Filipino - 1st Quarter Exam

50 Questions | Total Attempts: 126

SettingsSettingsSettings
Filipino - 1st Quarter Exam - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Anong ang iyong sasabihin kapag nakasalubong mo ang iyong guro ng umagang papasok ka sa paaralan?
  • A. 

   Magandang Umaga

  • B. 

   Magandang Tanghali

  • C. 

   Magandang Gabi

 • 2. 
  Naapakan mo ang paa ng tatay habang ikaw ay naglalaro, ano ang iyong sasabihin?
  • A. 

   Salamat po

  • B. 

   Pakisuyo po

  • C. 

   Paumanhin po

 • 3. 
  Sinasabi kapag gustong alamin ang kalagayan ng isang tao
  • A. 

   Po, opo, ho at oho

  • B. 

   Kamusta ka na?

  • C. 

   Paki

 • 4. 
  Ginagamit para maging magalang sa pag-uutos?
  • A. 

   Magandang Gabi

  • B. 

   Paki

  • C. 

   Makikiraan po

 • 5. 
  Sinasabi kapag daraan sa gitna o pagitan ng dalwa o higit pang tao?
  • A. 

   Kamusta kna

  • B. 

   Salamat 

  • C. 

   Makikiraan po

 • 6. 
  Dapat bang gumamit ng salitang magalang?
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 7. 
  Ano ang pamagat ng pabula?
  • A. 

   Ang uwak at ang aso

  • B. 

   Ang aso at ang bibe

  • C. 

   Ang kalapati at ang uwak

 • 8. 
  Ano ang pamagat ng pabula
  • A. 

   Ang kuneho at ang langgam

  • B. 

   Ang kuneho at ang matsing

  • C. 

   Ang pagong at ang matsing

 • 9. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Ang alitaptap at paru paro

  • B. 

   Ang langgam at ang lamok

  • C. 

   Ang bubuyog at ang paru paro

 • 10. 
  Ano ang alamat ng pabula?
  • A. 

   Ang kalabaw at ang tagak

  • B. 

   Ang kagak at ang kabayo

  • C. 

   Ang bibe at kalabaw

 • 11. 
  Ito ay ang maikling kwento kung saan ang tauhan at nagsasalitang hayop
  • A. 

   Tula

  • B. 

   Pabula

  • C. 

   Tambalan

 • 12. 
  Nagbibigay ng magandang aral ang pabula?
  • A. 

   Tama

  • B. 

   Mali

 • 13. 
  Tumutukoy sa bilang ng bawat taludtod. 
  • A. 

   Sukat

  • B. 

   Tugma

  • C. 

   Kariktan

 • 14. 
  Ang tunog sa hulihan ng bawat taludtod
  • A. 

   Sukat

  • B. 

   Tugma

  • C. 

   Saknong

 • 15. 
  Ang mga salitang nagsasaaad ng ibang o itinatagong kahulugan.
  • A. 

   Talinghaga

  • B. 

   Sukat

  • C. 

   Saknong

 • 16. 
  Ito ang malinaw at di malilimutang impresyon na kikintal sa isipan ng mambabasa
  • A. 

   Saknong

  • B. 

   Kariktan

  • C. 

   Talinghaga

 • 17. 
  Isang grupo sa loob ng tula na may tatlo o higit pang linya o taludtod.
  • A. 

   Tugma

  • B. 

   Sukat

  • C. 

   Saknong

 • 18. 
  Isang anyo ng pantikan na nagpapayahag ng damdamin sa isang tao.
  • A. 

   Tula

  • B. 

   Pabula

  • C. 

   Payak

 • 19. 
  Ang siyang gumagawa o sumusulat ng isang tula/akda?
  • A. 

   Manunulat

  • B. 

   Mambabasa

  • C. 

   Nagkukuwento

 • 20. 
  Nag siyang nagbibigay ng kritiko sa isang akda.
  • A. 

   Manunulat

  • B. 

   Mambabasa

  • C. 

   Magkukwento

 • 21. 
  Ito ay ang payak na anyo ng salita na nagsasaad ng buong diwa
  • A. 

   Salitang-Ugat

  • B. 

   Maylapi

  • C. 

   Panlapi

 • 22. 
  Anong ang salitang-ugat ng maganda?
  • A. 

   Ganda

  • B. 

   Mag

  • C. 

   Magan

 • 23. 
  Anong ang salitang-ugat ng sumulat?
  • A. 

   Sumu

  • B. 

   Sulat

  • C. 

   Mulat

 • 24. 
  Anong ang salitang-ugat ng dinala?
  • A. 

   Dina

  • B. 

   Nala

  • C. 

   Dala

 • 25. 
  Anong ang salitang-ugat ng binili
  • A. 

   Bili

  • B. 

   Bini

  • C. 

   Nili

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.