Kuiz Pendidikan Islam Tahun 5 ( Ibadah )

15 Questions

Settings
Please wait...
Kuiz Pendidikan Islam Tahun 5 ( Ibadah )

Jawab  semua soalan berikut.


Questions and Answers
  • 1. 
    Hukum menunaikan solat jumaat adalah fardhu ain kepada muslim lelaki.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 2. 
    Solat jumaat dilakukan pada waktu zohor.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 3. 
    Berikan pengertian Solat Jumaat dengan lengkap.
  • 4. 
    Berikan perbezaan sunat haiat dan sunat aba’d dari sudut pengertian.  
  • 5. 
    Tandakan ( / ) pada syarat sah solat berjemaah.
    • A. 

      Imam

    • B. 

      Makmum

    • C. 

      Makmum tidak mendahului imam

    • D. 

      Makmum dan imam boleh berada di tempat berlainan

  • 6. 
    Solat berjemaah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara besama-sama dan diketuai oleh seorang ____________.
  • 7. 
    Makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah bersama-sama imam dalam rakaat pertama disebut.
    • A. 

      Makmum masbuk

    • B. 

      Makmum munafik

    • C. 

      Makmum muafik

  • 8. 
    Tandakan ( / ) pada pernyataan di bawah berkenaan solat berjemaah.
    • A. 

      Solat beramai-ramai mengikut imam.

    • B. 

      Dilakukan sekurang-kurangnya dua orang.

    • C. 

      Solat bersendirian.

    • D. 

      Makmum berniat mengikut imam.

    • E. 

      Pahala 27 kali ganda.

    • F. 

      Boleh berjemaah untuk orang lain.

  • 9. 
    Tayamum ialah menyapu_____________________ yang suci ke muka dan kedua -dua tangan hingga ke siku dengan beberapa ___________________  disertai dengan _____________________.
  • 10. 
    Tandakan ( / ) pada perkara yang membatalkan tayamum dan ( X ) pada perkara yang tidak membatalkan tayammum.
    • A. 

      Fatimah terkentut selepas bertayammum

    • B. 

      Imran bertayammum untuk solat Maghrib dan Isyak

    • C. 

      Pak Ali masih uzur dan tidak boleh berwudhuk menggunakan air

    • D. 

      Azman tersentuh tangan adiknya tanpa berlapik

    • E. 

      Ketika hendak mendirikan solat Asar tiba-tiba hujan turun

  • 11. 
    Antara berikut yang manakah salah satu rukun tayammum?
    • A. 

      Berkumur-kumur

    • B. 

      Menyapu debu tanah ke muka

    • C. 

      Menyapu debu tanah ke kaki

  • 12. 
    Senaraikan rukun-rukun tayammum.  1.____________________       2.__________________          3. _____________________    4. _____________________
  • 13. 
    Azan ialah pemberitahuan masuknya waktu solat sunat.
    • A. 

      True

    • B. 

      False

  • 14. 
    Orang yang melaungkan azan dipanggil____________________.
    • A. 

      A. Imam

    • B. 

      B. Makmum

    • C. 

      C. Bilal

  • 15. 
    Bilangan makmum bagi solat Jumaat mestilah tidak kurang daripada 40 orang.
    • A. 

      True

    • B. 

      False