Grade 7 (Kabanata 1-23)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Gazille M.
G
Gazille M.
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 2,133
Questions: 25 | Attempts: 1,868

SettingsSettingsSettings
Grade 7 (Kabanata 1-23) - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Anong uri ng akda ang Ibong Adarna?

  • A.

   Korido

  • B.

   Awit

  • C.

   Epiko

  • D.

   Alamat

  Correct Answer
  A. Korido
  Explanation
  The correct answer is "Korido." Ibong Adarna is a Filipino epic poem written in the form of a korido. A korido is a narrative poem that tells a heroic or romantic story. Ibong Adarna is a popular Philippine folk tale about a magical bird with the power to heal and put people to sleep with its song. The story follows the adventures of three brothers who set out to capture the bird in order to cure their father's illness. The poem is known for its rich imagery, moral lessons, and the use of traditional poetic devices.

  Rate this question:

 • 2. 

  Siya ang ama ni Don Juan, Don Pedro at Don Diego

  • A.

   Haring Salermo

  • B.

   Haring Fernando

  • C.

   Haring Hernando

  • D.

   Ermitanyo

  Correct Answer
  B. Haring Fernando
  Explanation
  The correct answer is "Haring Fernando" because the statement states that Haring Fernando is the father of Don Juan, Don Pedro, and Don Diego.

  Rate this question:

 • 3. 

  Sino ang nagligtas kay Don Juan matapos siyang bugbogin at gulpihin ng kanyang  mga kapatid.

  • A.

   Don Diego

  • B.

   Haring Salermo

  • C.

   Ibong Adarna

  • D.

   Ermitanyo

  Correct Answer
  D. Ermitanyo
  Explanation
  The correct answer is Ermitanyo. The ermitanyo saved Don Juan after he was beaten up by his siblings.

  Rate this question:

 • 4. 

  Saang puno nkadapo ang Ibong Adarna?

  • A.

   Tabor

  • B.

   Piedras Platas

  • C.

   Berbanya

  • D.

   Armenya

  Correct Answer
  B. Piedras Platas
  Explanation
  The correct answer is "Piedras Platas." This is the tree where the Ibong Adarna perches in the Filipino folklore. The Ibong Adarna is a mythical bird known for its enchanting songs that can heal any sickness. Perching on the Piedras Platas tree is an important part of the story as it signifies the bird's presence and its ability to bring healing to those who hear its songs.

  Rate this question:

 • 5. 

  Sino ang bantay sa magandang hardin kung saan nakatira si Donya Juana?

  • A.

   Higante

  • B.

   Serpyente

  • C.

   Lobo

  • D.

   Uwak

  Correct Answer
  A. Higante
  Explanation
  The correct answer is Higante. A "higante" is a giant or a large mythical creature in Filipino folklore. In this context, the higante is the guardian or caretaker of the beautiful garden where Donya Juana resides. The higante's large size and strength make it an effective protector of the garden, ensuring its safety and security.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ito ay uri ng tula na may wawaluhing pantig bawat taludtod

  • A.

   Awit

  • B.

   Epiko

  • C.

   Korido

  • D.

   Elihiya

  Correct Answer
  C. Korido
  Explanation
  A korido is a type of poem that has eight syllables per line. It is a form of narrative poetry that tells a story, often about heroic deeds or romantic adventures. The eight-syllable structure gives the poem a rhythmic and musical quality, making it suitable for singing or chanting. This distinguishes it from other forms of poetry, such as the awit, which has 12 syllables per line. The description provided matches the characteristics of a korido, making it the correct answer in this case.

  Rate this question:

 • 7. 

  Alin sa mga sumusunod ang hindi nakagawian ng gawin ng Ibong Adarna pagka dapo sa puno ng Piedras Platas.

  • A.

   Matulog nang nakabuka ang pakpak at dilat ang mga mata

  • B.

   Magpalit ng kulay ng balahibo at umawit ng pitong beses.

  • C.

   Dumapo sa ibang Puno

  • D.

   Ang boses ng Ibong Adarna ay nakapagpapagaling ng may sakit.

  Correct Answer
  C. Dumapo sa ibang Puno
  Explanation
  The correct answer is "Dumapo sa ibang Puno" (To perch on another tree). This is because the Ibong Adarna is said to only perch on the Piedras Platas tree, and not on any other tree.

