Ulum Al-quran Dan Nuzul Al-quran

10 Questions | Total Attempts: 395

SettingsSettingsSettings
Ulum Al-quran Dan Nuzul Al-quran - Quiz

BACA SOALAN DENGAN BAIK DAN JAWAB SEMUA SOALAN DENGAN BETUL..


Questions and Answers
 • 1. 
  APAKAH MAKSUD ULUM AL-QURAN
  • A. 

   Ilmu yang membahaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran daripada segi penurunan, penulisan, pentafsiran, bahasa, nasakh mansukh, muhkam mutasyabih dan lain-lain.

  • B. 

   Ilmu yang membahaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan hadis daripada segi penurunan, penulisan, pentafsiran, bahasa, nasakh mansukh, muhkam mutasyabih dan lain-lain

  • C. 

   Ilmu yang membahaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran daripada segi kenaikan lukisan, pentafsiran, nombor, nasakh mansukh, muhkam mutasyabih dan lain-lain

 • 2. 
  APAKAH MAKSUD NUZUL AL-QURAN
  • A. 

   Ilmu yang membahaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan Hadis daripada segi penurunan, penulisan, pentafsiran, bahasa, nasakh mansukh, muhkam mutasyabih dan lain-lain.

  • B. 

   Pemberitahuan atau penyampaian wahyu Allah kepada rasulullah saw dengan perantara lafaz-lafaz yang hakiki yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad saw.  

  • C. 

   Pemberitahuan atau penyampaian malaikat kepada rasulullah saw dengan perantara lafaz-lafaz yang hakiki yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad saw.  

 • 3. 
  Adakah Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  Penurunan sekali gus adalah dari mana
  • A. 

   Daripada Allah ke baitul izzah 

  • B. 

   Baitul izzah kepada Rasulullah

 • 5. 
  Penurunan sekali gus daripada baitul izzah kepada rasulullah
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 6. 
  Al-Quran diturunkan secara  beransur-ansur selama ______ tahun.
 • 7. 
  Al-Quran diturunkan selama 23 tahun iaitu 
  • A. 

   13 tahun di madinah, 10 tahun di makkah

  • B. 

   10 tahun di madinah, 13 tahun di makkah

  • C. 

   12 tahun di madinah, 11 tahun di makkah

 • 8. 
  Cara penurunan Al-Quran kepada Rasulullah saw. (jawapan boleh lebih dari 1)
  • A. 

   Dalam rupa asal kejadian

  • B. 

   Dalam rupa haiwan

  • C. 

   Bunyi loceng

  • D. 

   Menyerupai seorang lelaki

 • 9. 
  Hikmah nuzul Al-Quran secara beransur-ansur (jawapan boleh lebih dari 1)
  • A. 

   Memudahkan umat islam menghafaz

  • B. 

   Memudahkan ayat-ayat Al-Quran difahami

  • C. 

   Menetapkan jiwa rasulullah

  • D. 

   Meyusahkan manusia untuk mengingat

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.