Frågor Om Andningsorganen, Astma Och Kol

11 Questions | Total Attempts: 403

SettingsSettingsSettings
Frgor Om Andningsorganen, Astma Och Kol - Quiz

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Förklara kort vad lilla kretsloppet betyder
 • 2. 
  Vad består nedre luftvägarna av?
  • A. 

   Luftstrup, luftrör, lungalveoler och lungsäck

  • B. 

   Lungalveoler, näsan, trakea och lungvener

  • C. 

   Svalg, munnen, trakea, lungvener

  • D. 

   Lungalveoler, lungsäck, munnen och svalget

 • 3. 
  Vilka symptom uppkommer vid KOL?
  • A. 

   Sänkt slemsekret

  • B. 

   ökad slemsekret

  • C. 

   Minskat syreintag

  • D. 

   Avmagring

  • E. 

   Indragna halsgropar

  • F. 

   Indragna halsgropar

 • 4. 
  Astma och KOL behandlas på samma sätt. 
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 5. 
  KOL betyder:
  • A. 

   Kritisk okontrollerad lungalveol

  • B. 

   Kronisk okontrollerad lungsjukdom

  • C. 

   Kronisk obstruktiv lungsjukdom

  • D. 

   Långvarig infektion i lungsäcken

 • 6. 
  Respiration betyder
  • A. 

   Koldioxid tas in i kapillärerna

  • B. 

   Syre tas in i alveolerna

  • C. 

   Gasbyte i lungorna

 • 7. 
  En astmatiker kan få KOL om han eller hon inte sköter sin astma på rätt sätt
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Hur många lober har lungorna?
  • A. 

   5

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   6

 • 9. 
  Alveolernas totala yta är:
  • A. 

   Lika stort som ett fotbollsplan

  • B. 

   85 m2

  • C. 

   103 m2

  • D. 

   150m2

 • 10. 
  Luftkvaliteten är bättre om vi andas genom munnen
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Näsans uppgift är:
  • A. 

   Renar luften

  • B. 

   Smörjer in luften

  • C. 

   Värmer luften

  • D. 

   Fuktar luften

  • E. 

   Neutraliserar luften

  • F. 

   Dödar bakterierna

Back to Top Back to top