Matalinhagang Pahayag

5 Questions | Attempts: 1042
Share

SettingsSettingsSettings
Matalinhagang Pahayag - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Nasasalamin sa kanyang mukha ang pagnanais na makahingi ng tawad.
  • A. 

   A. nababakas

  • B. 

   B. nakikita

  • C. 

   C. namamasid

  • D. 

   D.minamasdan

 • 2. 
   Mahangin ang kanyang ulo kaya ayaw nilang makipagkwentuhan sa kanya.
  • A. 

   A.mayabang

  • B. 

   B.mapagmalaki

  • C. 

   C. mapagmataas

  • D. 

   D.matapobre

 • 3. 
  Magandang kapalaran ang dumatal sa kanyang buhay matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis.
  • A. 

   A. umabot

  • B. 

   B. dumating

  • C. 

   C.sumampa

  • D. 

   D.dumalo

 • 4. 
  Bukas-palad siya sa mga nangangailangan ng tulong.
  • A. 

   A.mapagbigay

  • B. 

   B.mapagmahal

  • C. 

   C.magiliw

  • D. 

   D.maunawain

 • 5. 
  Ang tumanghod sa kumakain ay hindi magandang asal.
  • A. 

   A.tumingin

  • B. 

   B.manood

  • C. 

   C.magmasid

  • D. 

   D.tumunganga

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.