Kuiz Ne Lenden E Tik-ut

10 Questions | Total Attempts: 89

SettingsSettingsSettings
Kuiz Ne Lenden E Tik-ut - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Disa nga praktikat qe ndikojne pozitivisht ne pune jane?
  • A. 

   Përshtatshmeria e karriges suaj

  • B. 

   Jopërshtatshmeria e pozicionit te ekranit tuaj

  • C. 

   Nuk perfshihen faktoret e tjere si ajrosja e ambientit, dukshmeria

  • D. 

   Pauzat e shpeshta

 • 2. 
  Dallo cilin Antivirus e kemi permendur si te mundshem per ta perdorur?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

 • 3. 
  Tavolina e punes, sipas rekomandimeve duhet te jete e gjere dhe e thelle se paku:
  • A. 

   A) 150cm dhe e thelle 70 cm

  • B. 

   B) 180 cm dhe e thelle 90 cm

  • C. 

   C) 160 cm dhe e thelle 80 cm

 • 4. 
  Cili pohim eshte i sakte per Sigurimin e perdorimit te kabllove dhe prizave?
  • A. 

   Duhet te kemi kujdes gjate perdorimit te kabllove dhe kabllove vazhduese

  • B. 

   Te mbingarkohen prizat

 • 5. 
  Qka paraqet figura ne vazhdim?
  • A. 

   Llojet e Firewall-ave

  • B. 

   Lidhjen e Firewallit me trafikun e rrjetave

  • C. 

   Paraqet Gateway-in

 • 6. 
  Masat parandaluese qe duhet te marrim kunder humbjes se shenimeve:
  • A. 

   Sigurimi i informacioneve

  • B. 

   Ruajtja e Password-it

  • C. 

   Perdorimi i UPS-it

  • D. 

   Krijimi i kopjeve rezerve (Backup-eve)

 • 7. 
  Qka paraqet Mobbing-u apo Ngacmimi Virtual?
  • A. 

   Paraqet ruajtjen e te dhenave si kopje Backup

  • B. 

   Dukuria e ngacmimit te nje individi apo grup njerzish ne menyre virtuale

  • C. 

   Email-at jokercenues, websitet me permbajtje interaktive

 • 8. 
  Kopjimi rezerve apo Backup-i paraqet?
  • A. 

   Pas prishjes se harddiskut humbin shenimet, per kete duhet te kemi kopje rezerve te te dhenave ne kompjuter, dhe e perdorim Backu-in

  • B. 

   Backup-i sherben per ruajtjen e te dhenave por nuk eshte e domosdoshme ne fushen e teknologjise perdorimi i saj

 • 9. 
  Google Docs eshte?
  • A. 

   Backup

  • B. 

   Firewall

  • C. 

   Antivirus

 • 10. 
  McAfee eshte
  • A. 

   Backup

  • B. 

   Firewall

  • C. 

   Gateway

  • D. 

   Antivirus

Back to Top Back to top