Hekasi V

10 | Total Attempts: 1479

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Hekasi V

Questions and Answers
 • 1. 
  Ang pinakamataas na namumuno noong unang panahon ay ang __________.
  • A. 

   Pangulo

  • B. 

   Datu

  • C. 

   Maharlika

 • 2. 
  Naunang naging Gobernador Sibil ay sino?
  • A. 

   Heneral Wesley Meritt

  • B. 

   Heneral Emilio Aguinaldo

  • C. 

   Heneral Elwell Otis

 • 3. 
  Partido na ang layunin ay mahingi ang kalayaan sa lalong madaling panahon.
  • A. 

   Partido Independiente

  • B. 

   Partido Pulitikal

  • C. 

   Partido Nacionalista

 • 4. 
  Ang Neo-________ ay ang paraan ng pagtayo ng mga gusali sa Europe.
  • A. 

   Function

  • B. 

   Paper

  • C. 

   Classical

 • 5. 
  Batas na kung saan isinusog na bigyan ng kapangyarihan ang pangulo ng US upang maitatag ang Pamahalaang Sibil.
  • A. 

   Susog Martinez

  • B. 

   Susog Spooner

  • C. 

   Susog Meritt

 • 6. 
  Ano ang pinunit nila Andres Bonifacio at ng kanyang mga katipunero na nagsasabing handa silang makipag-himagsik.
  • A. 

   Sedula

  • B. 

   Sertipiko

  • C. 

   Sinulatang Papel

 • 7. 
  Alin sa mga sumusunod ang hindi magkaugnayan?
  • A. 

   Bestida, Polo, Americana, Kurbata

  • B. 

   Boogie, Fox-Trot

  • C. 

   Ham, Corned Beef, Hamburger, Tocino

 • 8. 
  Ano ang ibig sabihin ng "Komonwelt"?
  • A. 

   Malasariling Bansa

  • B. 

   Pagsakop ng Pilipinas bilang paghihiganti

  • C. 

   Kamatayan ng mga Pilipino

 • 9. 
  Uri ng alipin na limitado ang paglilingkod, hindi maaring ipagbili at may bayad ang paglilingkod.
  • A. 

   Aliping Unlimitado

  • B. 

   Aliping Timawa

  • C. 

   Aliping Namamahay

 • 10. 
  Bayani ng "Tirad Pass"
  • A. 

   Gregoria De Jesus

  • B. 

   Gregorio del Pilar

  • C. 

   Gregorio Dominguez