SuvIRinimo Technologijos IR Brėžinių Skaitymo Testas

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Daumantas
D
Daumantas
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 763
Questions: 27 | Attempts: 309

SettingsSettingsSettings
SuvIRinimo Technologijos IR Brini Skaitymo Testas - Quiz

(Mokomasis testas skirtas suvirinimo mokymo programų mokiniams įsivertinti/įvertinti bei apibendrinti mokymosi pasiekimus)


Questions and Answers
 • 1. 

  Išskiriamos trys siūlių kokybės klasės:

  • A. 

   D

  • B. 

   C

  • C. 

   B

  • D. 

   G

  • E. 

   K

  Correct Answer(s)
  A. D
  B. C
  C. B
  Explanation
  The given answer suggests that there are three different quality classes for threads: D, C, and B. The quality classes are likely ranked in descending order, with D being the lowest quality and B being the highest. The answer does not provide any information about the specific criteria or characteristics that determine the quality class of the threads.

  Rate this question:

 • 2. 

  Įrašyk teisingą skaičių iš paveiksliuko, prie teiginio: 1.Ištisinėmis siūlėms nurodomas siūlės ilgis, o neištisinėms - siūlių atkarpų skaičius ir atkarpų ilgis (šiame paveikslėlyje nurodoma, kad yra 10 suvirinimo atkarpų, kurių kiekvienos ilgis yra 150 mm, o atstumas tarp siūlių atkarpų yra 200mm)________ 2.Papildomas siūlės tipo simbolis________ 3.Siūlės tipo simbolis________ 4.Siūlės skerspjūvio matmuo________ 5.Simbolis nurodo, kad suvirinimą būtina atlikti montavimo vietoje________ 6.Simbolis nurodantis, kad siūlė yra uždaras kontūras________ 7.Siūlės kokybės klasė________ 8.Simbolis nurodantis, kad siūlė abiejose privirintos plokštės pusėse yra neištisinė ir priešingose plokštės pusėse išdėstytos šachmatiškai________ 9.Atstumas tarp siūlės atkarų (tik neištisinėms siūlėms)________ 10.Suvirinimo būdas (pagal EN ISO 4063)________

  Correct Answer(s)
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  10
  7
  8
  9
  Explanation
  The correct answer is the order in which the symbols should be placed in the given statement. The symbols represent different aspects of the welding process, such as the length of the weld, the type of weld, the quality class of the weld, etc. The correct order of the symbols is important for accurately describing the welding specifications.

  Rate this question:

 • 3. 

  Apsauginių dujų cheminė sudėtis: ________97% Ar + 3% CO2 ________CO2 100% ________80% Ar + 20% CO2 ________Ar 100%

  Correct Answer(s)
  3
  4
  2
  1
  Explanation
  The correct answer is 3,4,2,1. The chemical composition of the protective gas is 97% Ar + 3% CO2, which means that it consists of 97% argon and 3% carbon dioxide. Therefore, the correct order of the blanks is 3 (97% Ar + 3% CO2), 4 (100% CO2), 2 (80% Ar + 20% CO2), and 1 (100% Ar).

  Rate this question:

 • 4. 

  Norint gauti gerą, kokybišką, patikimą suvirinimo siūlę, būtina suderinti suvirinimo parametrus. MMA suvirinimo procesą nusako šie suvirinimo parametrai:

  • A. 

   Glaisto tipas

  • B. 

   Elektrodo skermuo, mm

  • C. 

   Srovės rūšis ir poliškumas

  • D. 

   Srovės stiprumas, A

  • E. 

   Elektrodų džiovinimo laikas

  • F. 

   Suvirinimo padėtis

  • G. 

   Lanko ilgis, mm

  • H. 

   Siūlės geometrija

  • I. 

   Apsauginio skydelio tamsinančio stiklo numeris

  • J. 

   Elektrodo galo judesiai suvirinimo metu

  • K. 