  Rate this question:

 • 8. 

  Siya ang makatarungang hari ng Berbanya.

  • A.

   Haring Salermo

  • B.

   Don Juan

  • C.

   Haring Fernando

  • D.

   Haring Diego

  Correct Answer
  C. Haring Fernando
  Explanation
  The correct answer is Haring Fernando because the question states that he is the just king of Berbanya. Therefore, Haring Fernando is the rightful ruler of the kingdom.

  Rate this question:

 • 9. 

  Siya ang butihing reyna ng Kaharian ng Berbanya

  • A.

   Victorina

  • B.

   Donya Juana

  • C.

   Valeriana

  • D.

   Maria Blanca

  Correct Answer
  C. Valeriana
  Explanation
  Valeriana is the correct answer because the question states that she is the "butihing reyna ng Kaharian ng Berbanya" (kind queen of the Kingdom of Berbanya). This implies that Valeriana possesses qualities of kindness and is the queen of the mentioned kingdom. The other options, Victorina, Donya Juana, and Maria Blanca, do not have any indication of being a queen or being associated with the Kingdom of Berbanya.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sino sa tatlong prinsipe ang hindi nakasaksi sa Ibong Adarna

  • A.

   Don Pedro

  • B.

   Don Juan

  • C.

   Don Diego

  • D.

   Ermitanyo

  Correct Answer
  A. Don Pedro
  Explanation
  Don Pedro is the correct answer because the question asks which of the three princes did not witness the Ibong Adarna. Since Don Pedro is mentioned first and the question specifically asks for the prince who did not witness the bird, it can be inferred that Don Pedro is the correct answer.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ano ang totoong dahilan ni Donya Leonora sa pagpapaliban niya sa kasal nila Don Pedro?

  • A.

   Dahil siya ay may panata

  • B.

   Dahil umaasa parin siya sa pagbabalik ni Don Juan

  • C.

   Dahil si Don Diego talaga ang kanyang totoong minamahal.

  • D.

   Ayaw niyang magpakasal kay Don Pedro.

  Correct Answer
  B. Dahil umaasa parin siya sa pagbabalik ni Don Juan
  Explanation
  Donya Leonora chose to postpone her marriage with Don Pedro because she still hopes for the return of Don Juan. This suggests that she may still have feelings for Don Juan and is not ready to move on and marry someone else.

  Rate this question:

 • 12. 

  Alin sa mga sumusunod ang hindi anak ni Haring Fernando?

  • A.

   Diego

  • B.

   Juan

  • C.

   Pedro

  • D.

   Salermo

  Correct Answer
  D. Salermo
  Explanation
  Salermo is not a child of King Fernando.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ano ang nangyari sa ibong Adarna matapos itong dalhin ni Don Diego at Don Pedro sa kaharian ng Berbanya

  • A.

   Ito ay umawit ng napakaganda at napagaling si Haring Fernando.

  • B.

   Namatay ito

  • C.

   Naging lugo-lugo ang itsura at pangit ang boses.

  • D.

   Lumipad ito. 

  Correct Answer
  C. Naging lugo-lugo ang itsura at pangit ang boses.
  Explanation
  After being brought to the kingdom of Berbanya by Don Diego and Don Pedro, the Adarna bird's appearance became disheveled and its voice became unpleasant.

  Rate this question:

 • 14. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1
 • 15. 

  Sino sa tatlong magkakapatid ang hindi nagdala ng kabayo sa kanyang paglalakbay?

  • A.

   Don Salermo

  • B.

   Don Diego

  • C.

   Don Pedro

  • D.

   Don Juan

  Correct Answer
  D. Don Juan
  Explanation
  Don Juan is the correct answer because the question asks which of the three siblings did not bring a horse on their journey. Since Don Juan is not mentioned as one of the three siblings, it can be inferred that he is the one who did not bring a horse.

  Rate this question:

 • 16. 

  Sa kabundukan ng Armenya namalagi si Don Juan matapos siyang tumakas dahil sa pagkawala ng  Ibong adarna

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  Don Juan stayed in the mountains of Armenia after escaping due to the disappearance of the Ibong Adarna.

  Rate this question:

 • 17. 

