Kuiz Pendidikan Islam Tahun 5 ( Ibadah )

15 Questions | Total Attempts: 20453

SettingsSettingsSettings
Kuiz Pendidikan Islam Tahun 5 ( Ibadah ) - Quiz

Jawab  semua soalan berikut.


Questions and Answers
 • 1. 
  Berikan pengertian Solat Jumaat dengan lengkap.
 • 2. 
  Berikan perbezaan sunat haiat dan sunat aba’d dari sudut pengertian.  
 • 3. 
  Hukum menunaikan solat jumaat adalah fardhu ain kepada muslim lelaki.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Solat jumaat dilakukan pada waktu zohor.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Tandakan ( / ) pada syarat sah solat berjemaah.
  • A. 

   Imam

  • B. 

   Makmum

  • C. 

   Makmum tidak mendahului imam

  • D. 

   Makmum dan imam boleh berada di tempat berlainan

 • 6. 
  Solat berjemaah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara besama-sama dan diketuai oleh seorang ____________.
 • 7. 
  Makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah bersama-sama imam dalam rakaat pertama disebut.
  • A. 

   Makmum masbuk

  • B. 

   Makmum munafik

  • C. 

   Makmum muafik

 • 8. 
  Tandakan ( / ) pada pernyataan di bawah berkenaan solat berjemaah.
  • A. 

   Solat beramai-ramai mengikut imam.

  • B. 

   Dilakukan sekurang-kurangnya dua orang.

  • C. 

   Solat bersendirian.

  • D. 

   Makmum berniat mengikut imam.

  • E. 

   Pahala 27 kali ganda.

  • F. 

   Boleh berjemaah untuk orang lain.

 • 9. 
  Tayamum ialah menyapu_____________________ yang suci ke muka dan kedua -dua tangan hingga ke siku dengan beberapa ___________________  disertai dengan _____________________.
 • 10. 
  Tandakan ( / ) pada perkara yang membatalkan tayamum dan ( X ) pada perkara yang tidak membatalkan tayammum.
  • A. 

   Fatimah terkentut selepas bertayammum

  • B. 

   Imran bertayammum untuk solat Maghrib dan Isyak

  • C. 

   Pak Ali masih uzur dan tidak boleh berwudhuk menggunakan air

  • D. 

   Azman tersentuh tangan adiknya tanpa berlapik

  • E. 

   Ketika hendak mendirikan solat Asar tiba-tiba hujan turun

 • 11. 
  Antara berikut yang manakah salah satu rukun tayammum?
  • A. 

   Berkumur-kumur

  • B. 

   Menyapu debu tanah ke muka

  • C. 

   Menyapu debu tanah ke kaki

 • 12. 
  Senaraikan rukun-rukun tayammum.  1.____________________       2.__________________          3. _____________________    4. _____________________
 • 13. 
  Azan ialah pemberitahuan masuknya waktu solat sunat.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Orang yang melaungkan azan dipanggil____________________.
  • A. 

   A. Imam

  • B. 

   B. Makmum

  • C. 

   C. Bilal

 • 15. 
  Bilangan makmum bagi solat Jumaat mestilah tidak kurang daripada 40 orang.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.