Kviz Znanja Za 8. Razred

40 Questions | Attempts: 14067

SettingsSettingsSettings
Kviz Znanja Za 8. Razred - Quiz

UPUTE ZA KVIZTRAJANJE KVIZA: 15 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Koja država nije pobijedila u Prvom svjetskom ratu?
  • A. 

   Japan

  • B. 

   SAD

  • C. 

   Bugarska

  • D. 

   Italija

  • E. 

   Srbija

 • 2. 
  Koja država nije bila članica Trojnog saveza (Središnjih sila) u Prvom svjetskom ratu?
  • A. 

   Austro - Ugarska

  • B. 

   Bugarska

  • C. 

   Osmansko Carstvo

  • D. 

   Japan

  • E. 

   Njemačka

 • 3. 
  Raspadom Austro - Ugarske nije nastala jedna država:
  • A. 

   Čehoslovačka

  • B. 

   Austrija

  • C. 

   Bugarska

  • D. 

   Država Slovenaca, Hrvata i Srba

  • E. 

   Mađarska

 • 4. 
  Raspadom Ruskog Carstva nije nastala jedna država:
  • A. 

   Estonija

  • B. 

   Ukrajina

  • C. 

   Finska

  • D. 

   Latvija

  • E. 

   Litva

 • 5. 
  Program za poslijeratno preuređenje Europe i svijeta, poznatiji pod nazivom "Četrnaest točaka" sastavio je:
  • A. 

   Franklin D. Roosevelt

  • B. 

   Lloyd George

  • C. 

   Georges Clemenceau

  • D. 

   Thomas W. Wilson

 • 6. 
  Tko ne spada u "veliku četvoricu" na Pariškoj mirovnoj konferenciji 1919. - 1920.:
  • A. 

   Vittorio Orlando

  • B. 

   Thomas W. Wilson

  • C. 

   Lloyd George

  • D. 

   Franklin D. Roosevelt

  • E. 

   Georges Clemenceau

 • 7. 
  Liga naroda je bila međunarodna organizacija kojoj je temeljni cilj bio mir u svijetu. Jedna država nije pristupila Ligi naroda:
  • A. 

   Japan

  • B. 

   Turska

  • C. 

   Italija

  • D. 

   Kina

  • E. 

   SAD

 • 8. 
  Sjedište Lige naroda se nalazilo u:
  • A. 

   Londonu

  • B. 

   Bruxellesu

  • C. 

   Ženevi

  • D. 

   Parizu

  • E. 

   Stockholmu

 • 9. 
  Koja država vodi politiku izolacionizma nakon Prvog svjetskog rata (nemiješanje o političke probleme drugih zemalja)?
  • A. 

   Rusija

  • B. 

   Velika Britanija

  • C. 

   Njemačka

  • D. 

   Italija

  • E. 

   SAD

 • 10. 
  U demokraciji jedan od elemenata kontrole vlasti je trodioba vlasti na izvršnu, sudsku i:
  • A. 

   Demokratsku vlast

  • B. 

   Totalitarnu vlast

  • C. 

   Zakonodavnu vlast

  • D. 

   Liberalnu vlast

 • 11. 
  Koju državu nazivamo kolijevkom demokracije?
  • A. 

   Velika Britanija

  • B. 

   SAD

  • C. 

   Francuska

  • D. 

   Švicarska

  • E. 

   Rusija

 • 12. 
  U SAD-u postoji trodioba vlasti između Kongresa, Vrhovnog suda i:
  • A. 

   Predsjednika vlade

  • B. 

   Kralja

  • C. 

   Cara

  • D. 

   Predsjednika

 • 13. 
  Kongres u SAD-u je:
  • A. 

   Izvršna vlast

  • B. 

   Zakonodavna vlast

  • C. 

   Sudska vlast

  • D. 

   Demokratska vlast

 • 14. 
  Političkom scenom u SAD-u dominiraju dvije stranke, demokratska i:
  • A. 

   Republikanska

  • B. 

   Liberalna

  • C. 

   Komunistička

  • D. 

   Narodna

 • 15. 
  Jedan je zakon obilježio život u SAD-u 1920-ih godina, a riječ je o prohibiciji ili:
  • A. 

   Zabrani nošenja oružja

  • B. 

   Zabrani glasovanja za žene

  • C. 

   Zabrani potrošnje alkohola

  • D. 

   Zabrani javnog okupljanja

 • 16. 
  1919. godine Njemačka je dobila ustav izglasovan u gradu:
  • A. 

   Aachenu

  • B. 

   Berlinu

  • C. 

   Nürnbergu

  • D. 

   Weimaru

  • E. 

   Bonnu

 • 17. 
  Veliki pad vrijednosti novca koji je zadesio Njemačku nakon Prvog svjetskog rata se naziva:
  • A. 

   Prohibicija

  • B. 

   Izolacionizam

  • C. 

   Realizam

  • D. 

   Inflacija

  • E. 

   Antisemitizam

 • 18. 
  Prva država u svijetu u kojoj su žene dobile pravo glasa 1893. godine bio(la) je:
  • A. 

   SAD

  • B. 

   Velika Britanija

  • C. 

   Norveška

  • D. 

   Novi Zeland

  • E. 

   Nizozemska

 • 19. 
  Koja tvrtka je uvela sustav tekuće vrpce što je bitno ubrzalo proces proizvodnje automobila?
  • A. 

   Fiat

  • B. 

   Chrysler

  • C. 

   Mercedes - Benz

  • D. 

   Volvo

  • E. 

   Ford

 • 20. 
  Velika gospodarska kriza (1929.- 1933.) započela je slomom burze u:
  • A. 

   Washingtonu

  • B. 

   New Yorku

  • C. 

   Los Angelesu

  • D. 

   Chicagu

  • E. 

   Bostonu

 • 21. 
  Koju državu nije zahvatila Velika gospodarska kriza, zato što je gospodarski bila izolirana od zemalja liberalne demokracije?
  • A. 

   Sovjetski Savez

  • B. 

   Japan

  • C. 

   Njemačka

  • D. 

   Italija

  • E. 

   Turska

 • 22. 
  Program izlaska iz Velike gospodarske krize u SAD-u, nazvan New Deal, donio je:
  • A. 

   Thomas W. Wilson

  • B. 

   Lloyd George

  • C. 

   Franklin D. Roosevelt

  • D. 

   Vladimir Iljič Lenjin

 • 23. 
  Odlaskom Nikole II. s prijestolja u veljači 1917. godine Rusija postaje:
  • A. 

   Ustavna monarhija

  • B. 

   Parlamentarna monarhija

  • C. 

   Carstvo

  • D. 

   Republika

 • 24. 
  Nakon odlaska Nikole II. s prijestolja stvarnu vlast u Rusiji su imali sovjeti, a to su:
  • A. 

   Udruženja poljoprivrednika

  • B. 

   Vijeća građana

  • C. 

   Vijeća seljaka i radnika

 • 25. 
  Listopadskom revolucijom 1917. vlast u Rusiji su preuzeli:
  • A. 

   Kulaci

  • B. 

   Menjševici

  • C. 

   Sovjeti

  • D. 

   Boljševici

  • E. 

   Fašisti

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.