Informatika: Lekcija 02 - Periferije

20 Questions | Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Informatika: Lekcija 02 - Periferije - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Vrste konektora za tastaturu:
  • A. 

   PS/2

  • B. 

   USB

  • C. 

   TRS

  • D. 

   RCA

 • 2. 
  Ulazni uređaji za pokazivanje (Pointing Devices) su:
  • A. 

   Miš

  • B. 

   Touchpad

  • C. 

   Pointing stick

  • D. 

   Trackball

  • E. 

   Joystick

  • F. 

   Graphics tablet

  • G. 

   Touch screen (U/I uređaj)

  • H. 

   Smart Whiteboard

  • I. 

   Tastatura

  • J. 

   Monitor

  • K. 

   Webcam

 • 3. 
  Koja je mana ulaznih uređaja za pokazivanje (Pointing Devices):
  • A. 

   Neefikasni su za velike unose

  • B. 

   Brzo se kvare

  • C. 

   Troše mnogo struje

 • 4. 
  Koja je razlika između Trackball-a i Spaceball-a u odnosu na ostale, uobičajene ulazne uređaje:
  • A. 

   Precizniji su

  • B. 

   Efikasniji su za velike unose podataka

 • 5. 
  Koje godine je prijavljen patent za bar kodove?
  • A. 

   1949

  • B. 

   1932

  • C. 

   1961

  • D. 

   1926

 • 6. 
  RFID je skraćenica od:
  • A. 

   Radio Frekventna komunikacija kratkog dometa I IDentifikacioni sistemi

  • B. 

   Radio Freedom In Djibouti

  • C. 

   Računarsko-Frekvencioni Interaktivni Domet

 • 7. 
  Glavni uslov postojanja MP3 tehnologije je:
  • A. 

   Efekat amplitudnog maskiranja u ljudskom uvu

  • B. 

   Naprednija tehnologija

  • C. 

   Potreba za smanjenjem veličine audio fajlova

 • 8. 
  Ko je prvi predložio 16:9 format?
 • 9. 
  Vrste konektora za monitor:
  • A. 

   VGA

  • B. 

   DVI

  • C. 

   MIDI

  • D. 

   XLR

 • 10. 
  Štampači sa dodirom su:
  • A. 

   Linijski štampači

  • B. 

   Matrični štampači

  • C. 

   Laserski štampači

  • D. 

   Inkdžet štampači

 • 11. 
  Štampači bez dodira su:
  • A. 

   Linijski štampači

  • B. 

   Matrični štampači

  • C. 

   Laserski štampači

  • D. 

   Inkdžet štampači

 • 12. 
  Koje godine je napravljen prvi laserski štampač?
 • 13. 
  Ko je pronašao postupak suvog štampanja, nazvan elektrofotografija?
 • 14. 
  Za šta služe ploteri?
  • A. 

   Za produkovanje velikih inženjerskih šema i mapa

  • B. 

   Za smišljanje priča

  • C. 

   Za pravljenje grafika

 • 15. 
  Zašto DVD može da skladišti više podataka nego CD?
  • A. 

   Tragovi su smešteni mnogo bližze jedan drugom

  • B. 

   Manje rupice

  • C. 

   Mnogo efikasnija korekcija grešaka

  • D. 

   "DVD" sadrži 3 slova, a "CD" samo 2

  • E. 

   DVD je skraćenica od Doubled Viable Distance

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.