3. Matte Quiz 2b Geometri

23 Questions | Total Attempts: 309

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3. Matte Quiz 2b Geometri

Questions and Answers
 • 1. 
  Vad är vinkelsumman i en triangel?
 • 2. 
  Vad är vinkelsumman i en fyrhörning?
 • 3. 
  Vilka av följande alternativ stämmer angående likbenta trianglar:
  • A. 

   I likbenta trianglar är två sidor lika långa

  • B. 

   I likbenta trianglar är alla sidor lika långa

  • C. 

   I likbenta trianglar är basvinklarna lika stora

  • D. 

   I likbenta trianglar är alla vinklar lika stora

 • 4. 
  Vilka av följande alternativ stämmer angående liksidiga trianglar:
  • A. 

   I liksidiga trianglar är två sidor lika långa

  • B. 

   I liksidiga trianglar är alla sidor lika långa

  • C. 

   I liksidiga trianglar är basvinklarna lika stora

  • D. 

   I liksidiga trianglar är alla vinklar lika stora

 • 5. 
  Bestäm vinkeln x
 • 6. 
  Bestäm vinkeln y
 • 7. 
  Bestäm vinkeln x
 • 8. 
  Bestäm vinkeln x
 • 9. 
  Bestäm vinkeln y
 • 10. 
  Bestäm vinkeln x
 • 11. 
  Vilka av följande triangelpar är likformiga?
  • A. 

   A)

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 12. 
  Beräkna x
 • 13. 
  Beräkna x
 • 14. 
  I triangeln ABC är DE en parallelltransversal. Beräkna längden av sträckan som markerats med x.
 • 15. 
  Vilka av följande triangelpar är kongruenta?
  • A. 

   A)

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 16. 
  I vilka av följande trianglar kan Pythagoras sats användas för att beräkna den okända sidan?
  • A. 

   A)

  • B. 

   B)

  • C. 

   C)

  • D. 

   D)

 • 17. 
  Beräkna den okända sidan.
 • 18. 
  Använd avståndsformeln och beräkna avståndet mellan punkterna (2,3) och (10, 9).
Back to Top Back to top