Läxa 10 I X-boken

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By FridaB
F
FridaB
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 5,028
Questions: 15 | Attempts: 70

SettingsSettingsSettings
L�xa 10 I X-boken - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  För fem år sedan var tvillingarna Matilda och Julia och deras storebror Oscar 37 år tillsammans. Oscar är 4 år äldre än tvillingarna. Hur gammal är Oscar idag? 

 • 2. 

  Vad kostar 10 kg äpplen om priset per kilogram är 12,90 kr? 

  Explanation
  The correct answer is 129 kr. This can be calculated by multiplying the price per kilogram (12.90 kr) by the weight (10 kg). So, 12.90 kr x 10 kg = 129 kr.

  Rate this question:

 • 3. 

  En förpackning med fyra batterier kostar 48 kr. Vad kostar batterierna per styck?

  Explanation
  The correct answer is 12 kr. This is because the package of four batteries costs 48 kr, so to find the cost per battery, we divide 48 kr by 4. This gives us a cost of 12 kr per battery.

  Rate this question:

 • 4. 

  Mustafa har 500 kr i tiokronor. Hur många tiokronor har han?

  Explanation
  The given answer "50 st, 50, 50st" implies that Mustafa has 50 tiokronor coins. The "st" is an abbreviation for the Swedish word "stycken," which means "pieces" in English. Therefore, the correct answer is 50 tiokronor coins.

  Rate this question:

 • 5. 

  I en aula finns 244 platser. Vid ett tillfälle lyssnar 192 elever och 6 lärare på en konsert i aulan. Hur många platser är tomma?

  Explanation
  There are 244 seats in the auditorium. At one time, 192 students and 6 teachers are listening to a concert in the auditorium. To find the number of empty seats, we subtract the total number of people from the total number of seats: 244 - (192 + 6) = 46. Therefore, there are 46 empty seats.

  Rate this question:

 • 6. 

  En påse med 10 kg apelsiner kostar 119 kr. Vilket är priset per kilogram?

  Explanation
  Skriv INTE 11,9, för vi säger aldrig 11,9 ("elva komma nio" kr. Vi säger 11,90. Ok?

  Rate this question:

 • 7. 

  En film på TV börjar kl. 20.50. Filmen är en timme och trettio minuter lång. Hur mycket är klockan när filmen är slut?

  Explanation
  Skriv INTE 22,20 för ett decimaltecken betyder att det är hundradelar efter tecknet. Det finns INTE 100 minuter på en timme, alltså skriver vi antingen kolon: eller punkt..

  Rate this question:

 • 8. 

  Hur lång tid har det gått mellan klockslagen 9.50-13.25?Svara i timmar och minuter.

  Explanation
  The correct answer is 3 hours and 35 minutes. This is the amount of time that has passed between the clock times 9:50 and 13:25.

  Rate this question:

 • 9. 

  Skriv vikten i hektogram (hg):1,2 kg =______ hg

  Explanation
  The given question asks for the weight in hectograms (hg) of 1.2 kg. The correct answer is 12 hg, as 1 kg is equal to 10 hg, so 1.2 kg would be equal to 12 hg. The other options provided (12, 12 hekto, 12hekto, 12hg) are all incorrect as they either do not provide the correct unit of measurement or do not convert the weight correctly.

  Rate this question:

 • 10. 

  Skriv i hektogram (hg) följande vikt:210 g = ______hg

  Explanation
  The given question asks to convert 210 grams to hektograms (hg). The correct answer options are 2,1, 2.1, 2.1 hg, 2,1 hg, 2,1 hekto, and 2.1 hekto. All of these options represent the conversion of 210 grams to hektograms, with the decimal point separating the whole number and the decimal fraction. The options include both the use of commas and periods as decimal separators, as both are commonly used in different countries.

  Rate this question:

 • 11. 

  Beräkna med överslagsräkning och svara med det som är närmast (alltså räkna INTE ut exakta värdet)  

  • A.

   120

  • B.

   140

  • C.

   160

  • D.

   200

  Correct Answer
  C. 160
  Explanation
  Avrunda 3,78 till 4, och 42,5 till 40. 4x40=160.

  Rate this question:

 • 12. 

  Åsa köper äpplen som sammanlagt väger 700 g. Hon betalar med en tjugokronorssedel. Hur mycket får hon tillbaka om priset per kilo för äpplena är 19,90 kr/kg? 

  • A.

   14 kr tillbaks (0,7 kg x 20)

  • B.

   7 kr tillbaks (20-13=7)

  • C.

   6 kr tillbaks (0,7 x 19,90 = 13,93. 20-14=6)

  Correct Answer
  C. 6 kr tillbaks (0,7 x 19,90 = 13,93. 20-14=6)
  Explanation
  The correct answer is 6 kr tillbaks (0,7 x 19,90 = 13,93. 20-14=6). This answer is obtained by calculating the total cost of the apples, which is 0.7 kg multiplied by the price per kilo (19.90 kr/kg), resulting in 13.93 kr. As the customer pays with a 20 kr note, the amount of change she will receive is the difference between 20 kr and the cost of the apples, which is 6 kr.

  Rate this question:

 • 13. 

  0,5 h = _____ min

  Correct Answer
  30
  30 min
  30 minuter
  30min
  30minuter
  Explanation
  The correct answer is 30 min. This is because 0.5 hours is equal to 30 minutes.

  Rate this question:

 • 14. 

  0,75 h = ______ min

  Correct Answer
  45
  45 min
  45 minuter
  45min
  45minuter
  Explanation
  0,75 är "tre fjärdedelar" av en timme. En fjärdedel av en timme är 15 min. 15x3=45.

  Rate this question:

 • 15. 

  1,1 h = ______ min

  Correct Answer
  66
  66min
  66 min
  Explanation
  0,1 h är 1/10 av en timme. En tiondels timme får man om man delar 60/10=6 min. Så en hel och en tiondels timme blir 60+6= 66 min.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 10, 2014
  Quiz Created by
  FridaB
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.