   Papildomi rankinio lankinio suvirinimo duomenys

  Correct Answer(s)
  A. Glaisto tipas
  B. Elektrodo skermuo, mm
  C. Srovės rūšis ir poliškumas
  D. Srovės stiprumas, A
  E. Elektrodų džiovinimo laikas
  F. Suvirinimo padėtis
  G. Lanko ilgis, mm
  H. Siūlės geometrija
  I. Apsauginio skydelio tamsinančio stiklo numeris
  J. Elektrodo galo judesiai suvirinimo metu
  K. Papildomi rankinio lankinio suvirinimo duomenys
  Explanation
  The correct answer includes all the welding parameters that need to be considered in order to obtain a good, high-quality, reliable weld. These parameters include the type of flux, electrode diameter, current type and polarity, current strength, electrode drying time, welding position, arc length, weld geometry, shade number of the protective shield glass, electrode movements during welding, and additional data for manual arc welding. Each of these parameters plays a crucial role in determining the quality and characteristics of the weld.

  Rate this question:

 • 5. 

  Atsižvelgiant į anglies kiekį, plienai skirstomi į:

  • A. 

   Neanglinguosius (iki 0,25% C)

  • B. 

   Vidutinio anglingumo (0,25-06% C)

  • C. 

   Labai anglingus (Daugiau kaip 0,6% C)

  Correct Answer(s)
  A. Neanglinguosius (iki 0,25% C)
  B. Vidutinio anglingumo (0,25-06% C)
  C. Labai anglingus (Daugiau kaip 0,6% C)
  Explanation
  Based on the given information, steel is classified into three categories based on carbon content. Non-alloy steels have a carbon content of up to 0.25%, medium alloy steels have a carbon content ranging from 0.25% to 0.6%, and high alloy steels have a carbon content greater than 0.6%.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kokie tai žymėjimai? Įrašyk mažosiomis raidėmis a ir b: Amerikietiškas________ Europietiškas________

  Correct Answer(s)
  b
  a
  Explanation
  The correct answer is "b,a" because the question asks to write the letters "a" and "b" in lowercase as markings for "Amerikietiškas" and "Europietiškas" respectively.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ką reiškia šis ženklas?

  • A. 

   Surinkimo aikštelė

  • B. 

   Amperai

  • C. 

   Aukštis

  • D. 

   Bazinis paviršius

  Correct Answer
  D. Bazinis paviršius
  Explanation
  This Lithuanian question asks for the meaning of a certain symbol. The correct answer is "Bazinis paviršius," which translates to "Base surface" in English.

  Rate this question:

 • 8. 

  Vidiniai suvirinimo defektai yra:

  • A. 

   Įtrūkimai

  • B. 

   Neįvirinimai

  • C. 

   Poros

  • D. 

   Šlako intarpai

  • E. 

   Oksidų intarpai

  • F. 

   Perkaitinta siūlė

  • G. 

   Išorinis oksidavimas

  • H. 

   Siūlės formos ir matmenų neatitikimas

  Correct Answer(s)
  A. Įtrūkimai
  B. Neįvirinimai
  C. Poros
  D. Šlako intarpai
  E. Oksidų intarpai
  F. Perkaitinta siūlė
  Explanation
  The correct answer includes various types of internal welding defects such as cracks, lack of fusion, porosity, slag inclusions, oxide inclusions, and overheated weld. These defects can weaken the weld joint and affect its integrity, leading to potential failures or structural issues. It is important to identify and address these defects during welding inspections to ensure the quality and reliability of the welded components or structures.

  Rate this question:

 • 9. 

  Išoriniai suvirinimo defektai yra:

  • A. 

   Neįvirinimai

  • B. 

   Surinkimo klaidos

  • C. 

   Atviros poros

  • D. 

   Krateriai

  • E. 

   Užtekėjimai

  • F. 

   Išorinis oksidavimas

  • G. 

   Įpjovos

  • H. 

   Siūlės formos ir matmenų neatitikimas

  • I. 

   Perkaitinta siūlė

  Correct Answer(s)
  A. Neįvirinimai
  B. Surinkimo klaidos
  C. Atviros poros
  D. Krateriai
  E. Užtekėjimai
  F. Išorinis oksidavimas
  G. Įpjovos
  H. Siūlės formos ir matmenų neatitikimas
  Explanation
  The correct answer includes a list of various welding defects, such as lack of fusion, assembly errors, open pores, craters, excess weld metal, external oxidation, notches, and mismatch of weld size and shape. These defects can occur during the welding process and can negatively impact the quality and integrity of the weld joint.

  Rate this question:

 • 10. 

  Kaip galandami TIG elektrodai kintamai srovei?

  • A. 

   Užapvalinami

  • B. 

