Kuiz 2 Pendidikan Kesihatan Ting. 2 Pertolongan Cemas

8 Questions | Total Attempts: 2854

SettingsSettingsSettings
Kuiz 2 Pendidikan Kesihatan Ting. 2 Pertolongan Cemas - Quiz

Assalam


Questions and Answers
 • 1. 
  Pertolongan cemas adalah prosedur bantuan permulaan yang digunakan untuk individu yang masih sedar atau tidak.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Berikut adalah beberapa jenis pengurusan kecederaan yang digunakan untuk pertolongan cemas KECUALI..
  • A. 

   D.R.A.B.C

  • B. 

   T.O.T.A.P.S

  • C. 

   C.A.P.S

  • D. 

   R.I.C.E

 • 3. 
  Berikut adalah maksud istilah T.O.T.A.P.S. Tandakan 2 (DUA) istilah di bawah yang betul.
  • A. 

   T  -  Talk

  • B. 

   O  -  organize

  • C. 

   T  -  Teamwork

  • D. 

   A  -  Active Movement

 • 4. 
  Di dalam prosedur T.O.T.A.P.S, maksud  S adalah.....(dua perkataan)
 • 5. 
  Mengikut prinsip T.O.T.A.P.S , pemberi bantuan dilarang sama sekali bercakap dengan mangsa yang kecederaan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 7. 
  Melakukan aktiviti memanaskan badan dengan teratur dan mencukupi dapat bantu elakkan kecederaan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Sentuh bahagian yang mengalami kecederaan dengan berhati-hati di dalam prosedur T.O.T.A.P.S dinyatakan dalam istilah....
  • A. 

   O - Observe

  • B. 

   T  -  Touch

  • C. 

   S - Skill Test

  • D. 

   T - Talk

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.