Perlas Ng Sinilangan

5 | Total Attempts: 111

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Perlas Ng Sinilangan

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pauwi ka galing sa Parke nakakita ka ng Wallet, ang nasa loob ng wallet ay may larawan ng kasapi ng pamilya ng kapitbahay mo. Ano ang gagawin mo?
  • A. 

   Itago sa lugar na hindi makikita ng kahit sino maliban sayo.

  • B. 

   Hayaan ito hanggang sa may makadampot dahil hindi naman ito sayo.

  • C. 

   Damputin at ibigay sa may-ari 'di man sayo.

 • 2. 
  Ang pangungusap ang tumutukoy sa katangian ng tao, bagay, pook at pangyayari.
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 3. 
  Ang alpabeto ay may bilang na 26 kasma ang Enye At Endyi (Ng)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Kumpletuhin Ayon sa pagkakasunud-sunod1. Perlas ng Sinilangan,2. Duyan ka nang magiting3. Bayang Magiliw4. Alab ng puso 5. Lupang hinirang6. Sa dibdib mo'y buhay
  • A. 

   5-3-1-2-4-6

  • B. 

   3-5-1-4-2-6

  • C. 

   3-1-4-6-5-2

  • D. 

   1-2-3-4-5-6

 • 5. 
  Ang mga dayuhan ay kilala sa tawag "Banyaga"
  • A. 

   Oo

  • B. 

   Malay Ko