   Nusmailinami

  Correct Answer
  A. Užapvalinami
  Explanation
  TIG elektrodai yra užapvalinami kintamai srovei. This means that TIG electrodes are rounded off for variable current.

  Rate this question:

 • 11. 

  Kaip galandinami TIG elektrodai nuolatinei srovei?

  • A. 

   5D diametru.

  • B. 

   3D diametru.

  • C. 

   2D t.y. per du elektrodo diametrus max. 5mm

  Correct Answer
  C. 2D t.y. per du elektrodo diametrus max. 5mm
  Explanation
  The correct answer is 2D, which means that the TIG electrodes are galvanized using two electrode diameters, with a maximum diameter of 5mm. This implies that the TIG electrodes are coated with a layer of zinc or a zinc alloy, which provides corrosion resistance and prolongs the lifespan of the electrodes. Galvanizing the electrodes using two diameters ensures that a sufficient amount of coating is applied, while still maintaining the maximum diameter limit.

  Rate this question:

 • 12. 

  Kokie tai suvirinimo procesai pagal LST EN ISO 4063? ________Acetileninis deguoninis suvirinimas ________Rankinis lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu(lankinis suvirinimas glaistytais elektrodais) ________Lankinis suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose (TIG suvirinimas) ________Lankinis suvirinimas milteline savisauge viela ________Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse dujose (MIG suvirinimas) ________Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu aktyviose dujose (MAG suvirinimas) ________Lankinis suvirinimas milteline viela aktyviose dujose ________Lankinis suvirinimas milteline viela inertinėse dujose ________Liepsninis pjovimas ________Plazminis pjovimas

  Correct Answer
  311
  111
  141
  114
  131
  135
  136
  137
  81
  83
  Explanation
  The correct answer is a combination of different welding processes according to LST EN ISO 4063. These processes include Acetylene-oxygen welding, Manual metal arc welding with covered electrodes, Tungsten inert gas welding, Flux-cored arc welding, Metal inert gas welding, Metal active gas welding, Submerged arc welding, Oxy-fuel gas cutting, and Plasma arc cutting.

  Rate this question:

 • 13. 

  Virinant pusautomačiu nuo ko priklauso vielos padavimo greitis?

  • A. 

   Virinamos medžiagos storio

  • B. 

   Nustatome taip kaip norime

  • C. 

   Nuo srovės stiprumo

  Correct Answer
  C. Nuo srovės stiprumo
  Explanation
  The speed of wire feed in a welding machine depends on the current strength. The higher the current strength, the faster the wire feed will be.

  Rate this question:

 • 14. 

  Koks suvirinimo pusautomačiu didžiausias privalumas prieš kitus suvirinimo būdus?

  • A. 

   Maži aparato matmenys

  • B. 

   Didelis suvirinimo greitis

  • C. 

   Nereikia suvirinimo šalmo

  Correct Answer
  B. Didelis suvirinimo greitis
  Explanation
  The biggest advantage of welding with a semi-automatic welding machine is the high welding speed. This means that the welding process can be completed quickly, saving time and increasing productivity.

  Rate this question:

 • 15. 

  Virinant pusautomačiu nuo ko priklauso vielos storis?

  • A. 

   Virinamos medžiagos storio

  • B. 

   Nustatome taip kaip norime

  • C. 

   Nuo srovės stiprumo

  Correct Answer
  A. Virinamos medžiagos storio
  Explanation
  The thickness of the weld bead depends on the thickness of the material being welded. Thicker materials require a larger weld bead to ensure proper fusion and strength. Therefore, the correct answer is "Virinamos medžiagos storio" (The thickness of the material being welded).

  Rate this question:

 • 16. 

  Pagal ką parenkamas apsauginių dujų debitas?

  • A. 

   Pagal vielos skersmenį

  • B. 

   Pagal amperažą

  • C. 

   Pagal metalo storį

  Correct Answer(s)
  A. Pagal vielos skersmenį
  B. Pagal amperažą
 • 17. 

  Kur yra a, z, s, pažymėkite šiuos matmenis? 1. ________ 2. ________ 3. ________

  Correct Answer(s)
  z
  a
  s
  Explanation
  The correct answer is z,a,s. This is because the question asks for the locations of a, z, and s, and the given answer correctly identifies these locations as z, a, and s.

  Rate this question:

 • 18. 

  Kokios spalvos volframo elektrodas naudojamas virinant aliuminį?

  • A. 

