Eh, Ti PadeŽi!

11 Questions | Total Attempts: 1112

SettingsSettingsSettings
Eh, Ti Padei! - Quiz

Voliš padeže? Svašta pitam, je li? Ako želiš provjeriti svoje znanje, kreni i riješi sljedeće zadatke. Sretno!


Questions and Answers
 • 1. 
  Označi samo promjenjive vrste riječi.
  • A. 

   Imenice

  • B. 

   Prilozi

  • C. 

   Glagoli

  • D. 

   Usklici

  • E. 

   Pridjevi

  • F. 

   Zamjenice

  • G. 

   Veznici

  • H. 

   Brojevi

 • 2. 
  Imenice dijelimo na opće i...
 • 3. 
  U hrvatskome jeziku postoji sedam padeža.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Koji padež nedostaje: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, lokativ, instrumental?
 • 5. 
  Promjena riječi po padežima zove se sklonidba ili...
 • 6. 
  Koji padež jedini ne odgovara na padežna pitanja?
 • 7. 
  Označi nezavisne (samostalne ili kose) padeže!
  • A. 

   Nominativ

  • B. 

   Genitiv

  • C. 

   Dativ

  • D. 

   Akuzativ

  • E. 

   Vokativ

  • F. 

   Lokativ

  • G. 

   Instrumental

 • 8. 
  Koji padež ne može bez prijedloga?
 • 9. 
  Nominativ je prvi padež u sklonidbi. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Označi točnu tvrdnju!
  • A. 

   Dativ i lokativ imaju ista padežna pitanja.

  • B. 

   Piše se: s sestrom, sa bratom i s mnom.

  • C. 

   Imenice u rječnicima nalaze se uvijek u akuzativu.

  • D. 

   Genitiv i akuzativ imaju ista padežna pitanja.

Back to Top Back to top