Filipino 5 - Gamit Ng Pangngalan

5 | Total Attempts: 2553

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Filipino 5 - Gamit Ng Pangngalan

Subukin sagutin ang maikling pagsusulit.


Questions and Answers
 • 1. 
  Si Bambu, ang kapatid ni Mina, ay masarap yakapin. Ano ang pangngalang ginamit bilang pamuno?
  • A. 

   Bambu

  • B. 

   Yakapin

  • C. 

   Kapatid

 • 2. 
  Mga kamag-aral, panatilihin nating malinis ang ating klase. Anong pangngalan ang ginamit bilang pantawag?
  • A. 

   Klase

  • B. 

   Malinis

  • C. 

   Kamag-aral

 • 3. 
  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang gumamit ng pangngalang klase bilang tuwirang-layon?
  • A. 

   Klase, sagutin ang tanong sa pisara.

  • B. 

   Binilang ng klase ang mga libang mag-aaral.

  • C. 

   Ang 5D, ang pinakamabait na klase, ay tinuruan gumawa ng pudding.

 • 4. 
  Diniligan ng tubig ang mga halaman sa likod-bahay. Aling pangngalan ang ginamit bilang tuwirang-layon?
  • A. 

   Halaman

  • B. 

   Tubig

  • C. 

   Likod-bahay

 • 5. 
  Ang cactus, isang uri ng halaman, ay nabubuhay sa disyerto lamang. Ang pangungusap na ito ay ginamit ang halaman bilang ________________________.
  • A. 

   Pamuno

  • B. 

   Pantawag

  • C. 

   Tuwirang-layon

Back to Top Back to top