელი პროცესი ვითარდება კანის ჭრილობის პირველადი დაჭიმვით შეხორცების პირველ 24-48 სთ-ში?

  • A. 

   ნეიტროფილები იცვლება მაკროფაგებით,წარმოიქმნება გრანულაციური ქსოვილი,ეპიდერმისის შრე სქელდება;

  • B. 

   ზედაპირის დეჰიდრატაცია და ფუფხის წარმოქმნა;

  • C. 

   ჭრილობის კიდეებისკენ ნეიტროფილების გადაადგილება;

  • D. 

   ჭრილობა ივსება გრანულაციური ქსოვილით,ნეოვასკულარიზაცია მაქსიმალურია,იწყება ჭრილობის კიდეების დახურვა;

  • E. 

   აღინიშნება შემაერთებელქსოვილოვანი ნაწიბური,რომელიც ინტაქტური ეპიდერმისითაა დაფარული

  Correct Answer
  C. ჭრილობის კიდეებისკენ ნეიტროფილების გადაადგილება;
 • 26. 

  რომელი პროცესი ვითარდება კანის ჭრილობის პირველადი დაჭიმვით შეხორცების მე-3 დღეზე ?

  • A. 

   ზედაპირის დეჰიდრატაცია და ფუფხის წარმოქმნა;

  • B. 

   ჭრილობის კიდეებისკენ ნეიტროფილების გადაადგილება;

  • C. 

   ჭრილობა ივსება გრანულაციური ქსოვილით,ნეოვასკულარიზაცია მაქსიმალურია,იწყება ჭრილობის კიდეების დახურვა;

  • D. 

   ნეიტროფილები იცვლება მაკროფაგებით,წარმოიქმნება გრანულაციური ქსოვილი,ეპიდერმისის შრე სქელდება;

  • E. 

   აღინიშნება შემაერთებელქსოვილოვანი ნაწიბური,რომელიც ინტაქტური ეპიდერმისითაა დაფარული

  Correct Answer
  D. ნეიტროფილები იცვლება მაკროფაგებით,წარმოიქმნება გრანულაციური ქსოვილი,ეპიდერმისის შრე სქელდება;
 • 27. 

  რომელი პროცესი ვითარდება კანის ჭრილობის პირველადი დაჭიმვით შეხორცების მე-5 დღეზე ?

  • A. 

   ზედაპირის დეჰიდრატაცია და ფუფხის წარმოქმნა;

  • B. 

   ჭრილობის კიდეებისკენ ნეიტროფილების გადაადგილება;

  • C. 

   ნეიტროფილები იცვლება მაკროფაგებით,წარმოიქმნება გრანულაციური ქსოვილი,ეპიდერმისის შრე სქელდება;

  • D. 

   ჭრილობა ივსება გრანულაციური ქსოვილით,ნეოვასკულარიზაცია მაქსიმალურია,იწყება ჭრილობის კიდეების დახურვა;

  • E. 

   აღინიშნება შემაერთებელქსოვილოვანი ნაწიბური,რომელიც ინტაქტური ეპიდერმისითაა დაფარული

  Correct Answer
  D. ჭრილობა ივსება გრანულაციური ქსოვილით,ნეოვასკულარიზაცია მაქსიმალურია,იწყება ჭრილობის კიდეების დახურვა;
 • 28. 

  რომელი პროცესი ვითარდება კანის ჭრილობის პირველადი დაჭიმვით შეხორცების პირველი თვის ბოლოს ?

  • A. 

   ჭრილობის კიდეებისკენ ნეიტროფილების გადაადგილება;

  • B. 

   ზედაპირის დეჰიდრატაცია და ფუფხის წარმოქმნა;

  • C. 

   ნეიტროფილები იცვლება მაკროფაგებით,წარმოიქმნება გრანულაციური ქსოვილი,ეპიდერმისის შრე სქელდება;

  • D. 

   ჭრილობა ივსება გრანულაციური ქსოვილით,ნეოვასკულარიზაცია მაქსიმალურია,იწყება ჭრილობის კიდეების დახურვა;

  • E. 

   აღინიშნება შემაერთებელქსოვილოვანი ნაწიბური,რომელიც ინტაქტური ეპიდერმისითაა დაფარული

  Correct Answer
  E. აღინიშნება შემაერთებელქსოვილოვანი ნაწიბური,რომელიც ინტაქტური ეპიდერმისითაა დაფარული
 • 29. 

  როდის ვითარდება კანის ჭრილობის შეხორცება მეორადი დაჭიმვით ?

  • A. 

   როდესაც ჭრილობის კიდეები მიახლოებულია ერთმანეთთან;

  • B. 

