Exphil, Øvelse Til Eksamen (Nørstegård)

50 Questions | Total Attempts: 136

Settings
Please wait...
Exphil, Øvelse Til Eksamen (Nørstegård)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Dualister
  • A. 

   Platon

  • B. 

   Aristoteles

  • C. 

   Descartes

 • 2. 
  Staten burde legges opp etter moralske rettningslinjer
  • A. 

   Hobbes

  • B. 

   Locke

  • C. 

   Kant

 • 3. 
  Platons stat
  • A. 

   Viten oppstår i samtalen

  • B. 

   Nødvenig å trekke skille mellom venn/fiende

  • C. 

   Lykke/dygd/rettferdighet må tenkes på statlig nivå

  • D. 

   Viten kommer fra indre innsikt

  • E. 

   Nødvendig og uproblematisk å ha venner i andre stater

  • F. 

   Lykke/dygd/rettferdighet må tenkes på individuelt nivå

 • 4. 
  Hvem mente suvereniteten lå hos folket? (vs staten)
  • A. 

   Locke

  • B. 

   Rousseau

  • C. 

   Hobbes

 • 5. 
  Hvem baserer styret på "devine right"?
  • A. 

   Ingen

  • B. 

   Begge

  • C. 

   Thomas Hobbes

  • D. 

   John Locke

 • 6. 
  Kant: ___ eksisterer kun om man kan stille makt bak
  • A. 

   Rett

  • B. 

   Moral

 • 7. 
  Hvem snakker om dygd som en slags gyllen middelvei?
  • A. 

   Aristoteles

  • B. 

   Plato

 • 8. 
  Hypoteser kan bare avkreftes, ikke bekreftes
  • A. 

   Popper

  • B. 

   Kuhn

  • C. 

   Habermas

  • D. 

   Descartes

  • E. 

   Kant

  • F. 

   Hume

 • 9. 
  Hvem ser IKKE for seg univerelle rettigheter, ala menneskerettigheter
  • A. 

   Hobbes

  • B. 

   Kant

  • C. 

   Locke