Komunikasyon I - First Departmental Exam Reviewer

82 Questions | Attempts: 3332

SettingsSettingsSettings
Komunikasyon I - First Departmental Exam Reviewer - Quiz

BASIC: A short reviewer/quiz on Komunikasyon I - Syllabus under Prof. Rose Roque (2009)


Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ay ang sistema ng arbitrayong simbolo ng patunog na ginagamit sa komunikasyon ng mga tao.
  • A. 

   Wika

  • B. 

   Domain

  • C. 

   Varayti

  • D. 

   Varyasyon

 • 2. 
  Ito ang wikang ginagamit sa estado sa kanyang mga instumentalidad at maging sa komunikasyon sa mga mamamayan.
  • A. 

   Wikang pambansa

  • B. 

   Wikang opisyal

  • C. 

   Wikang panturo

  • D. 

   Wikang kinagisnan

 • 3. 
  May batayang biblical kaugnay ng kaganapan sa lumang testamento nang ginawaran ng diyos ng iba't ibang wika ang mga taong noo'y may iisang wika nang magtangka sila magtayo ng tore ng Babel.
  • A. 

   Wikang vernakular

  • B. 

   Wikang internasyonal

  • C. 

   Wikang global

  • D. 

   Wikang unibersal

 • 4. 
  Ang wika at varayti dito  ay dinidikta kapwa pasulat at pasalita; dito nangangahulugan ng katiyakan at wastong gamit ng mga salita at kadalasan itong ginagamit sa matataas na antas ng karunungan.
  • A. 

   Domain

  • B. 

   Non-controlling domain

  • C. 

   Semi-controlling domain

  • D. 

   Controlling domain

 • 5. 
  Ito ay ang varayti ng wika batay sa lugar.
  • A. 

   Dayalek

  • B. 

   Sosyolek

  • C. 

   Ekolek

  • D. 

   Rehistro o rejister

 • 6. 
  "Ilang tala sa Estado at Direksiyon ng Intelekluwalisasyon ng Wikang Filipino" ay inilikha ni ____________________.
 • 7. 
  "Saan Tutungo and wikang Filipino Ngayong Binubura ito ng Globalisasyon?" ay isang essay na likha ni ____________________.
 • 8. 
  "Maraming Wika, Matatag na Bansa" ay likha ni ___________________.
 • 9. 
  Ano ang konsepto/konsept na tinutukoy sa sumusunod na talata: "Ang isang nagsasalita ng "Filipino" at isang nagsasalita ng Tagalog ay magkakaunawaan. Kung gayon, nagsasalita sila ng isang wika."
 • 10. 
  Ayon sa Kartilya ng Wikang Filipino bilang Wika ng Edkasyon: Ipinapanukala sa ___________ na "the medium of instruction in all curricular levels beginning in Gade I should be English, provided that in Grades I and II, the regional language may be used as an auxillary language of instruction."
 • 11. 
  Sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino: Ito ay ang pagpili ng isang buhay na katutubong wika bilang batayan ng wikang pambansa.
  • A. 

   Estandardisasyon

  • B. 

   Kodipikasyon

  • C. 

   Seleksyon

  • D. 

   Diseminasyon

 • 12. 
  Sa Intelektuwalisasyon ng Wikang Filipino: Dumaraan ang estandardisadong wika sa ganitong proseso sa pamamagitan ng pagpili at diseminasyon ng impormasyon mula sa disiyonaryo, manwal at gramatika.
  • A. 

   Estandardisasyon

  • B. 

   Kodipikasyon

  • C. 

   Seleksyon

  • D. 

   Diseminasyon

 • 13. 
  Ayon kay ______________, "ang kultura ay isang partikular na gawi ng pamumuhay".
  • A. 

   Raymond Williams

  • B. 

   Pamela Constantino

  • C. 

   Mario Miclat

  • D. 

   Teresa Aggabao

 • 14. 
  Noong 1937, Ito ang nagpasya na ang wikang pambansa ay ibabatay sa wikang Tagalog.
  • A. 

   National Translation Program

  • B. 

   Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

  • C. 

   Sanggunian sa Filipino (SANGFIL)

  • D. 

   Institute of National Language

 • 15. 
  Ang Sikolohiyang Filipino ni ___________ ay bunga ng kanyang paggamit sa disiplina ng sikolohiya upang arukin ang nilalaman sa wikang pambansa at makabuo ng teoryang Filipino.
  • A. 

   Alberto Alejo

  • B. 

   Prospero Covar

  • C. 

   Vergilio Almario

  • D. 

   Vergilio Enriquez

 • 16. 
  Ano ang pag-aaral ng mga tunog sa isang wika?
 • 17. 
  Aling alpapeto ang may sumusunod na letra: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • 18. 
  Ano ang sining ng ispeling ayon sa tamang gamit?
 • 19. 
  Ano ang tawag sa mga kambal-patinig?
 • 20. 
  Ano ang tawag sa pangkat ng dalawang letrang may iisang tunog?
 • 21. 
  Sinimulan ang estandardisasyon sa pamamagitan ng popularisasyon ng bilinggual word list at ito na likha ni Lope K. Santos noong 1939.
  • A. 

   Daluyan

  • B. 

   Balarila

  • C. 

   Diksyunariyong Bilinggual

  • D. 

   Sibayan

 • 22. 
  Ipinagpatuloy ng Surian ng Wikang Pambansa ang estandadisasyon sa pamamagitan ng paglalathala ng bilinggual at multilinggual na word list at popularisasyon ng bilinggual na diksyonaryo tulad ng likha ni _____ noong 1978.
  • A. 

   Vito C. Santos

  • B. 

   Lope K. Santos

  • C. 

   Andrew Gonzales

  • D. 

   Nilo Ocampo

 • 23. 
  Nagsimula ang pormal na paglalaganap ng wikang pambasa sa taong ____, sa pagtuturo nito sa ikaapat na taon ng hayskul.
  • A. 

   1946

  • B. 

   1939

  • C. 

   1973

  • D. 

   1940

 • 24. 
  Noong dekada 1960, ang wikang pambansa ay kinikilala bilang ______.
  • A. 

   Tagalog

  • B. 

   Pilipino

  • C. 

   Filipino

  • D. 

   Wala sa nauna

 • 25. 
  Piliin ang tama sa sumusunod:
  • A. 

   Maipang-patag

  • B. 

   Maipanpatag

  • C. 

   Maipampatag

  • D. 

   Maipangpatag

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.