Kviz Znanja Za 6. Razred

15 Questions | Attempts: 21588

SettingsSettingsSettings
Kviz Znanja Za 6. Razred - Quiz

UPUTE ZA KVIZ:TRAJANJE KVIZA: 10 MINUTASUBMIT MY ANSWER = POŠALJI ODGOVORCORRECT = TOČAN ODGOVORINCORRECT = NETOČAN ODGOVORVIEW ANSWER = POGLEDAJ TOČAN ODGOVOR


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako se zvao utemeljitelj Franačke države?
  • A. 

   Karlo Veliki

  • B. 

   Pipin Mali

  • C. 

   Klodvig

  • D. 

   Oton I.

 • 2. 
  Bizantsko Carstvo ili...
 • 3. 
  Koji bizantski car je napisao djelo "O upravljanju carstvom"?
 • 4. 
  Koji crkveni red je imao važnu ulogu u širenju pismenosti u srednjem vijeku?
 • 5. 
  Koje pismo prilagođeno slavenskom jeziku je sastavio Konstantin prije odlaska u Velikomoravsku kneževinu?
 • 6. 
  Kada i gdje su Karlo Veliki i Bizant potpisali mir?
 • 7. 
  962. godine papa je okrunio Otona I. za cara...
 • 8. 
  Kako se zove najpoznatija bazilika (crkva) u Carigradu, koja je kasnije pretvorena u džamiju (muzej)?
 • 9. 
  1054. godine do tada jedinstvena Kršćanska crkva podijeljena je na:
 • 10. 
  843. godine dioba Franačkog Carstva je završena mirom u:
  • A. 

   Aachenu

  • B. 

   Carigradu

  • C. 

   Rimu

  • D. 

   Verdunu

 • 11. 
  Feudalci su nad svojim kmetovima imali sudsku i svaku drugu vlast, pa se za feudalca često zna upotrebljavati naziv:
 • 12. 
  U feudalnom društvu odnos prema zemlji određivao je podjelu društva na dva osnovna sloja:
 • 13. 
  Feud je bio podijeljen na dva dijela:
 • 14. 
  Društveni položaj žene u srednjem vijeku je bio:
  • A. 

   Važan

  • B. 

   Vazalan

  • C. 

   Manje vrijedan

  • D. 

   Cijenjen

 • 15. 
  Službeni jezik rimske crkve bio je:
  • A. 

   Talijanski

  • B. 

   Grčki

  • C. 

   Latinski

  • D. 

   Njemački

  • E. 

   Engleski

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.