Köməkçi Nitq Hissələri.Müzakirə üçün Testlər.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Selalekonul
S
Selalekonul
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 7,706
Questions: 5 | Attempts: 7,750

SettingsSettingsSettings
Köməkçi Nitq Hissələri.Müzakirə üçün Testlər. - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Əsas nitq hissələri ilə ortaq olan sözləri göstərin.

  • A.

   Ki,-sana, da, -mı

  • B.

   Qoy,təkcə,necə

  • C.

   Yalnız,məgər,axı

  • D.

   Di,ha,qoy,-mı

  Correct Answer
  B. Qoy,təkcə,necə
  Explanation
  The given words "qoy, təkcə, necə" are the only words that are common to both sets of words in the question. The other words listed in the question do not appear in both sets.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ki-nin bağlayıcı kimi işləndiyi cümləni göstərin.

  • A.

   Sən ki son nəfəsdə Vətəni andın.

  • B.

   Anlat ki,dərdinin nədir əlacı?

  • C.

   Əzizim,bizimki bu gecə axtarışdan gəlib.

  • D.

   Yat da ,bala!

  Correct Answer
  B. Anlat ki,dərdinin nədir əlacı?
  Explanation
  The correct answer is "Anlat ki,dərdinin nədir əlacı?". This sentence is an example of using the ki-nin bağlayıcı construction in Azerbaijani. This construction is used to introduce a subordinate clause that provides additional information or explanation about the main clause. In this case, the main clause is "Anlat" (Tell) and the subordinate clause is "ki, dərdinin nədir əlacı?" (that your pain is what remedy?). The ki-nin bağlayıcı construction is commonly used in Azerbaijani to add descriptive or explanatory details to a sentence.

  Rate this question:

 • 3. 

  Cümlələrdən birində də ədat kimi işlənib.

  • A.

   Görürsən də ...nələr oldu...

  • B.

   Səndə bu ellərin qüdrəti vardır.

  • C.

   Onu nəzarətdə saxlayın.

  • D.

   Nərmin də bu məsələdən xəbərdardır.

  Correct Answer
  D. Nərmin də bu məsələdən xəbərdardır.
  Explanation
  The correct answer is "Nərmin də bu məsələdən xəbərdardır." This sentence means "Nərmin is also aware of this issue." The other sentences do not provide any information about Nərmin's awareness of the issue.

  Rate this question:

 • 4. 

  Hansı cərgədəki omonim qoşma iki məna çalarına malikdir?

  • A.

   Asılaydı sözlərim Könlümün qulağından bir qızıl tana kimi , Günəş doğana kimi.(M.müşfiq)

  • B.

   Ey,müsəlmanlar,bilin,yar ilə xoşdur bu cahan. Mən ki yardan ayrı düşdüm,bu cahanı neylərəm?( İ,Nəsimi)

  • C.

   Sözün də su kimi lətafəti var, Hər sözü az demək daha xoş olar.(N.gəncəvi)

  • D.

   Löbət kimi özünü bəzətmə, Rövzən kimi küçələr gözətmə.(M.Füzuli)

  Correct Answer
  A. Asılaydı sözlərim Könlümün qulağından bir qızıl tana kimi , Günəş doğana kimi.(M.müşfiq)
  Explanation
  The correct answer is "Asılaydı sözlərim
  Könlümün qulağından bir qızıl tana kimi ,
  Günəş doğana kimi." This is because the lines from the poem by M. Müşfiq describe the beauty and significance of words, comparing them to a golden bead and the rising sun. The other options do not contain similar imagery or metaphors related to the power of words.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.