   როდესაც ჭრილობის კიდეებზე დადებულია ქირურგიული ნაკერები;

  • C. 

   კანის ვრცელი დეფექტის დროს;

  • D. 

   როდესაც ჭრილობა სწრაფად ივსება გრანულაციური ქსოვილით და ნეოვასკულარიზაცია მაქსიმალურადაა გამოხატული;

  • E. 

   ჭრილობის კიდეებზე დადებულია ე.წ. “მეტალური ბრჭყალები”

  Correct Answer
  C. კანის ვრცელი დეფექტის დროს;
  Explanation
  During the time when the tooth enamel is forming.

  Rate this question:

 • 30. 

  როდის აღწევს ჭრილობის სიმტკიცე ჯანმრთელი კანის 10%-ს ?

  • A. 

   მე-3 დღეზე;

  • B. 

   მე-5 დღეზე;

  • C. 

   პირველი კვირის ბოლოს;

  • D. 

   პირველი თვის ბოლოს;

  • E. 

   მე-3 თვეზე

  Correct Answer
  C. პირველი კვირის ბოლოს;
 • 31. 

  როდის აღწევს ჭრილობის სიმტკიცე ჯანმრთელი კანის 70-80 %-ს ?

  • A. 

   მე-3 დღეზე;

  • B. 

   მე-5 დღეზე;

  • C. 

   პირველი კვირის ბოლოს;

  • D. 

   პირველი თვის ბოლოს;

  • E. 

   მე-3 თვეზე

  Correct Answer
  E. მე-3 თვეზე
  Explanation
  The correct answer is "მე-3 თვეზე" which means "within 3 months". This is the correct answer because the question is asking when does the recovery process of a bruise reach 70-80% of its strength. The other options mentioned different time frames such as within 3 days, within 5 days, at the end of the first week, and at the end of the first month, but none of these options match the timeframe specified in the question. Therefore, the correct answer is "within 3 months".

  Rate this question:

 • 32. 

  ჭრილობის შეხორცებაზე გავლენას ახდენს შემდეგი ადგილობრივი ფაქტორები ?

  • A. 

   ინფექცია;

  • B. 

   ჰორმონები;

  • C. 

   ცილების დეფიციტი;

  • D. 

   D-ვიტამინის დეფიციტი;

  • E. 

   არაადექვატური სისხლმომარაგება

  Correct Answer
  A. ინფექცია;
  Explanation
  Infections can lead to inflammation, which can disrupt the balance of hormones and cells in the body. Hormonal imbalances can affect various bodily functions, including the regulation of blood sugar levels, metabolism, and immune response. Additionally, infections can cause a deficiency in certain vitamins, such as vitamin D, which plays a crucial role in immune function. Furthermore, an infection can lead to inadequate blood supply and oxygenation, resulting in abnormal blood clotting and impaired organ function. Therefore, all of these factors contribute to the occurrence of inflammation in the body.

  Rate this question:

 • 33. 

  ჭრილობის შეხორცებაზე გავლენას ახდენს შემდეგი სისტემური ფაქტორები ?

  • A. 

   ინფექცია ;

  • B. 

   მექანიკური ფაქტორები;

  • C. 

   მექანიკური ფაქტორები;

  • D. 

   ჭრილობის ზომა;

  • E. 

   არაადექვატური სისხლმომარაგება

  Correct Answer
  E. არაადექვატური სისხლმომარაგება
  Explanation
  In the given options, the only factor that is not directly related to the process of blood clotting is "არაადექვატური სისხლმომარაგება" which translates to "inadequate blood circulation". The other options such as "ინფექცია" (infection), "მექანიკური ფაქტორები" (mechanical factors), and "ჭრილობის ზომა" (size of the wound) are all factors that can affect the process of blood clotting. Therefore, the correct answer is "არაადექვატური სისხლმომარაგება" (inadequate blood circulation).

  Rate this question:

 • 34. 

  ნაწიბურის ჭარბ წარმოქმნას არ მიეკუთვნება?

  • A. 

   ჰიპერტროფიული ნაწიბური;

  • B. 

   კელოიდი;

  • C. 

   ჭარბი გრანულაცია;

  • D. 

   დესმოიდი;

  • E. 

   კონტრაქტურა

  Correct Answer
  E. კონტრაქტურა
  Explanation
  The correct answer is "კონტრაქტურა" because it refers to the process of muscle contraction. Muscle contraction is the activation of tension-generating sites within muscle fibers, resulting in the shortening and thickening of the muscle. This process allows for movement and is essential for various physiological functions in the body. The other options listed are unrelated to muscle contraction or do not accurately describe the process.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.