Latihan Soal-soal Tentang Hijrah Nabi Muhammad Saw.

10 Pertanyaan | Total Attempts: 7646

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan Soal-soal Tentang Hijrah Nabi Muhammad Saw.

Kerjakan soal-soal berikut dengan baik dan benar. Tulislah namamu terlebih dahulu pada kotak berikut, kemudian klik START untuk memulai


Questions and Answers
 • 1. 
  Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah disebut …
  • A. 

   Dakwah

  • B. 

   Hijrah

  • C. 

   Jihad

  • D. 

   Jinayah

 • 2. 
  Setibanya di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid di Madinah yaitu …
  • A. 

   Masjid Nabawi

  • B. 

   Masjidil Haram

  • C. 

   Masjid Quba

  • D. 

   Masjidil Aksa

 • 3. 
  Rasulullah saw. membangun kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ....
  • A. 

   Pendidikan dan peperangan

  • B. 

   Perjalanan dan penelitian

  • C. 

   Dakwah dan jihad

  • D. 

   Ekonomi dan perdagangan

 • 4. 
  Berikut hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sewaktu hijrah di Madinah
  • A. 

   Membangun Masjid Nabawi

  • B. 

   Memerangi kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah

  • C. 

   Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar

  • D. 

   Mengadakan perjanjian damai dengan membentuk piagam Madinah

 • 5. 
  Sikap yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kegiatan perdagangan adalah …
  • A. 

   Kejujuran

  • B. 

   Mencari untung

  • C. 

   Kebersihan

  • D. 

   Keberhasilan

 • 6. 
  Berikut sahabat yang sukses dalam kegiatan ekonominya ketika di Madinah, kecuali …
  • A. 

   Abu Bakar As-Sidik

  • B. 

   Umar bin Khattab

  • C. 

   Abdullah bin Saba’

  • D. 

   Abdurahman bin Auf

 • 7. 
  Penggantian Nama kota Yasrib menjadi Madinah mengandung makna …
  • A. 

   Cita-cita luhur nabi Muhammad saw untuk membangun masyarakat yang berperadaban

  • B. 

   Cita-cita Nabi Muhammad yang merupakan nazar karena telah terbebas dari kaum Quraisy

  • C. 

   Keinginan para sahabat untuk mengganti nama tersebut

  • D. 

   Sekadar mengganti nama agar lebih mudah dikenal.

 • 8. 
  Salah satu sistem ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah saw., adalah …
  • A. 

   Muslimah

  • B. 

   Riba

  • C. 

   Pemerataan

  • D. 

   Syirkah

 • 9. 
  Bentuk kerjasama ekonomi dalam perdagangan disebut …
  • A. 

   Muzaraah

  • B. 

   Syirkah

  • C. 

   Mukhabarah

  • D. 

   Muzaraah

 • 10. 
  Penduduk Madinah yang menolong umat Islam yang berhijrah ke Madinah disebut kaum …
  • A. 

   Muhajirin

  • B. 

   Hawariyin

  • C. 

   Ansar

  • D. 

   Musyrik

Back to Top Back to top