  Pinangakuan ni Don Pedro si Donya Juana na magiging Reyna ng Berbanya

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The statement is false because it states that Don Pedro promised Donya Juana to become the queen of Berbanya. However, there is no indication or evidence provided in the given information that supports this claim. Therefore, it can be concluded that the statement is not true.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ang Ibong Adarna ay orihinal na akda na nagmula sa Pilipinas

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The given statement is false. The Ibong Adarna is not an original work that originated from the Philippines. It is actually an adaptation of a Spanish epic poem called "El libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio" written by Don Juan Manuel. The story of the Ibong Adarna was later translated and adapted into Filipino by various authors, making it a popular and well-known Philippine literature.

  Rate this question:

 • 19. 

  Ang mahiwagang lobo ni Donya Leonora ang nagligtas kay Don Juan matapos putulin ng kanyang mga kapatid ang lubid na nasa balon. 

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that in the story, Donya Leonora's magical balloon saved Don Juan after his siblings cut the rope that was attached to the well. Therefore, it is true that Donya Leonora's magical balloon saved Don Juan.

  Rate this question:

 • 20. 

  Ang sakit ni Haring Fernando ay bunga ng isang masamang panagimpan

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  The given statement suggests that King Fernando's illness is caused by a bad dream. The word "bunga" in the statement implies that the illness is a result or consequence of the bad dream. Therefore, the correct answer is True, indicating that the statement is accurate.

  Rate this question:

 • 21. 

  Alin sa mga sumusunod ang ginawa ni Don Juan upang hindi siya sa makatulog sa awit ng Ibong Adarna?

  • A.

   Kinausap niya ang Ibon Adarna

  • B.

   Piniga niya ang katas ng dayap at nilagay sa kanyang palad

  • C.

   Sinugatan niya ang kanyang sarili.

  • D.

   Wala sa mga nabanggit. 

  Explanation
  Don Juan piniga ang katas ng dayap at nilagay ito sa kanyang palad.

  Rate this question:

 • 22. 

  Sinu-sino ang mga tumulong kay Don Juan sa kanyang paglalakbay

  • A.

   Ibong Adarna

  • B.

   Don Diego

  • C.

   Ermitanyo

  • D.

   Mahiwagang Lobo

  Correct Answer(s)
  C. Ermitanyo
  D. Mahiwagang Lobo
  Explanation
  The correct answer is Ermitanyo and Mahiwagang Lobo. These two characters, the hermit and the magical wolf, helped Don Juan during his journey. The hermit provided guidance and wisdom to Don Juan, while the magical wolf assisted him in overcoming obstacles and challenges. Together, they played crucial roles in Don Juan's successful completion of his quest.

  Rate this question:

 • 23. 

  Siya ang prinsipe na nagmana sa pagiging makatarungan ng kanyang ama

  • A.

   Don Pedro

  • B.

   Don Diego

  • C.

   Don Juan

  • D.

   Wala sa nabanggit

  Correct Answer
  C. Don Juan
  Explanation
  The correct answer is Don Juan. The sentence states that he is the prince who inherited his father's sense of justice, and out of the given options, Don Juan is the only one mentioned in the sentence.

  Rate this question:

 • 24. 

  Berbanya ang tawag sa kaharian na pinamumunuan ni Haring Salermo

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  B. False
  Explanation
  The correct answer is False. The reason is that "berbanya" is not a term used to describe a kingdom or a kingdom ruled by King Salermo. The question is asking for the term used to describe the kingdom, and it is not "berbanya."

  Rate this question:

 • 25. 

  Si Donya Valeriana ay nakaramdam ng panibugho sa Ibong Adarna dahil sa atensyon na ibinibigay ni Haring Fernando rito. 

  • A.

   True

  • B.

   False

  Correct Answer
  A. True
  Explanation
  Donya Valeriana felt jealous of the attention that King Fernando was giving to the Ibong Adarna. This suggests that Donya Valeriana had romantic feelings for King Fernando and was upset that he was focusing his attention on someone else. Therefore, the statement "Si Donya Valeriana ay nakaramdam ng panibugho sa Ibong Adarna dahil sa atensyon na ibinibigay ni Haring Fernando rito" (Donya Valeriana felt jealous of the Ibong Adarna because of the attention that King Fernando was giving it) is true.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.