   Raudonas

  • B. 

   Juodas

  • C. 

   Žalias

  Correct Answer
  C. Žalias
  Explanation
  The correct answer is "Žalias" (Green). In welding, a green tungsten electrode is commonly used when welding aluminum. This is because the green electrode is made of pure tungsten, which has a high melting point and good heat resistance. It is able to withstand the high temperatures required for welding aluminum without melting or deteriorating. Additionally, the green color helps to differentiate it from other types of tungsten electrodes used for different materials.

  Rate this question:

 • 19. 

  Kokios spalvos volframo elektrodas naudojamas virinant nerūdijantį plieną?

  • A. 

   Raudonas

  • B. 

   Juodas

  • C. 

   Žalias

  Correct Answer(s)
  A. Raudonas
  B. Juodas
  Explanation
  The correct answer is Raudonas, Juodas.

  Rate this question:

 • 20. 

  Kokia temperatūra būna degant acetileno dujoms deguonyje?

  • A. 

   2000

  • B. 

   5000

  • C. 

   3100

  Correct Answer
  C. 3100
  Explanation
  The correct answer is 3100. This is the temperature at which acetylene gas burns in oxygen.

  Rate this question:

 • 21. 

  Kokia temperatūra būna degant probano-butano dujoms deguonyje?

  • A. 

   2400

  • B. 

   2000

  • C. 

   3000

  Correct Answer
  A. 2400
  Explanation
  The correct answer is 2400. This temperature is the burning temperature of propane-butane gas in oxygen.

  Rate this question:

 • 22. 

  Su kuo susilietęs deguonis sprogsta?

  • A. 

   Tepalu

  • B. 

   Vandeniu

  • C. 

   Propanu

  Correct Answer
  A. Tepalu
  Explanation
  Deguonis sprogsta susilietus su tepalu. Tepalas yra degi medžiaga, todėl, susilietus su deguonimi, gali įvykti cheminė reakcija, kuri sukelia sprogimą. Vandeniu ir propanu deguonis nesprogsta, todėl jie netinkami atsakymai.

  Rate this question:

 • 23. 

  Koks metalas ilgai kontaktuodamas su acetilenu, sudaro sprogų junginį?

  • A. 

   Varis

  • B. 

   Aliuminis

  • C. 

   Plienas

  Correct Answer
  A. Varis
  Explanation
  When copper comes into prolonged contact with acetylene, it forms an explosive compound.

  Rate this question:

 • 24. 

  Kas yra SPA (WPS)?

  • A. 

   Sudaromas pavirinimo aprašas

  • B. 

   Virinimo padėties struktūra

  • C. 

   Suvirinimo procedūros aprašas

  Correct Answer
  C. Suvirinimo procedūros aprašas
  Explanation
  The correct answer is "Suvirinimo procedūros aprašas" which translates to "Welding procedure description" in English. This answer is supported by the fact that the acronym "SPA" stands for "suvirinimo procedūros aprašas" in Lithuanian, which directly translates to "welding procedure description" in English.

  Rate this question:

 • 25. 

  Ką nurodo šis ženklas (geltonam fone)?

  • A. 

   Sprogios medžiagos

  • B. 

   Degios medžiagos

  • C. 

   Oksiduojančios medžiagos

  Correct Answer
  C. Oksiduojančios medžiagos
  Explanation
  This sign indicates oxidizing substances.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ką nurodo šis ženklas (baltame fone, raudonai apibraukta)?

  • A. 

   Draudžiama pilti vandenį

  • B. 

   Perspėja, kad šlapia

  • C. 

   Draudžiama gerti

  Correct Answer
  C. Draudžiama gerti
  Explanation
  This sign, indicated by a red outline on a white background, prohibits drinking.

  Rate this question:

 • 27. 

  Virinant MIG/MAG pusautomačiu dažnai reikia tikrinti ir valyti:

  • A. 

   Valyti tūtą

  • B. 

   Keisti vielą

  • C. 

   Valyti degiklio angalį

  Correct Answer
  C. Valyti degiklio angalį
  Explanation
  The correct answer is "Valyti degiklio angalį" which means "Clean the burner chamber" in English. In MIG/MAG welding with automatic machines, it is necessary to regularly clean the burner chamber to ensure proper functioning and prevent any blockages or buildup of debris. This helps maintain the quality of the weld and prolong the lifespan of the equipment.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.