Kuis Ips Kelas 3

5 Questions | Attempts: 1541

SettingsSettingsSettings
Kuis Ips Kelas 3 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Kenampakan yang diciptakan oleh Tuhan disebut....
  • A. 

   Kenampakan buatan

  • B. 

   Kenampakan alam

  • C. 

   Kenampakan ciptaan

  • D. 

   Kenampakan alami

 • 2. 
  Contoh kenampakan buatan adalah ....
  • A. 

   Lembah

  • B. 

   Pantai

  • C. 

   Laut

  • D. 

   Waduk

 • 3. 
  Manfaat gotong royong adalah ....
  • A. 

   Memupuk persatuan

  • B. 

   Meningkatkan keamanan

  • C. 

   Memperoleh pujian

  • D. 

   Mendapatkan solidaritas

 • 4. 
  Anggota keluarga yang berkedudukan sebagai kepala keluarga adalah ....
  • A. 

   Ibu

  • B. 

   Ayah

  • C. 

   Kakak

  • D. 

   Adik

 • 5. 
  Gambar yang menampakkan suatu permukaan bumi disebut ....
  • A. 

   Denah

  • B. 

   Peta

  • C. 

   Bangunan

  • D. 

   Globe

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.