Kuis "Follow The Bible" - 16

10 Questions | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
Kuis "Follow The Bible" - 16 - Quiz

 I


Questions and Answers
 • 1. 
  Semua hal di bawah ini patut kita pikirkan, kecuali ...
  • A. 

   Semua yang benar

  • B. 

   Semua masalah

  • C. 

   Semua yang mulia

  • D. 

   Semua yang suci

 • 2. 
  "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."  Ayat ini terdapat di dalam kitab : 
  • A. 

   2 Korintus

  • B. 

   Efesus

  • C. 

   Galatia

  • D. 

   Filipi

 • 3. 
  Rasul Paulus pernah menumpang selama 15 hari di rumah ...
  • A. 

   Kefas

  • B. 

   Titus

  • C. 

   Timotius

  • D. 

   Priskila

 • 4. 
  Di bawah ini adalah nama yang disebut sebagai "soko guru" : 
  • A. 

   Petrus

  • B. 

   Lukas

  • C. 

   Yakobus

  • D. 

   Tomas

 • 5. 
  Tuhan memberikan rasul, nabi, pemberita injil, gembala dan pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi ...
  • A. 

   Kegiatan ibadah

  • B. 

   Pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus

  • C. 

   Kegiatan agama

  • D. 

   Pekerjaan pelayanan

 • 6. 
  Yang harus dipadamkan sebelum matahari terbenam adalah :
  • A. 

   Api

  • B. 

   Lilin

  • C. 

   Lampu

  • D. 

   Amarah

 • 7. 
  Buah-buah terang adalah : 
  • A. 

   Nama baik

  • B. 

   Kepintaran

  • C. 

   Kebaikan dan kebenaran

  • D. 

   Kenyamanan

 • 8. 
  Untuk memadamkan semua panah api si jahat, maka kita harus memakai : 
  • A. 

   Ikat pinggang

  • B. 

   Ketopong

  • C. 

   Baju zirah

  • D. 

   Perisai iman

 • 9. 
  Yang dimaksud dengan pedang roh ialah : 
  • A. 

   Firman Allah

  • B. 

   Doa

  • C. 

   Roh Kudus

  • D. 

   Keadilan

 • 10. 
  "Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari mencapai tujuan". Kalimat ini diucapkan oleh : 
  • A. 

   Petrus

  • B. 

   Paulus

  • C. 

   Barnabas

  • D. 

   Timotius

Back to Top Back to top