Klawiatura - Test

28 Pyta | Total Attempts: 280

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Klawiatura - Test

Test sprawdzający podstawową wiedzę dotyczącą klawiatury komputerowej.


Questions and Answers
 • 1. 
  Zapis ALT+CTRL+p oznacza, że:
  • A. 

   Należy wcisnąć klawisze ALT, CTRL nie puszczając ich nacisnąć p

  • B. 

   Należy wcisnąć klawisz ALT, puścić, wcisnąć CTRL, puścić i dopiero wtedy nacisnąć p

  • C. 

   Należy wcisnąć kolejno klawisze: ALT, +, CTRL, +, p

  • D. 

   Należy wcisnąć jednocześnie klawisze ALT, CTRL, +, p

  • E. 

   Należy nacisnąć jednocześnie klawisze ALT i CTRL, puścić ich i wtedy nacisnąć p

 • 2. 
  Klawisz Print Screen (oznaczony czasem PrntScrn) służy do:
  • A. 

   Zdalnego włączenia drukarki

  • B. 

   Wykonania tak zwanego zrzutu ekranu, czyl skopiowania do Schowka aktualnie wyświetlanego ekranu

  • C. 

   Rozpoczęcie drukowania dokumentu widocznego na ekranie (od angielskich słów: print-drukuj, screen-ekran)

  • D. 

   Jest to klawisz martwy (do niczego już dzisiaj nie służy)

  • E. 

   Wywołania okienka sterującego drukarką

 • 3. 
  Tylda to ten znak:
  • A. 

   #

  • B. 

   &

  • C. 

   ^

  • D. 

   ~

  • E. 

   \

 • 4. 
  Hash to ten znak:
  • A. 

   #

  • B. 

   ^

  • C. 

   &

  • D. 

   ~

  • E. 

   @

 • 5. 
  Chcąc w edytorze tekstu przesunąć kursor od razu o ustaloną ilość znaków naciskamy:
  • A. 

   Insert

  • B. 

   Tab

  • C. 

   Scroll Lock

  • D. 

   F1

  • E. 

   Page Down

 • 6. 
  Czy to prawda, że lewy i prawy klawisz Shift mają takie samo znaczenie?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   To zależy do jakiego komputera jest podłączona klawiatura

 • 7. 
  Czy spacja to klawisz do wstawiania pustych znaków (odstępów) w tekście?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 8. 
  Czy to prawda, że chcąc w edytorze zacząć pisać od nowej linii naciskamy Enter?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 9. 
  Czy lewy i prawy klawisz Alt mają takie samo znaczenie?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 10. 
  Czy oba klawisze Enter mają takie samo znaczenie?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   To zależy jakiej są wielkości

 • 11. 
  Czy to prawda, że nie da się pisać tekstu na ekranie bez klawiatury?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 12. 
  Czy używając TYLKO klawiatury można uruchomić jakiś program?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   To zależy czy jest to klawiatura z przyciskami (np. do Winampa)

 • 13. 
  Chcąc otrzymać na ekranie @ naciskamy Ctrl i klawisz 2
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 14. 
  Chcąc na ekranie otrzymać $ naciskamy Shift i klawisz 4
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 15. 
  Czy to prawda, że klawisz F10 służy najczęściej do wywołania Pomocy w danym programie?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 16. 
  Czy klawisz Backspace służy do kasowania tekstu z prawej strony kursora?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

 • 17. 
  Janek chciał napisać las, a na ekranie zobaczył LAS. Stalo się tak, bo prawdopodobnie wcisnął sobie wcześniej klawisz:
  • A. 

   Caps Lock

  • B. 

   Scroll lock

  • C. 

   Ctrl

  • D. 

   Lewy Alt

  • E. 

   Delete

 • 18. 
  Chcąc napisać na ekranie znak ę musimy:
  • A. 

   Nacisnąć lewy Alt, puścić go i wcisnąć e

  • B. 

   Nacisnąć lewy Alt i trzymając go wcisnąć e

  • C. 

   Nacisnąć prawy Alt, puścic go i wcisnąć e

  • D. 

   Nacisnąć prawy Alt i trzymając go nacisnąć e

  • E. 

   Nacisnąć Shift i trzymając go wcisnąć e

 • 19. 
  Aby anulować ostatnio wykonaną operację należy wcisnąć:
  • A. 

   Delete

  • B. 

   Ctrl+c

  • C. 

   Ctrl+v

  • D. 

   Ctrl+x

  • E. 

   Ctrl+z

 • 20. 
  Aby skopiować zaznaczony obiekt lub tekst należy wcisnąć:
  • A. 

   Ctrl+c

  • B. 

   Ctrl+z

  • C. 

   Ctrl+v

  • D. 

   Ctrl+x

  • E. 

   Print Screen

 • 21. 
  Aby wkleić do dokumentu skopiowany wcześniej tekst lub obiekt naciskamy:
  • A. 

   Ctrl+v

  • B. 

   Ctrl+c

  • C. 

   Ctrl+z

  • D. 

   Ctrl+w

  • E. 

   Ctrl+x

 • 22. 
  Przeglądamy na ekranie dokument składający sie z 23 stron. Jeśli jesteśmy na 17, a naciśniemy klawisz Page Up, to:
  • A. 

   Zostanie wyświetlona pierwsza strona dokumentu

  • B. 

   Zostanie wyświetlona 16 strona dokumentu

  • C. 

   Zostanie wyświetlona 18 strona dokumentu

  • D. 

   Zostanie wyświetlona ostatnia strona dokumentu

  • E. 

   Wszystkie strony zostaną wyświetlone w dużym pomniejszeniu

 • 23. 
  Przeglądamy na ekranie dokument składający sie z 23 stron. Jeśli jesteśmy na 17, a naciśniemy klawisz Page Down, to:
  • A. 

   Zostanie wyświetlona pierwsza strona dokumentu

  • B. 

   Zostanie wyświetlona 16 strona dokumentu

  • C. 

   Zostanie wyświetlona 18 strona dokumentu

  • D. 

   Zostanie wyświetlona ostatnia strona dokumentu

  • E. 

   Wszystkie strony zostaną wyświetlone w dużym pomniejszeniu

 • 24. 
  Jeśli naciśniemy klawisz Delete, to:
  • A. 

   Zostanie skasowana litera a (ostatnia z wyrazu Medynia)

  • B. 

   Zostanie skasowany cały wyraz Medynia

  • C. 

   Wszystko zostanie skasowane

  • D. 

   Wyraz Łańcucka przesunie się w lewo

  • E. 

   Wyraz Medynia przesunie się w prawo

 • 25. 
  Zaznaczona część klawiatury nazywa się:
  • A. 

   Klawiatura działaniowa

  • B. 

   Klawiatura numeryczna

  • C. 

   Klawiatura numeryczno-działaniowa

  • D. 

   Mała klawiatura

  • E. 

   Klawiatura cyfrowo-działaniowa