Drustvene Mreze Prvi Kol. Viser

128 Questions | Total Attempts: 1965

SettingsSettingsSettings
Drustvene Mreze Prvi Kol. Viser - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Od ponuđenog, sajt društvenog umrežavanja je:
  • A. 

   Youtube

  • B. 

   Facebook

  • C. 

   Second Life

  • D. 

   Wiki

 • 2. 
  Kietzmann je predstavio metodu saća (honeycomb framework) koja:
  • A. 

   Definiše 4 segmenta društvenih medija

  • B. 

   Definiše 7 segmenata društvenih medija

  • C. 

   Definiše 8 segmenata društvenih medija

  • D. 

   Definiše 5 segmenata društvenih medija

 • 3. 
  1.  Koliko ima faktora koji motivišu korisnike da kreiraju i uređuju sadržaje na webu?
  • A. 

   4 - tehnološki, socijalni, ekonomski i institucionalni

  • B. 

   2 - tehnološki i socijalni

  • C. 

   5 - tehnološki, socijalni, ekonomski, institucionalni i lični

  • D. 

   3 - tehnološki, socijalni i ekonomski

 • 4. 
  Od ponuđenog, saradnički društveni projekat (collaborative project) je:
  • A. 

   Twitter

  • B. 

   Wiki

  • C. 

   Facebook

  • D. 

   Youtube

 • 5. 
  1. Šta je čet (chat)?
  • A. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • B. 

   Web katalog/informator

  • C. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1  

  • D. 

   Sistem za razmenu instant poruka

 • 6. 
  1. Po Kaplan-u i Haenlein-u koliko osnovnih tipova društvenih medija postoji:
  • A. 

   7

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 7. 
  1. Od ponuđenog,  zajednica društvenog sadržaja (content communities) je:
  • A. 

   Twitter

  • B. 

   Wiki

  • C. 

   Youtube

  • D. 

   Facebook

 • 8. 
  1. Web 3.0 se drugačije naziva i:
  • A. 

   Write & execute web

  • B. 

   Read & write web

  • C. 

   Read web

  • D. 

   Read, write & execute web

 • 9. 
  Zajedničko za društvene i tradicionalne medije:
  • A. 

   Mogućnost dostizanja kruga aktivnih korisnika manjeg ili većeg obima

  • B. 

   Informacije se mogu lako ponovo iskoristiti

  • C. 

   Za publikaciju informacija potrebni su značajni resursi

  • D. 

   Informacije su jeftine i dostupne bilo kome za publikaciju

 • 10. 
  1. Šta od ponuđenog pripada svetu društvenih igara (virtual game world)?
  • A. 

   Second Life

  • B. 

   Google +

  • C. 

   World of Warcraft

  • D. 

   Facebook

 • 11. 
  1. Šta je tačno:
  • A. 

   Kod tradicionalnih medija komunikacija je tipa „više ka više“, a kod društvenih tipa „1 na 1“ i „1 na više“

  • B. 

   Kod društvenih medija komunikacija je tipa „više ka više“, a kod tradicionalnih tipa „1 na 1“ i „1 na više“

  • C. 

   Društveni mediji često zahtevaju posebnu obuku

  • D. 

   Sadržaji kod društvenih medija se ne mogu menjati ni komentarisati

 • 12. 
  1. Šta je tačno:
  • A. 

   Online društvena mreža nije virtuelna zajednica nije sajt društvenog umrežavanja

  • B. 

   Onlilne društvena mreža = virtuelna zajednica = sajt društvenog umrežavanja

  • C. 

   Online društvena mreža = virtuelna zajednica nije sajt društvenog umrežavanja

  • D. 

   Online društvena mreža = sajt društvenog umrežavanja nije virtuelna zajednica

 • 13. 
  1. Cilj društvene mreže:
  • A. 

   Distribuiranje ideja i poslova

  • B. 

   Širenje skupa zainteresovanih

  • C. 

   Održanje i jačanje veza izmedju članova

  • D. 

   Razmena mišljanja i stavova preko poruka

 • 14. 
  1. Forum je:
  • A. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1

  • B. 

   Web katalog / informatory

  • C. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • D. 

   Sistem za razmenu poruka tipa 1 ka svima

 • 15. 
  Elektronska pošta je:
  • A. 

   Web servis za pretraživanje

  • B. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1, ili 1 na više

  • C. 

   Web katalog/informator

  • D. 

   Web servis za povezivanje korisnika

 • 16. 
  1. Servis za postavljanje, pretraživanje, gledanje, preuzimanje i komentarisanje određene vrste sadržaja je:
  • A. 

   Zajednica društvenih sadržaja (content communities)

  • B. 

   Saradnički društveni projekat (collaborative projects)

  • C. 

   Sajt društvenog umrežavanja

  • D. 

   Sistem za razmenu poruka 1 ka više

 • 17. 
  1. Wiki je:
  • A. 

   Web servis za povezivanje korisnika

  • B. 

   Sistem web strana otvorenim za uređivanje

  • C. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1

  • D. 

   Web katalog/informatory

 • 18. 
  1. Blog se uglavno koristi kao:
  • A. 

   Servis za društveno umrežavanje

  • B. 

   Sredstvo kratkog informisanja

  • C. 

   Servis za razmenu poruka

  • D. 

   Platforma za učenje

 • 19. 
  Šta je tačno :
  • A. 

   Online prijateljstvo često se bazira na offline prijateljstvu

  • B. 

   Offline prijateljstvo ne utiče na online prijateljstvo

  • C. 

   Offline prijateljstvo često se bazira na online prijateljstvu

  • D. 

   Online i offline prijateljstvo se baziraju na potpuno drugačijim konceptima

 • 20. 
  1. Skup internet aplikacija koje su izgrađene na ideološkim i tehnološkim osnovama web 2.0 tehnologija koje omogućavaju kreiranje i razmenu korisnički generisanog sadržaja je definicija:
  • A. 

   Društvenih medija

  • B. 

   Web servisa

  • C. 

   Wikipedije

  • D. 

   Društvenog računarstva

 • 21. 
  1. Koja se mreža klasifikuje kao microblog platforma:
  • A. 

   Facebook

  • B. 

   LinkedIn

  • C. 

   Twitter

  • D. 

   MySpace

 • 22. 
  1. Avatar je:
  • A. 

   Član online društvene mreže

  • B. 

   Kratka poruka

  • C. 

   Grafička predstava korisnika (člana)

  • D. 

   Moderator društvenog web servisa

 • 23. 
  Mashup je:
  • A. 

   Kombinacija više društvenih medija

  • B. 

   Web strana otvorena za uređivanje

  • C. 

   Sistem razmene poruka tipa 1 na 1

  • D. 

   Web servis za povezivanje korisnika

 • 24. 
  1. Šta od ponuđenog pripada virtuelnom društvenom svetu (virtual social world)?
  • A. 

   Second Life

  • B. 

   Google +

  • C. 

   World of Warcraft

  • D. 

   Facebook

 • 25. 
  1. Blog je:
  • A. 

   Web sajt kod koga se sadržaj prikazuje u hronološkom redu obrnutom od kreiranog

  • B. 

   Zajednica društvenog sadržaja

  • C. 

   Virtuelni svet

  • D. 

   Web servis koji omogućava kreiranje i slanje kratkih poruka od jedan ka više

Back to Top Back to top