Matematika Test Nga Avdi Tafili

10 Pyetjet

Settings
Please wait...
Matematika Test Nga Avdi Tafili

Barazime shkronjore:


Questions and Answers
 • 1. 
  3x + 4x -6x  = 17 x = ?
  • A. 

   17

  • B. 

   16

  • C. 

   14

  • D. 

   13

 • 2. 
  33 = 4x + 13 x = ?
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   4

  • D. 

   6

 • 3. 
  X +2x +3x +4x + 5x = 45 x = ?
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 4. 
  A + 2b +33 = 66 + 2b a = ?
  • A. 

   30

  • B. 

   33

  • C. 

   39

  • D. 

   40

 • 5. 
  2•(c + 2c + 3c + 4c ) = 100 c = ?
  • A. 

   2

  • B. 

   5

  • C. 

   10

  • D. 

   20

 • 6. 
  Cila formule eshte shkruar drejte.   Shuma e tre nr natyrore te njepasnjeshem eshte 50 ?
  • A. 

   X + x + x = 50

  • B. 

   X + (x+1) + ( x+2) = 50

  • C. 

   X + 2x + 3x = 50

  • D. 

   X + 2 + 3 = 50

 • 7. 
   x + ( x + 1 ) + ( x + 2 ) = 24 x = ?
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 8. 
  X + 3x +7x = 121 x =?
  • A. 

   10

  • B. 

   11

  • C. 

   12

  • D. 

   13

 • 9. 
  Nese  x+2x=60 atehere   5•(x+2x) = ?
  • A. 

   300

  • B. 

   250

  • C. 

   150

  • D. 

   200

 • 10. 
  2x +5 =  x + x + 3 + 2
  • A. 

   0

  • B. 

   Identitet matematikore

  • C. 

   S'ka zgjidhje

  • D. 

   5