Kuiz Umum Pendidikan Islam Tahun 3 Siri 1

25 Questions | Attempts: 266
Share

SettingsSettingsSettings
Kuiz Umum Pendidikan Islam Tahun 3 Siri 1 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  KITAB ALLAH IALAH 
  • A. 

   KALAMULLAH

  • B. 

   KALAM AL NAS

  • C. 

   KATA-KATA NABI

 • 2. 
  HUKUM BERIMAN DENGAN KITAB ALLAH ADALAH 
  • A. 

   HARAM

  • B. 

   WAJIB

  • C. 

   SUNAT

 • 3. 
  BERPUASA ADALAH 
  • A. 

   IBADAH UMUM

  • B. 

   IBADAH KHUSUS

 • 4. 
  KITAB BAGI NABI DAUD
  • A. 

   AL-QURAN

  • B. 

   INJIL

  • C. 

   TAURAT

  • D. 

   ZABUR

 • 5. 
  MEMBACA KITAB SUCI AL-QURAN AKAN MENDAPAT
  • A. 

   PAHALA

  • B. 

   DOSA

  • C. 

   EMAS

 • 6. 
  AL-QURAN ADALAH _______________ HIDUP KITA
  • A. 

   PANDUAN

  • B. 

   ATURAN

  • C. 

   DISIPLIN

 • 7. 
  BILANGAN KITAB YANG WAJIB KITA IMANI IALAH 
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

 • 8. 
  KITAB BAGI NABI MUSA
  • A. 

   AL-QURAN

  • B. 

   INJIL

  • C. 

   TAURAT

  • D. 

   ZABUR

 • 9. 
  KITAB BAGI NABI MUHAMAAD
  • A. 

   AL-QURAN

  • B. 

   INJIL

  • C. 

   TAURAT

  • D. 

   ZABUR

 • 10. 
  MAKAN ADALAH 
  • A. 

   IBADAH UMUM

  • B. 

   IBADAH KHUSUS

 • 11. 
  ZAKAT ADALAH 
  • A. 

   IBADAH UMUM

  • B. 

   IBADAH KHUSUS

 • 12. 
  BEKERJA ADALAH 
  • A. 

   IBADAH UMUM

  • B. 

   IBADAH KHUSUS

 • 13. 
  ZAKAT ADALAH 
  • A. 

   IBADAH UMUM

  • B. 

   IBADAH KHUSUS

 • 14. 
  PILIH 3 FAEDAH MELAKUKAN IBADAH KEPADA ALLAH
  • A. 

   DIJAUHI DARI AZAB ALLAH

  • B. 

   HIDUP TIDAK DIBERKATI ALLAH

  • C. 

   MENDAPAT KECELAKAAN DIDUNIA DAN AKHIRAT

  • D. 

   HATI MENJADI TENTERAM

  • E. 

   DISAYANGI DAN DIHORMATI MASYARAKAT

 • 15. 
  TEMPAT TURUN WAHYU PERTAMA GUA HIRA
  • A. 

   GUA HIRA'

  • B. 

   GUA MUSANG

 • 16. 
  GUA HIRA' TERLETAK DIBUKIT 
  • A. 

   BUNGA

  • B. 

   TURSINA

 • 17. 
  KETIKA WAHYU PERTAMA DITURUNKAN, NABI BERUMUR __________.
  • A. 

   25 TAHUN

  • B. 

   40 TAHUN

 • 18. 
  MALAIKAT YANG MENURUNKAN WAHYU IALAH _____________
  • A. 

   JIBRIL

  • B. 

   MIKAIL

 • 19. 
  WAHYU PERTAMA YANG DITURUNKAN IALAH ____________
  • A. 

   SURAH AL-FALAQ

  • B. 

   SURAH AL-FATIHAH

 • 20. 
  PENURUNAN WAHYU PERTAMA TELAH BERLAKU PADA BULAN ___________
  • A. 

   REJAB

  • B. 

   RAMADHAN

 • 21. 
  PILIH PENYATAAN YANG MENUNJUKKAN ADAB MEMULIAKAN AL-QURAN.
  • A. 

   BERWUDUK

  • B. 

   BUANG AL-QURAN

  • C. 

   MEMBACA DENGAN SOPAN

  • D. 

   LETAK MERATA-RATA

  • E. 

   GOSOK GIGI

  • F. 

   MENYIMPAN DITEMPAT YANG SESUAI

  • G. 

   BACA DENGAN BERTAJWID

  • H. 

   SAMBIL MAKAN

  • I. 

   MENUTUP AURAT

 • 22. 
  TERDAPAT 114 SURAH DALAM AL-QURAN
  • A. 

   BETUL

  • B. 

   SALAH

 • 23. 
  SURAH PERTAMA DALAM SUSUNAN MUSHAF AL-QURAN IALAH
  • A. 

   SURAH AL-FATIHAH

  • B. 

   SURAH AL-NAS

 • 24. 
  SURAH TERAKHIR DALAM SUSUNAN MUSHAF AL-QURAN IALAH
  • A. 

   SURAH AL-FATIHAH

  • B. 

   SURAH AL-NAS

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.