Matte Quiz 2b Hela Kursen

90 Questions | Total Attempts: 851

SettingsSettingsSettings
Matte Quiz 2b Hela Kursen - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Vilket/vilka av följande alternativ stämmer för funktioner?
  • A. 

   En funktion beskriver ett samband.

  • B. 

   En funktion är som en maskin som producerar y-värden om vi matar den med x-värden.

  • C. 

   En funktion innehåller bara en variabel.

  • D. 

   En funktion ger endast ett y-värde för varje x-värde.

 • 2. 
  Ekvationen för en rät linje skrivs på formen y=kx+m. Vilket/vilka av följande alternativ stämmer för k-värdet?
  • A. 

   K-värdet står för linjens skärning med y-axeln.

  • B. 

   K-värdet står för linjens lutning.

  • C. 
  • D. 

   Om k-värdet är 0 är linjen horisontell.

 • 3. 
  Ekvationen för en rät linje skrivs på formen y=kx+m. Vilket/vilka av följande alternativ stämmer för m-värdet?
  • A. 

   M-värdet står för linjens lutning.

  • B. 

   M-värdet står för linjens skärning med x-axeln.

  • C. 

   M-värdet står för linjens skärning med y-axeln.

  • D. 

   Om m-värdet är 0 går linjen genom origo.

 • 4. 
  Skriv ekvationen för en rät linje som har lutningen 3 och skär y-axeln i y=4.
 • 5. 
  Skriv ekvationen för en rät linje som har lutningen -0,5 och skär y-axeln i y=0 (på enklaste form).
 • 6. 
  Skriv ekvationen för linjen på formen y=kx+m
 • 7. 
  Skriv ekvationen för linjen på formen y=kx+m
 • 8. 
  Skriv ekvationen för linjen på formen y=kx+m
 • 9. 
  Skriv ekvationen för linjen på formen y=kx+m
 • 10. 
  Ange definitionsmängden samt värdemängden för funktionen:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 11. 
  Ange definitionsmängden samt värdemängden för funktionen:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 12. 
  Är detta en graf av en funktion?
  • A. 

   Ja, det är en funktion!

  • B. 

   Nej, det är inte en funktion!

 • 13. 
  Är detta en graf av en funktion?
  • A. 

   Ja, det är en funktion!

  • B. 

   Nej, det är inte en funktion!

 • 14. 
  Är detta en graf av en funktion?
  • A. 

   Ja, det är en funktion!

  • B. 

   Nej, det är inte en funktion!

 • 15. 
  Är detta en graf av en funktion?
  • A. 

   Ja, det är en funktion!

  • B. 

   Nej, det är inte en funktion!

 • 16. 
  F(x)=2x+1 Beräkna f(2)
 • 17. 
  Bestäm x om f(x)=0
 • 18. 
  Bizzie märker att antalet läsare av hennes blogg kan beräknas med funktionen där x står för antalet dagar efter att bloggen nådde 1000 besökare. a) Vad får Bizzie veta om hon beräknar ?
  • A. 

   Hur många dagar det tar för bloggen att nå 2000 besökare.

  • B. 

   Hur många besökare bloggen har efter 20 dagar.

 • 19. 
  Bizzie märker att antalet läsare av hennes blogg kan beräknas med funktionen där x står för antalet dagar efter att bloggen nådde 1000 besökare. b) Vad får Bizzie veta om hon löser ekvationen  ?
  • A. 

   Hur många dagar det tar för bloggen att nå 2000 besökare.

  • B. 

   Hur många besökare bloggen har efter 2000 dagar.

 • 20. 
  Bizzie märker att antalet läsare av hennes blogg kan beräknas med funktionen där x står för antalet dagar efter att bloggen nådde 1000 besökare. c) Bizzie tänker blogga i 365 dagar till - sedan lägger hon ner bloggen. Vad blir då funktionens definitionsmängd samt värdemängd? OBS! Två rutor ska kryssas i - en för definitionsmängd och en för värdemängd.
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 21. 
  Bestäm k-värdet för den linje som går genom punkterna (3, -4) och (-1, 8). (Formel finns i formelbladet.)
 • 22. 
  Bestäm ekvationen för en linje som går genom punkten (2,3) och är parallell med linjen y=1,5x-6,5 (Svara på formen y=kx+m)
 • 23. 
  Längden y cm av ett brinnande ljus minskar med tiden x timmar enligt formeln: Vilket av följande alternativ anger och tolkar funktionens m-värde?
  • A. 

   M=20 och det betyder att ljuset minskar med 20 cm varje timme

  • B. 

   M=4 och det betyder att ljusets längd var 4 cm från början

  • C. 

   M=20 och det betyder att ljuset var 20 cm från början

  • D. 

   M=4 och det betyder att ljuset minskar med 4cm varje timme

 • 24. 
  Längden y cm av ett brinnande ljus minskar med tiden x timmar enligt formeln: Vilket av följande alternativ anger och tolkar funktionens k-värde?
  • A. 

   K= 20 och det betyder att ljuset minskar med 20 cm varje timme

  • B. 

   K= -4 och det betyder att ljusets längd var 4 cm från början

  • C. 

   K= 20 och det betyder att ljuset var 20 cm från början

  • D. 

   K= -4 och det betyder att ljuset minskar med 4cm varje timme

 • 25. 
  I figuren visas graferna till ekvationerna y=x-1 och y=3-x. Bestäm med hjälp av figuren lösningen till ekvationssystemet: OBS! Svara till exempel så här: x=5 y=7
Back to Top Back to top