Kuis "Follow The Bible" - 13

10 Questions | Attempts: 182
Share

SettingsSettingsSettings
Kuis "Follow The Bible" - 13 - Quiz

I


Questions and Answers
 • 1. 
  Yang disebut anak penghiburan adalah :
  • A. 

   Barnabas

  • B. 

   Ananias

  • C. 

   Tedeus

  • D. 

   Yudas

 • 2. 
  "Kita harus lebih taat kepada ... daripada kepada ...
  • A. 

   Tuhan/etika budaya

  • B. 

   Tuhan/manusia

  • C. 

   Pikiran sendiri/pikiran orang lain

  • D. 

   Aturan pemerintah/adat istiadat

 • 3. 
  Stefanus menceritakan sejarah keturunan Abraham sampai Yusuf.  Ini terdapat dalam buku Kisah Para Rasul :
  • A. 

   Pasal 10

  • B. 

   Pasal 11

  • C. 

   Pasal 12

  • D. 

   Pasal 7

 • 4. 
  Arti penglihatan Petrus tentang pelbagai jenis binatang, berhubungan dengan ...
  • A. 

   Makanan yang dihalalkan

  • B. 

   Kasih kepada semua orang

  • C. 

   Injil keselamatan untuk semua orang

  • D. 

   Adat istiadat orang Yahudi

 • 5. 
  Setelah ... tahun, Allah memberikan hakim-hakim kepada bangsa Israel.
  • A. 

   100 tahun

  • B. 

   450 tahun

  • C. 

   200 tahun

  • D. 

   300 tahun

 • 6. 
  Dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi Yesus, dan juga disebut nabi adalah :
  • A. 

   Paulus dan Silas

  • B. 

   Petrus dan Yakobus

  • C. 

   Paulus dan Barnabas

  • D. 

   Silas dan Yudas

 • 7. 
  Di bawah ini adalah kebiasaan yang sangat baik untuk membuat orang baik hati, kecuali :
  • A. 

   Menjadi pelaku firman

  • B. 

   Menyelidiki kitab suci dengan rendah hati

  • C. 

   Menguasai doktrin Alkitab

  • D. 

   Menerima firman dengan rela hati

 • 8. 
  Tuhan berkata kepada Paulus, "Jangan takut! Teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau."  Di kota manakah perkataan ini disebutkan ?
  • A. 

   Korintus

  • B. 

   Efesus

  • C. 

   Atena

  • D. 

   Atiokia

 • 9. 
  Seorang ibu rumah tangga yang mengundang Paulus singgah di rumahnya adalah : 
  • A. 

   Lidia

  • B. 

   Priskila

  • C. 

   Akwila

  • D. 

   Dorkas

 • 10. 
  Paulus mengajarkan firman Allah di Korintus selama ...
  • A. 

   2 tahun, 6 bulan

  • B. 

   1 tahun, 5 bulan

  • C. 

   3 tahun, 3 bulan

  • D. 

   1 tahun, 6 bulan

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.