Kuiz Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar

10 Questions | Total Attempts: 380

SettingsSettingsSettings
Kuiz Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar?   I. Iklim berubah  II. Kualiti air merosot  III. Sumber hutan berkurangan IV. Kesuburan tanih meningkat
  • A. 

   A. I dan II

  • B. 

   B. II dan III

  • C. 

   C. III dan IV

  • D. 

   D. I dan IV

 • 2. 
  2. Antara berikut yang manakah merupakan kesan negatif terhadap penerokaansumber tanih?  I. Tanih menjadi tandus II. Peningkatan suhu III. Kawasan tadahan terjejas IV. Banjir
  • A. 

   A. I dan II

  • B. 

   B. I dan IV

  • C. 

   C. II dan III

  • D. 

   D. III dan IV

 • 3. 
  3. Pilih pasangan yang benar tentang kegunaan tanah tanihSumber Tanih Jenis Tanaman  I. Tanih alluvium Tembakau II. Tanih laterit Koko III. Tanih Gambut Nanas IV. Tanih Berpasir Padi
  • A. 

   A. I dan II

  • B. 

   B. II dan III

  • C. 

   C. III dan IV

  • D. 

   D. I dan IV

 • 4. 
  Soalan 4 berdasarkan maklumat di bawah4. Kewujudan empangan di atas membawa kesan seperti            • Empangan Bakun         • Empangan Kenyir         • Empangan Temenggor    I. Pencemaran   II. Banjir kilat  III. Tempat rekreasi IV. Membekalkan sumber air
  • A. 

   A. I dan II

  • B. 

   B. II dan III

  • C. 

   C. III dan IV

  • D. 

   D. I dan IV

 • 5. 
  5. Penerokaan sumber tanih dilakukan untuk kegiatan
  • A. 

   A. Perikanan

  • B. 

   B. Pertanian

  • C. 

   C. Perlombongan

  • D. 

   D. Perdagangan

 • 6. 
  6. Pernyataan berikut dapat dikaitkan dengan                         Kawasan paya ditebus guna dan           ditanam dengan padi.
  • A. 

   A. Kampar, Perak

  • B. 

   B. Puchong, Selangor

  • C. 

   C. Paya Besar, Pahang

  • D. 

   D. Bayan Lepas, Pulau Pinang

 • 7. 
  7. Fenomena yang manakah menerangkan pernyataan berikut Penerokaan hutan secara berleluasa telahmengubah pandang darat Malaysia
  • A. 

   A. Hidupan liar bertambah

  • B. 

   B. Tanih menjadi subur

  • C. 

   C. Gelongsoran tanih

  • D. 

   D. Hasil tanaman bertambah

 • 8. 
  8. Kedua-dua tempat berikut dibina di kawasan                 • Pengkalan Kontena Butterworth Utara                • Mahkota Prade, Melaka
  • A. 

   A. Tanah pamah beralun

  • B. 

   B. Cerun bukit yang di teres

  • C. 

   C. Pinggir laut yang di tambak

  • D. 

   D. Bekas lombong yang ditebus guna

 • 9. 
  9. Kaedah yang digunakan untuk meluaskan kawasan penanaman di Tanah TinggiCameron ialah...
  • A. 

   A. penanaman hidroponik

  • B. 

   B. penanaman berteres

  • C. 

   C. penanaman selingan

  • D. 

   D. pertanian pindah

 • 10. 
  10. Agensi yang bertanggungjawab menjalankan usaha berikut ialah                         Penerokaan air bawah tanah
  • A. 

   A. Jabatan Kajian Geologi

  • B. 

   B. Jabatan Alam Sekitar

  • C. 

   C. Jabatan Pengairan dan Saliran

  • D. 

   D. Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.