Sistem Peredaran Darah Bagi Haiwan - Pengangkutan Sains Tingkatan 3

6 Questions | Total Attempts: 958

SettingsSettingsSettings
Sistem Peredaran Darah Bagi Haiwan - Pengangkutan Sains Tingkatan 3 - Quiz

Sila jawab kesemua soalan. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Lukiskan secara ringkas beserta label bagi sistem peredaran darah belalang dan salamander. Nyatakan jenis peredaran darah bagi kedua-duanya. (6 markah)
 • 2. 
  Huraikan perbezaan jenis peredaran darah bagi reptilia dan mamalia. Berikan 2 contoh haiwan bagi setiap kategori tersebut. (5 markah)
 • 3. 
  Huraikan apa itu yang dinamakan haemolimfa dan berikan 2 contoh haiwan yang mempunyai haemolimfa. (4markah)
 • 4. 
  Sistem peredaran darah vertebrata merupakan jaringan yang mengandungi [Blank] dan mempunyai organ mengepam iaitu [Blank] yang memastikan pengaliran darah ke seluruh badan. 
 • 5. 
  Sister peredaran darah mempunyai fungsi untuk mengangkut bahan keperluan sel seperti [Blank] dan [Blank], dan juga [Blank] seperti karbon dioksida, haba dan air untuk disingkirkan daripada badan. 
 • 6. 
  Sistem peredaran X adalah [Blank], manakala sistem peredaran Y adalah [Blank].
Back to Top Back to top